DONDERDAG 11 AUGUSTUS 2011

Verzonden: "August 11, 2011 2:00:40 PM GMT+02:00 To: MARC VAN HOORN, GEERT PETERS, LIESBETH HALBERTSMA, THOMAS TRIEBELS Beste Marc, Geert, Liesbeth en Thomas, THE LAUNCH is het nieuwe Gran Café van STEF en MIRANDA in LA CARIHUELA. Het is de Engelse vertaling van DE LANCERING ofwel DE AFTRAP. In dit verband is er vandaag bijzondere belangstelling voor PRINSES DIANA STADION en gaat in de Nederlandse en Spaanse bioscopen de film SUPER 8 in première van STEVEN SPIELBERG. Gistermiddag heb ik bezoeken gebracht aan de TECHNISCHE DIENST VAN SONY in Málaga, het CENTRO DE SALUD in Montemar, restaurant SNEEUWWITJE en GRAN HOTEL CERVANTES. De TECHNISCHE DIENST is gesloten tot en met 21 augustus. Dat betekent dat ik tot die tijd nog hier moet blijven voordat ik mijn camera daar kan ophalen. Maar ik hoop op 27 augustus echter wel aanwezig te kunnen zijn bij het concert van ELTON JOHN en BRYAN ADAMS (I DO IT FOR YOU) op het Malieveld in 's-Gravenhage. In SNEEUWWITJE heb ik met PIETER DE JONG gesproken over onze gemeenschappelijke ervaringen in WIJK BIJ DUURSTEDE en NOORDWIJK. Onder meer over CARLOS JAVIER I. Daarbij werden wij bezocht door VICTOR SANDERS met een kistje aardbeien. Hij runt naar zijn zeggen thans een groentenwinkel in ARROYO DE LA MIEL. Dit heb ik aangeduid met 'job rotation'. In het GRAN HOTEL CERVANTES sprak ik met NACHO, ofwel IGNACIO. Hij was niet zozeer te spreken over het huidige management. Daarom heb ik hem uitgelegd wat ik met het hotel van plan ben: overname door CERVANTES HOLDING. De directie dient dan te worden gevoerd door een Nederlandse ondernemer die deel uitmaakt van de BAAK-KRING, ofwel CERVANTESKRING, zoals SJOERD WEIDEMA of ALEX VAN 'T HOOFT. NACHO reageerde enthousiast op het idee met de woorden "todo en el mismo cauce". In dit verband ontvang ik regelmatig berichtgeving van het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP. Met name in verband met de WEB, de latere versie van de WEO. In dit verband was er op deze site bijzondere belangstelling voor 2 NOVEMBER 2010 ONTVANGSTBEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP en op BELEIDSPLAN CERVANTES voor 1993-1995 SPAANS OP SCHOOL, VAN 1997 TOT 2009, NAAM VAN DE ORGANISATIE, JURIDISCHE CONSTRUCTIE, BESTUUR EN DIRECTIE, COLLEGE VAN ADVIES, WERKWIJZE, ONDERSTEUNING, RESEARCH & DEVELOPMENT, BEHEER ADMINISTRATIEKANTOOR, OVERIGE ACTIVITEITEN, PERSONEEL, ADMINISTRATIE, AARD VAN DE ACTIVITEITEN, BEHOEFTES, MANAGEMENTSTRUCTUUR, ORGANISATIEDOELSTELLING, POSITIE VAN BEDRIJVEN IN DE NEDERLANDS-SPAANSE HANDELSRELATIE, RISICOBEPERKING, SPAANS EN MANAGEMENT IN NEDERLAND, OPLEIDINGSPROJECTEN SPAANS EN MANAGEMENT, SPAANS EN MANAGEMENT IN SPANJE, SEMINARS EN WORKSHOPS, BEDRIJFSADVISERING, NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S, KERNPRODUKT, DOELGROEPEN, WERKGEBIED, BEDRIJFSRUIMTE, ONDERSCHEID en KRACHT VAN DE ORGANISATIE. In dit verband gaat de belangstelling thans uit naar 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER JO RITZEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING en 3 AUGUSTUS 1997 ETHIEK, TER ATTENTIE VAN DE HEER RUUD VAN DER ZALM VAN DE BAAK TE NOORDWIJK . Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 2054 bezoeken. In de Top 100 van 4114 verwijzende pagina's geen nieuwe binnenkomers. Nieuw in de Top 20 van 32 zoekopdrachten

9. 1992 14 AUGUSTUS. Van deze datum dateert mijn brief 14 AUGUSTUS 1992 INSTITUTO CERVANTES BENELUX ALS NEDERLANDSE ACTIVITEIT TER ATTENTIE VAN DE ECONOMISCH ATTACHÉ VAN DE AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN MADRID aan de heer FRANS HULSMAN, economisch attaché van de NEDERLANDSE AMBASSADE IN MADRID.

15. BARON WAPEN.
Hierbij denk ik aan het wapen van JUDOCUS HENRICUS ANTONIUS ADRIANUS JOSEPHUS JOANNES (JOOST) BARON VAN DER HEYDEN (1765-1854). Het is een vleugel die mij doet denken aan de vleugel van een engel of een adelaar. Wij treffen hem aan in de kwartierstaten zoals afgebeeld op VAN DER HEYDEN VAN BAAK uit het boek 'T SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS van MR JONKHEER CAREL CLEMENS CANISIUS MARIE VAN NISPEN TOT SEVENAER en JOOST.

11:20 In dit verband constateer ik THANS bijzondere belangstelling voor 24 APRIL 2006 LE FIGARO en 1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER ATTENTIE VAN MINISTER ANNEMARIE JORRITSMA VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN beste MAAGD: U kunt moe zijn ook al bent u op tijd naar bed gegaan. Trek u een tijdje terug of maak een korte wandeling om op verhaal te komen. Dierbaren zullen zich uw stemming aantrekken en proberen u op te vrolijken. Zegt wat u wilt en hoe u zich voelt. SCHORPIOEN: Uw vermogen duidelijk te zeggen wat u bedoelt wordt niet door iedereen gewaardeerd. Wees bereid het woord te voeren maar laat uw enthousiasme er niet met u vandoor gaan. Verwachte steun kan tegenvallen. In dit verband denk ik aan de steun die ik mag verwachten van het MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAP. Ik begin de indruk te krijgen dat ik op dat departement uitsluitend bekendheid geniet vanwege mijn medewerking aan de totstandkoming van de WET OP DE ERKENDE ONDERWIJSINSTELLINGEN (WEO), die in 1985 tot stand is gekomen in samenwerking met toenmalig staatssecretaris NELL GINJAAR MAAS. Deze wet is onder meer vermeld in IVIO, MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS, 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER JO RITZEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER BERT DE VRIES VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, 3 MEI 1993 BRIEVEN AAN MINISTERS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 31 MEI 1993 VERTROUWEN GEEFT VERTROUWEN, 29 SEPTEMBER 1993 BEZOEK AAN GRONINGEN, 10 NOVEMBER 1993 INZAKE HET RAPPORT VAN BEVINDINGEN VAN EEN OMBUDSVROUW, 23 FEBRUARI 1994 MIJN STEUN IN HET PROCES TEGEN DE GEMEENTE GRONINGEN, 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE, 16 APRIL 1994 BREUKER VERSUS NIEUW ELAN/GEMEENTE GRONINGEN TER ATTENTIE VAN MR J.B. RIJPKEMA TE GRONINGEN, 23 JUNI 1994 BERICHT VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN , 26 JULI 1994 FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE D.D. 9 AUGUSTUS 1989, 12 OKTOBER 1994 ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS, 3 FEBRUARI 1996 TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 5 APRIL 1996 GEWONNEN MAAR TOCH ZWAAR VERLOREN TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF , 13 MAART 1998 INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL, 9 APRIL 1998 VREDESPROCESSEN, 13 JULI 1999 SCHOONOUDERS, 16 JULI 1999 HERTZ EN HET GESPREK MET IR. P. HUPKENS TE VLISSINGEN OP 21 JUNI 1995, 26 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 008, 14 AUGUSTUS 2002 TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN INZAKE OUD-BURGEMEESTER J. DRIJBER VAN ARNHEM, 22 NOVEMBER 2002 VERSLAG DOCENTENBESPREKING ZATERDAG 16 MEI 1987 TE NIEUWEGEIN, 9 APRIL 2002 LILLIBET - DERDE BOEK VERKOCHT IN SEATTLE en 4 APRIL 2004 VERVOLG INZAKE HANDELSMERK TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA.

De WEO is in 1994 door MINISTER JO RITZEN als vermeld in 12 OKTOBER 1994 ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS omgezet in WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS (WEB). Hieromtrent ontvang ik de laatste tijd informatie van het departement van MINISTER MARJA VAN BIJSTERVELDT. Tot op heden zijn deze jarenlange inspanningen voor de Nederlandse overheid en de rechtsbescherming van cursisten nog steeds niet gehonoreerd jegens de initiatiefnemer. PRETTIGE DAG VERDER. " Hierna heb ik deelgenomen aan een enquête van D66.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2011 BRUGGEN SLAAN