De heer R.P.M. Felderhof ZEIST. Datum: 6 april 1998. Betreft: DE STOEL Kenmerk: JH/RF980406. Geachte heer Felderhof, Enige tijd geleden ben ik door uw medewerker André van der Elzen bezocht met zijn verzoek om mijn medewerking te verlenen aan uw programma De Stoel.

Ik heb dit weekend vastgesteld dat u in de Lyceumlaan in ZEIST woonachtig bent. Dat is niet ver verwijderd van de Boslaan, waar ik van 1981 tot 1987 heb gewerkt totdat mij daar de werkdruk te zwaar is geworden. Daarom vind ik het wel aardig om aan uw programma mee te werken. Voor alle duidelijkheid schrijf ik u nu reeds in grote lijnen mijn levensverhaal. U ontvangt ook mijn curriculum vitae in het Engels aangezien ik in de afgelopen periode een zeer sterke band heb opgebouwd met het Britse Vorstenhuis, zoals André onlangs heeft kunnen vaststellen. Ik geef u graag de voorgeschiedenis. Zoals u uit mijn c.v. kunt opmaken ben ik tien jaar lang als onderwijzer werkzaam geweest en heb daarnaast een eerste graads opleiding Spaans gevolgd en ben afgestudeerd op de Spaanse schrijver Cervantes. Aangezien er in die tijd geen werk was voor afgestudeerde hispanisten heb ik zelf een bedrijf opgezet om cursussen Spaans en Frans te verzorgen. Dit in goede samenwerking met het toenmalige Institute of English Studies. In 1981 is mijn bedrijf opgegaan in een groter verband waardoor ik verantwoordelijk werd voor zo'n 6000 cursisten en 400 free lance-docenten, verdeeld over 75 cursusplaatsen in het gehele land. In 1986 heb ik een bedrijf opgericht met het doel de kloof te overbruggen tussen bedrijfsleven en universitaire wereld. In 1988 volgde ik een managementopleiding bij de Baak te NOORDWIJK, waarbij ik een samenwerkingsproject met de Spaanse werkgeversorganisatie heb geïnitieerd. Van 1989 tot 1991 ben ik stafmedewerker geweest en maakte ik deel uit van het managementteam dat thans de directie vormt van het Management Centrum VNO/NCW. In 1991 ben ik in de WAO terechtgekomen. Nochtans heb ik toen besloten nog één keer een nieuw bedrijf te beginnen. Daarom heb ik in die tijd mijn gezin ontbonden en mijn huis verkocht om mijn plan te kunnen financieren. Aangezien ik op de Spaanse schrijver Cervantes ben afgestudeerd heb ik mijn bedrijf Instituto Cervantes genoemd en de naam bij het Benelux-merkenbureau ingeschreven. Dit merkenrecht heb ik in het voorjaar van 1996 definitief gevestigd door zelf een cursus te geven onder mijn label. Ik heb dit aan de allerhoogste instanties in de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk gemeld. Vele bedrijven heb ik nadien schriftelijk benaderd om in mijn bedrijf te participeren. Tot op heden heb ik echter nog geen enkele reactie ontvangen. Ik beschik wel over brieven van Vijf vorstenhuizen, drie regeringsleiders, een ambassadeur en enkele ministers en staatssecretarissen. Voorts kwam ik ook mijn foto nog tegen in het NRC op de trappen van Paleis Huis ten Bosch, temidden van het kabinet. Dit is blijkbaar naar het paars van der Heijden genoemd. Ik ben immers ook nog initiatiefnemer van het erkend particulier mondeling onderwijs. Vorig jaar heb ik ook nog de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales opgericht en The Princess of Wales voorgesteld er een Family Company Van der Heyden/Spencer van te maken. Onze families hebben immers een eeuwenlange relatie die teruggaat tot diep in de middeleeuwen. Beide families waren toendertijd actief in de wolhandel, zoals u waarschijnlijk wel zult weten. Bovendien was My Lady zeer in de Don Quichot geïnteresseerd. Reden waarom ik nogal wat keren te gast ben geweest in de Britse Koninklijke Paleizen vanaf 1 augustus 1996, toen ik mijn Candle in the Wind voor haar had opgestoken in Canterbury Cathedral. Binnen dit kader heb ik ook het initiatief genomen tot de oprichting van het Prinses Diana Fonds en My Lady had zelf al enkele interessante sponsors voor ons bedrijf gevonden, waaronder de zoon van de directeur van Harrods. Ten gevolge van het fatale ongeluk in Parijs ben ik zowel Mijn Prinses als Onze Hoofdsponsor kwijtgeraakt. De hele wereld heeft een andere visie op die situatie, maar dit is toch de andere kant van het gelijk en de echte werkelijkheid vandaar dat ik af en toe eens Behind the Palace Walls vertoefde en ik na Diana's overlijden van het Britse vorstenhuis twee dankbetuigingen heb ontvangen. Eén persoonlijk en één gericht aan Ons Bedrijf.

Ook met kerst lag er een kaart bij mij in de postbus vanuit BUCKINGHAM PALACE.

Op 9 maart jongstleden heb ik met veel belangstelling naar uw Villa Felderhof gekeken. Het programma met JEROEN KRABBÉ en Willeke Alberti. Vorige week las ik dat JEROEN het voor Diana wellicht het beste vindt dat zij is overleden. Ik zou het zeer op prijs stellen als u hem wilt verzoeken dat soort opmerkingen niet meer te plaatsen, want wij hadden vast en zeker een leuk bedrijf gehad met ons tweeën. Ik ben benieuwd naar uw uitnodiging en hoop op korte termijn aan uw opnames te kunnen meewerken, aangezien ik mij heb voorgenomen in Spanje te gaan wonen zodra de business hier draait. MET VRIENDELIJKE GROET, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Certificate of Incorporation Instituto Cervantes England and Wales met op de achterzijde mijn Curriculum Vitae English Version.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

VILLA FELDERHOF

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN