Datum: 4 april 2004 Betreft: Vervolg inzake handelsmerk Kenmerk: 20040404JHLH Ik vervolg mijn brief van 1 april. 14.05 Brief De brug geslagen aangetekend verzonden onder nummer 3SRMHR 2336083

Zaterdag 3 april 2004 Gisteren bezoek aan Wellecom in Ellecom. Gesprek met Erik van der Meer van de NS over de HSL en de AVE. In dat verband zag ik vandaag nog bekend terrein op de televisie bij ARANJUEZ in de omgeving van Toledo.

Erik kon zich herinneren dat ooit het bedrag 47 miljoen (gulden) is gevallen als balanswaarde van de holding/handelsmerk tijdens een gesprek met Sjaak van Gemerden. "Dan sta je direct op plaats 1 in Quote" volgens Erik. Als ik mij niet vergis was dat de beurswaarde van KPN ten tijde van de fusiebespekingen met Telefónica. Het was in de tijd dat ik mijn faxbericht 4 MEI 2000 FUSIE KPN/TELEFÓNICA TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL heb verstuurd naar Gijs van Amstel op 4 mei 2000. Gerrit Zalm zou daarover binnen een jaar in onderhandeling treden met Rodrigo Rato. Het betreft met name de rechten op de zogenaamde golden share. Voor zover ik heb kunnen vaststellen is die termijn nu bijna drie jaar overschreden. Wellicht kan José María Aznar deze zaak weer oppakken nu hij demissionair is. Ik heb Erik laten weten dat ik jou heb geadviseerd de in Quote genoemde partijen aan te trekken als aandeelhouders in onze holding. Waar moeten ze anders met al dat geld naartoe? De heer Van Gemerden heeft zorg gedragen voor de vier foto's van Me and My Lady. Afgesproken volgende week vrijdag verder te praten. Bij terugkeer uitgebreid naar RTL5 gekeken inzake seks met passie tussen man en vrouw, gekoppeld aan romantiek. Ik weet niet hoe daar in doopsgezinde kringen over wordt gedacht, maar het zag er gezond en stressverlagend uit. Dat heeft Gijsbrecht van Amstel ook al laten weten. Ik beschik over veel feiten en kennis. Dat geldt ook voor Sjaak van Gemerden. Ik mag immers aannemen dat hij die vier foto's niet zonder toestemming van de direct betrokkenen heeft kunnen produceren. Een onderkomen in Nederland. Het pand in Ellecom staat nog steeds te koop. Mijn koers wordt Althorp House, zoals ik vrijdag heb laten weten. Daarbij zullen onderweg nog wel enige tussenstations worden aangedaan. Ik heb overigens vernomen dat Diana zou zijn bijgezet in de kerk van Great Brington. In het familiegraf van de Spencers. Voor mijn volgende terugkeer naar Spanje zal ik hier mijn website nog eens een keer helemaal doornemen en van ongerechtigheden ontdoen. Met name Gran Hermano en The Cable Turtle of Purple zijn aan herziening toe. In Torremolinos zal ik de hele site schonen en opnieuw in zijn geheel uploaden. 23.54 Interessant is De Geschiedenisbus op TV Gelderland. Ik zag hem vanavond in Velp op honderd meter afstand van het bedrijf van Marco de Ruyter en Makelaardij Zimmerman. Het toont aan hoe ver wij inmiddels zijn gevorderd sinds Daniëlle Roex op de zolder van het Huis te Eerbeek in het kader van Verkennen van Vermogen mij heeft duidelijk gemaakt dat bruggen bouwen - het overbruggen van schijnbare tegenstellingen - mijn grootste kracht is. Daar ga ik dus graag mee door.

Zondag 4 april 2004
Weer zo'n mooie datum 04-04-04. Door brief Vis Schoonmaken denk ik terug aan Huis ter Heide. Woonplaats van de heer Niels Friso Halbertsma, voormalig voorzitter van het Wereld Natuur Fonds. Huis ter Heide heb ik vooral leren kennen door mijn docente Odile Oomen uit ZEIST. Odile verzorgde onder meer de tolk-vertalersopleiding Engels in Arnhem en op het Slot ZEIST. Ook verzorgde zij de cursussen First Certificate en Proficiency van de University of Cambridge onder auspiciën van de British Council. Zij was een zeer gewaardeerde collega. Ook heeft zij enige tijd als mijn districtleidster dienst gedaan. In die hoedanigheid hebben wij in het voorjaar van 1986 nog twee voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. In Woerden en op het Slot Zeist. Tijdens onze rit van Woerden naar ZEIST vertelde zij mij over haar werkzaamheden bij de pinkstergemeente op het landgoed Huis ter Heide. Ik was al direct enthousiast over die lokatie. Hij leek mij zeer geschikt voor de tolkenschool waarover ik als bestuurslid van de VBMO op advies van een ambtenaar van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ben gaan nadenken. Ook dacht ik na over een gespecialiseerd instituut Spaans, op advies van Dr Jacques Koolschijn, voormalig directeur van het ISW en als opvolger van Professor Knol voorzitter van de VBMO. Ik had een goede verstandhouding met de heer Koolschijn. Door hem ben ik bekend geraakt in Hotel des Indes. Dit was mijn primaire motief tot de oprichting van de SBO. Ik wilde onder geen beding dat die opleiding deel ging uitmaken van het NIOW circuit. Mijn partners Boogaard en De Vries hadden samen met Van Goethem ook het IBO opgericht. Ik zag toen geen probleem vanuit mijn werkdrift. Nadat ik door mijn SBO-medebestuurders om gezondheidsredenen (derde burn out ten gevolge van deze werkdrift) op bestuurlijk non actief ben gesteld heb ik als VBMO-bestuurslid in mei 1987 nog een bijdrage geleverd aan een voorlichtingsavond. Hierbij heb ik toen een uiteenzetting gegeven over de nieuwe Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen (WEO), die op mijn initiatief in de FSI-tijd tot stand is gekomen. Ook heb ik met Odile Oomen nog enkele mooie video-opnames gemaakt voor voorlichtingsbijeenkomsten van de SBO. Ottenhoff en Neuman hadden inmiddels ook producten in hun pakket opgenomen die ook werden verzorgd door het instituut NIOW BMO B.V. Daar droeg ik echter geen enkele verantwoordelijkheid voor. NIOW-Talen en NIOW BMO waren een tweekoppige draak. Dit heeft bij verschillende belanghebbenden geleid tot onjuiste interpretaties, maar al bij al een interessante 'case', zoals later is gebleken. Vorig jaar ben ik weer naar Woerden geweest. Op 22 maart 2003 heb ik daar de Reunion-cursus gevolgd in het pand van MacHouse aan de Rietdekkersweg. Op dezelfde dag werd ook de jaarvergadering van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland gehouden in het Luzac College te Hilversum. Eric Luzac was ook lid van de VBMO toen ik daar in het bestuur zat. Hij heeft het idee van Instituut Blankestijn overgenomen hetgeen succesvol bleek. In ROTTERDAM verzorgde hij zijn scholingsactiviteiten in het Marnix College aan de Heemraadsingel waar ik een alternatief voor de toendertijd failliet gegane volksuniversiteit heb opgestart onder leiding van EDUARD LEIJTEN. De directie van het Luzac College is in een later stadium overgenomen door een groep professionele bestuurders uit de uitgeverswereld. Voor zover ik dat nog kan overzien hebben zij dat toen netjes geregeld. Erik heeft klaarblijkelijk een aardige lump sum-vergoeding ontvangen en bovendien heeft men zijn naam aan het bedrijf verbonden gehouden. Dit zijn tal van elementen die een bijdrage kunnen leveren aan de uitbouw van onze organisatie. Zo lees ik in de notulen van de VDSN van 22 maart 2003: Aanwezig Bestuur: Marjo Eurlings, Patrick Gommers, Maria José Sánchez, Andres Bakker, Frederique Bauer (notulen) Leden: S. Aalberts, R. Alvarez, C. Atienza, M. Beekman, B. de Boer, M. Cobo Martinez, P. Costas Alonso, H. Dam, E. Edens, L. van der Esch, L. Freeve, A. van Geel, A. Hagemeijer, 1. Ham, J. Hoekstra, E. de Jong, M. Keuning, N. Kremers, D. de Kruijk, C. Mendez Blas Jesse, Th. Methorst, M. Moonen, J. Miller, L. Nouwens, M. van Oosterom, R. van der Palen, M. Perez, M. Renssen, A. de Rooij, Spaans lnstituut Fernández, A. Verwey, M. Wedershoven, M. Welling, M. van Westen, W. Wijnaendts, S. de Windt, M. Zwamborn. Toehoorders: K. Aeree, M. Cijntje, A. van Engelsdorp, J. van Grieken, S. Hes, B. van der Hoeven, D. ter Horst, D. Isenia E. Lodowica, M. Martina, A. Spruyt, P. Taylor, N. Tierno, M. Timmers. Zij vertegenwoordigen de facto 280 docenten Spaans en al hun (oud)leerlingen. Dit is een aanzienlijke groepering zoals beschreven in het boekje Spaans in Nederland van Manuel Bordoy en ik denk dat het moment thans is aangebroken om hen bij de opbouw van 'Cervantes NBLEW' te betrekken. Thea Methorst heeft mij een paar jaar geleden in het Instituto Cervantes Utrecht al gezegd: "Laat ze maar betalen". Achter de relatie met 'mijn partner' heb ik al op 22 april 1992 een punt gezet. Een oppas voor de kinderen heb ik niet meer nodig en Elly was ook een harde werker en is niet naar behoren gehonoreerd voor alles wat zij voor ons toenmalige bedrijf heeft gedaan en betekend. In Vis Schoonmaken tref ik een verwijzing naar Beau Monde en daarin naar Dank aan de redactie van Beau Monde in Hoofddorp. Ook zijn terzake de volgende brieven van belang: Bevestiging afspraak; Antwoordformulier; Juridische Zaken en Ondernemerskwaliteiten. Gelezen:
Bush en Blair besloten vlak na 9/11 tot Irak-aanval. Details van het tafelgesprek verschijnen in een lang artikel over de weg naar de oorlog met Irak in het mei-nummer van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Vanity Fair is het juiste medium om de waarheid aan het licht te brengen sinds de foto's van 14 juli 1997. Colin Powell heeft thans ook verklaard dat hij vorig jaar februari onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Veiligheidsraad inzake zogenaamde 'massavernietigingswapens'.

Het ziet ernaar uit dat de heren mijn boek in die tijd nog niet goed hadden bestudeerd. In ieder geval hebben ze de heer Al Fayed hierdoor de mogelijkheid geboden om ongeschonden het Verenigd Koninkrijk te verlaten. 14.00. Ik zag zojuist Ed Nijpels als presentator van It's Business vanuit De Hoefslag in Bosch en Duin. Het is alweer een tijd geleden dat ik hem heb voorgesteld om samen naar Zuid-Afrika te gaan, ref. Dank, Mijn brief van 16 november, Uw verrassingspakket, Jaardonnatie 1998 (1), Jaardonnatie 1998 (2) en Jaardonnatie 1998 (3) Hij toonde zich sterk geïnteresseerd in de ontwikkelingen van KPN. Wellicht kunnen we samen met Frits Bolkestein de fusiebesprekingen met Telefónica weer op gang brengen.

6 APRIL 2004 AFSPRAAK ACCOUNTANT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA