J.L. van der Heijden NIJMEGEN. TELEFAX. Bestemd voor: ABN-AMRO. Ter attentie van: De heer P.C.S. Metman. Inzake: STICHTING CERVANTES BENELUX. Afzender : J.L. van der Heijden. Datum: 2 december 1992. Aantal pagina's: 3. Geachte heer Metman, In verband met de kredietaanvraag ten behoeve van de STICHTING CERVANTES BENELUX zend ik u, mede op verzoek van onze penningmeester, de heer A. VELTMAN, bijgaand mijn curriculum vitae. Voor een nadere toelichting sta ik u graag te woord. In het vertrouwen op een snelle aanvraagverwerking te kunnen rekenen verblijf ik met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden. CURRICULUM VITAE (bekend)