VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2011

WAARDE COLLEGAE

Gisteren heb ik van mijn tweede NS-keuzedag gebruik gemaakt van dit seizoen. V. 9:30 uit Nijmegen-Dukenburg. In Arnhem werd mij medegedeeld dat er geen spoorwegverkeer mogelijk was naar Utrecht. Hierdoor was ik genoodzaakt weer eens via Deventer te reizen.

Hierdoor kwam ik anderhalf uur later dan gepland in de residentie aan. Het was wederom een historische bijeenkomst in de Louis XV-zaal. Na het prettig onderhoud over normen en waarden binnen de cavalerie en de ridderschap en kennis te hebbben gemaakt met artilleriegeneraal LOOS ben ik met de trein van 15:28 vanuit Den Haag Centraal via SCHIPHOL

naar PURMEREND getogen. Daar ben ik om 16:47 gearriveerd.

De familienaam Stavenuiter, die ik daar aantrof, vond ik opmerkelijk.

Die naam is eveneens vermeld in 23 DECEMBER 1995 HERBOUW HET VALKHOF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, 4 SEPTEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, 16 JUNI 2001 BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 24 NOVEMBER 2003 THE FINAL COUNTDOWN, 7 APRIL 2004 HOOFDLIJNEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 10 FEBRUARI 2009 DE EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION IN ONTWIKKELING, 11 FEBRUARI 2009 KATE MIDDLETON EN KARINA STAVENUITER, 16 OKTOBER 2009 NIEUW LICHT OP BRUSSEL - DEEL 2, WOENSDAG 17 NOVEMBER 2010 WILLIAM EN KATE GAAN TROUWEN en WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011 FRITS WIERSEMA OPNIEUW IN BEELD. In de Gorslaan 18 heb ik het kantoor van Interned Services in ogenschouw genomen.

Dat was natuurlijk al gesloten op dat moment van de dag. Maar ik vind het natuurlijk wel belangrijk om te weten waaruit het Cervantes.nu-team bestaat, zoals ik heb gemeld in mijn bericht van 5 MEI 2011 om 15:12. Er was van alles gaande in de binnenstad van PURMEREND.

Met name op het gebied van de paardensport. Ruiters in hun silkies draafden in grote spoed door het centrum van de stad. Een grote menigte Puremerenders was daarbij op de been. Het oude Boemeltje van Purmerend is thans vervangen door een moderne sprinter.

Hiermee ben ik om 18:13 naar Zaandam getogen.

En van daaruit met de intercity naar Hilversum

en vervolgens via Baarn naar SOESTDIJK.

Voor een bezoek aan het paleis was het al te laat geworden. Maar ik heb van 19:55 tot 20:25 even een kort bezoek aan het gelijknamige dorp gebracht en trof daar zelfs de familienaam aan van mijn eerste onderwijzeres op de Ds. Creutzbergschool te Nijmegen.

Zelfs mijn vader FLORIS heeft zij in de twintiger jaren van de vorige eeuw nog in de klas gehad. Ik begin gaandeweg te begrijpen waardoor ik met LIESBETH goede MAATJES ben geworden.

Zelfs mijn DROOM VAN ROOD EN GEEL schijnt hier te zijn doorgedrongen.

Nadien ben ik per intercity naar de KEIZER KARELSTAD teruggekeerd. Om de tijd te doden tot het vertrek van de sprinter om 23:53 heb ik de tijd doorgebracht aan de bar van het Mercure Hotel en heb daar herinneringen opgehaald van mijn verblijf in hun Groningse vestiging dat indertijd de naam ALTEA droeg als vermeld in 6 AUGUSTUS 1991 BRIEF 2 AAN LIESBETH HALBERTSMA. Om klokslag 00:00 uur ben ik op de Dukenburg teruggekeerd.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 2134 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 2202 verwijzende pagina's 63. 21 FEBRUARI 2006 JAN SNELLENBURG. Nieuw in de Top 20 van 27 zoekopdrachten 7. BANKBESCHEIDEN. Deze zijn vermeld in de brieven 9 DECEMBER 1996 DOSSIER CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 17 JANUARI 1997 VERMISSING BANKBESCHEIDEN TER ATTENTIEVAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, 20 JULI 1997 VERMISSING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 5 FEBRUARI 1998 JUSTITIA, 28 MEI 2000 SLUITSTUK II VAN GRAN HERMANO, 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER JAN PETER BALKENENDE VAN HET CDA, 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER THOM DE GRAAF VAN D66, 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER AD MELKERT VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 7 APRIL 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER HANS DIJKSTAL VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 22 MEI 2002 OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER GERRIT ZALM VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 12 JULI 2002 EEN VERHAAL UIT CYPRUS, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, 20 APRIL 2010 ORDE OP ZAKEN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66, DONDERDAG 24 JUNI 2010 NEDERLAND - KAMEROEN 2-1 en 14 OKTOBER 2010 OUDE BEKENDEN TER ATTENTIE VAN MINISTER IVO OPSTELTEN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN beste MAAGD: U kunt werk opgedragen krijgen zonder duidelijke instructies. Informeer wat precies de bedoeling is voor u begint. Let op lichaamstaal van een beminde die minder vrolijk is dan anders en ontkent dat er iets aan de hand is. Blijf lief en dring niet aan. SCHORPIOEN: Uw haren zullen overeind gaan staan als iemand u probeert over te halen iets te doen waar u niet achter staat. Bedenk een doeltreffende manier om diegene een koekje van eigen deeg te presenteren. Een intieme relatie kan veranderen. Ik ben benieuwd. Er schijnt hier gisteren tijdens mijn aankomst in de KEIZER KARELSTAD een aardbeving te hebben plaatsgevonden met het epicentrum in Xanten. Ik heb er echter niets van gemerkt. 17:30 De belangstelling gaat THANS uit naar CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY (NEDERLANDS). 18:45 Op dit moment naar CORRESPONDENTIE MET PROF.DR. J.G. KNOL. In het bijzonder naar 27 JULI 1997 UW FAXBERICHT VAN VANAVOND TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL. 18:50 En in mijn BELEIDSPLAN CERVANTES constateer ik THANS bijzondere aandacht voor BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEVEN AAN DE MINISTERS EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEVEN AAN MINISTER ELS BORST VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, BELEIDSVORMING en BAAK-KRING 1998. 20:30 Van BLAUW BLOED ontving ik in HET NIEUWE SEIZOEN het bericht dat presentator Jeroen Snel een bezoek brengt aan BUENOS AIRES en daar de favoriete plekjes bezoekt van PRINSES MÁXIMA. PRINS CHARLES is volgens HET BERICHT VAN VANDAAG benoemd tot directeur van het WERELD NATUUR FONDS in het VERENIGD KONINKRIJK. En vanavond is de echtgenote van PRINS CARLOS om 23:00 uur te gast in KNEVEL EN VAN DEN BRINK.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011 JEROEN SNEL IN BUENOS AIRES