14 april 1998. Betreft: QUO VADIS Kenmerk: JH/LH980414

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Vrijdag 10 april 1998. Vandaag heb ik de kluis leeggehaald. Die heb ik niet meer nodig. Het bevat uitsluitend materiaal voor een nieuw geschiedenisboek, zoals een in 1995 retourgezonden brief uit de Haagweg in Leiden. Daar heeft onze kroonprins enige tijd geleden nog een brandje geblust. Ook een retourgezonden brief uit NOORDWIJK met het opschrift "Retour afzender. Wenst post niet te ontvangen". Daar had je groot gelijk in. Die enveloppe houd ik dus maar dicht, want ik weet niet eens meer wat ik toen heb geschreven. Hij kan alleen van belang zijn indien wij er iets positiefs mee kunnen ondernemen.

Zaterdag 11 april 1998. Eerst een kort verslag van mijn saunabezoek. Het was 'gezinsdag'. Ik werd onmiddellijk door een klein meisje verzocht haar naar de overkant van het zwembad te helpen. Voorts heb ik met Gerbine gesproken en haar laten weten dat ik mijn boek wil laten verfilmen. Dat vond zij een prima idee. Gerbine runt de schoonheidssalon van de sauna en heeft mij vorig jaar het Valentijnscadeau voor Diana verkocht. Dat was zo'n leuk idee in die kleuren paars, rood en oranje. Het zou haar goed gestaan hebben. Ook heb ik een vertrouwelijk gesprek gevoerd over die situatie met twee heren uit respectievelijk Nijmegen en Den Haag. Ook met twee Engelse heren, waarvan één uit Oss en de ander uit Yorkshire. Ik heb hem gemeld dat ik kennis heb gemaakt met een vriendin van de Duchess of York, Lynne Dawson.

Vervolgens gesproken over het vredesproces in Ierland en de herkomst van mijn familienaam. Volgens mijn beschikbare informatie, o.a. "Het Suideras en haar bewoners" gaat de familie terug op de koningen van Ierland (Heytherland). De Engelsman uit Oss stelde vast dat Diana en ik een common interest hadden. Zo zie ik dat ook. De grootste klus is de verfilming van mijn boek. Die neem ik dus zelf voor mijn rekening. Zo mogelijk in samenwerking met JEROEN KRABBÉ. Daarvoor zal ik Rik Felderhof benaderen. Het kruimelwerk laat ik graag over aan het samen te stellen managementteam als het Utrechtse stadsbestuur met mijn voorstel accoord gaat. Ik stel mij dan ook voor al mijn gevoerde correspondentie aan dat team over te dragen, zodat zij daar een follow up op kunnen geven. Dit doet mij denken aan het groene eiland waarvan ik je vorige week een muntje heb toegezonden. Eindelijk is het dan zover Vrede in Ierland. Dat is een felicitatie waard aan ons gehele managementteam. Daar hebben wij samen hard aan gewerkt. Zeker Diana. Goed dat er nog engelen zijn en men met liefde meer bereikt dan met haat. In dit verband heeft de PTT deze keer weer een leuke actie met de titel Tien voor het huwelijk. Zij pakken onze thema's zo aardig op, te beginnen met de posteractie Verliefd op een maagd. Die poster heeft in Nijmegen nog ooit boven mijn bed gehangen. Ik ben benieuwd wat het effect hiervan wordt in de komende tijd. Ik zal de eerstkomende brief met deze zegel frankeren aan Lady Sarah McCorquodale.

Ik las gisteren namelijk dat de heer James Hewitt zijn brieven die Diana hem heeft gezonden terug wil. Ik denk echter dat die brieven in feite voor mij bedoeld zijn geweest, aangezien zij in de periode 1986-1991 geen serieuze relatie met mij kon aangaan omdat ik toen nog gehuwd was. Ook neem ik mij voor de heer Al Fayed een brief met zo'n postzegel te doen toekomen met enkele voorstellen zoals vermeld in enkele voorgaande brieven van mij aan jou. Ik denk hierbij aan de heer Boogaard. Ik hoop nu inderdaad dat hij thans verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen handelen en geen streken meer uithaalt. Hij zal toch eindelijk een keer moeten inzien dat hij zichzelf geen dienst bewijst door voortdurend slachtoffers te maken. Die ervaring heb ik namelijk wél met hem. Al vanaf 1981. Ik kan inderdaad geen gedachten lezen en verwacht uit Houten binnenkort een brief dat de door mij opgerichte zaak in Element wordt omgedoopt in ICB. Het bedrijf beschikt over potentieel genoeg om al mijn 'kruimeltjes' bij elkaar te vegen en het ontwikkelingsproces verder gestalte te geven en te begeleiden. 15.30 Even op bezoek geweest bij Herman de Koning. Hij vertelde mij dat Bert Hortensius is overleden. Dat betreur ik ten zeerste. Daar had ik graag een bericht over ontvangen. Hij leunde immers net zo hard op mijn schouders als jij hebt gedaan. Al bij al heeft Bert een stabiliserende functie vervuld in een moeilijke periode en ik denk dat jij veel plezier aan hem hebt beleefd. Ook Renske van Ommen en Gerard Waalkers uit Leiden zijn overleden. Gezondheid is nog altijd het hoogste goed. En geluk, natuurlijk. Ik ben vandaag extreem gelukkig met de vredesovereenkomst in Ierland. Dat muntje dat ik je heb gestuurd heeft hierin een cruciale rol vervuld. Daar ben ik van overtuigd. Daarom lees ik vandaag ook in The Mirror "THANK YOU - THANK GOD. History as peace is declared in Ireland. By KEVEN MAGUIRE Political Editor. THIS is the handshake that clinches the future of Ireland after 30 years of blood and carnage. British Prime Minister Tony Blair and his Irish counterpart Bertie Ahern warmly clasp each other's hands after brokering an historic peace deal for Ulster following 60 hours of tortuous negotiations. Minutes after the deal was announced last night, Mr Blair appeared on the steps of Stormont Castle to describe the settlement as "the beginning, not the end". His voice caught with emotion as he said: "Today we have just the sense of the prize that is before us. The work to win that prize goes on. We must not let that slip from our grasp." Mr Blair flew to Belfast on Tuesday to rescue the deal. And it took the last minute intervention of US President Bill Clinton to convince the parties to end the wrangling - leaving Ireland celebrating its happiest day in 30 years."

Onze mannen hebben het dus goed gedaan en laten zien wat Education betekent als het goed wordt opgepakt. Onze rol in het gehele proces staat buiten kijf. Het proces is immers gestart in april 1993, DE MAAND VAN DE WAARHEID. Ik vervolg dit verhaal met mijn eigen versie. 10 april 1998. In Lucaya volg ik de berichtgeving via de televisie en zie de laatste beelden van de film Quo Vadis. Om kwart voor tien verlaat ik het pand waar enige tijd geleden een Rolls Royce voor de deur stond geparkeerd met kenteken JTL 304V.

Bij het oversteken van het eerste naar het tweede perron word ik beleefd begroet met een buiging. De Dragon Vision Wizard of Oz heeft tóch nog resultaat opgeleverd in Heyderland. De gesloten overeenkomst in Belfast is geheel in overeenstemming met het Cervantes Plan. Er staat geen horoscoop meer in The Mirror. Daar moet nu voor worden gebeld. Wellicht kan Instituto Cervantes England and Wales nu ook worden uitgebreid met Instituto Cervantes Ireland dan volgt in het jaar 2000 de uitbreiding naar Schotland. Als Kirijenko zijn zaken in Moskou onder controle heeft, kan uitbreiding naar het oosten worden overwogen en drink ik graag nog 'a jenever' in het Kremlin. Maar dan dient Peter eerst zijn werk goed te hebben gedaan in Parijs.

Tweede Paasdag, 13 april 1998
Guur en regenachtig weer. Gisteren was dat beter. Ik ben weer eens naar de kerk in de Heilig Landstichting geweest voor het bijwonen van de paasdienst. Het was alweer een hele tijd geleden. Ik dacht aan mijn laatste gesprek met de heer Dries van Agt dat ik daar nog heb gevoerd. Ik was toen inmiddels tot de Church of England toegetreden. Het was een prachtige dienst gisteren. De volwassen kerkgangers konden veel leren van de kinderen die het paasevangelie in woord en beeld brachten. "Paas" en "Peace" zijn ook twee van die woorden die zo veel op elkaar lijken. In dit verband werd door Pastor Rabou - hij wordt door Dries van Agt een hedendaagse heilige genoemd - het vredesverdrag in Noord-Ierland genoemd "dat zich ook over ons land uitstrekt". Daarbij wees de heer Rabou in mijn richting. Ik zat op de voorste bank rechts vooraan, op plaats drie. Het deed mij uiteraard zeer veel deugd om dat te horen. Tijdens mijn loopbaan als onderwijzer heb ik immers - als Nederlandse Hervormd opgevoede jongeman - een kleine 350 kinderen opgevoed met behulp van de projecten van de heer Rabou. Ik geniet van elke eredienst zolang het tot doel heeft de ander beter te leren kennen. Dat respecteer ik ook in Tony Blair, die op gezette tijden katholieke erediensten bezoekt in Engeland. Ik denk dat het inderdaad goed is dat de Ieren meer naar Nederland gaan kijken. Bij voorbeeld in het kader van de Vrede van Munster. Die hebben wij al 350 jaar geleden gesloten. Van het achterliggende proces kunnen zij nog veel leren. In dit verband is het significant dat de Sint Pieter momenteel weer in de steigers staat in Rome. Ik denk dat het goed is dat de paus zich ook realiseert dat er "Borghesius" boven zijn balkon staat. Borghese ligt bij Elten en is ook een oud familiekasteel.

Na afloop van de dienst heb ik het Bijbels Openluchtmuseum bezocht en daarna mijn oude woonplaats Wijchen. Mijn oude buren, naast het pand Nachtegaalstraat 28. Hier ben ik in 1979 met mijn FSI gestart, samen met het IES. Ik heb mijn buren mijn boek met bijlagen laten zien en verslag uitgebracht van mijn wederwaardigheden in Engeland en heb hen ook jouw foto laten zien, die ik nu weer bij mij draag. Gisteravond heb ik op BBC1 een programma gezien over Sir George Martin, de voormalige impressario van de Beatles. Hoofdthema vormde de song Here comes The Sun. Ik hoop dat hij snel gaat schijnen voor Ons Team. Dan vier ik vandaag een echt paasfeest van nieuw leven en is Diana niet voor niets gestorven. Mijn Business Plan zal ook weer iets moeten worden bijgesteld. Mijn produkt is nu immers helder. Het is mijn eigen boek en de fotoreportage vanaf 28 juli 1996. Uiteraard probeer ik de bewegingen binnen mijn relatiecircuit zoveel mogelijk te volgen en heb vastgesteld dat Tony Blair zich thans in Córdoba in Spanje bevindt. Dit is een uitstekende plaats om met ons Cervantes Plan verder aan het werk te gaan. Ook volg ik met belangstellling de bewegingen van Emily Bremers. Zij komt immers ook uit de Heilig Landstichting. Er lijken verlovingsplannen te zijn die op Willem-Alexanders 31ste verjaardag - 27 april - bekend worden gemaakt. Hun trouwdag zou dan My Lady's sterfdag - 31 augustus - worden. Ik heb hier in eerste instantie vraagtekens bij geplaatst, maar na lang hierover te hebben nagedacht zou ik dat als een eerbetoon beschouwen aan Diana en Koningin Wilhelmina uiteraard. Ik zou daar dan ook graag bij aanwezig willen zijn. Ik lees overigens dat Willem-Alexander zijn door Duitsers opgelegde imago als 'Prins Pils' tracht te veranderen door een Montignac-kuur te volgen. Deze kuur was afgelopen donderdag onderwerp van gesprek tijdens een gezamenlijke ontmoeting van de Lionsclubs van Maarn-Maarsbergen en Woudenberg. Ook Winnie Sorgdrager heeft tijdens haar vijftigste verjaardag velen aanbevolen een dergelijk dieet te volgen. Ik heb kunnen vaststellen dat Winnie inmiddels voor de derde keer is gehuwd en zij kinderen uit haar eerste twee huwelijken op haar verjaardag had genood. Ik heb dus weer hoop voor de toekomst. Met gods hulp is alles mogelijk. 21.10 Daarom ben ik vanmiddag - na een bezoek aan 'Diana' in een bus van de Koninklijke Landmacht - eerst naar de Sint Stevenskerk gegaan. In de stiltekapel bevonden zich witte lelies. Vervolgens ben ik naar het Valkhof gewandeld en heb de Waalbrug nog eens nader bestudeerd. Er staat nog steeds BIEN I LOVE YOU op die brug. In zwarte letters en "LOVE" als een groen hart. Dit teken heb ik niet in mijn computer, hoewel het het belangrijkste communicatiemiddel is. In Bar Vivaldi heb ik gesproken met "Wendy". Zij studeert Spaans en bedrijfscommunicatie. Een ideale combinatie voor mijn bedrijf. Daarom heb ik haar het nummer gegeven van mijn postbus in Utrecht. Dat wil ik zonder meer behouden. Ook als ik in Spanje woon. Na afloop van haar studie kan zij dan direct voor mijn bedrijf aan het werk. Ik ga er daarbij vanuit dat mijn verantwoordelijkheden in de Benelux en Groot-Brittannië dan zijn overgenomen door goede mensen. Vervolgens heb ik een bezoek gebracht aan een Ierse pub in de Houtstraat. Ik heb daar een intensief onderhoud gevoerd met de manager Robert O'Brian en heb hem verteld dat ik vertrouwen heb in het peace-process in zijn land. "Dominee" Ian Paisley heeft gisteren zijn allerlaatste woorden gesproken en thans spreken de tongen van de welwillenden. Ook heb ik bij die gelegenheid gesproken met een Schotse dame uit Skye en met haar de Skye Boat Song gezongen. Dit lied heb ik op 18-jarige leeftijd geleerd van een jongeman met de naam Dennis Weaver uit Glasgow.

Deze situatie staat beschreven in mijn brief From Fort William to King William aan Diana. Ook deze aangelegenheid heb ik met de heer O'Brian besproken. Hij vond het "Excellent". Evenals mijn ervaringen te Windsor/ETON. Vervolgens voegde een Amerikaanse dame uit North Carolina zich bij het gezelschap. Ik sprak met haar over de plannen die ik in Stratford heb gemaakt en de overstroming die de stad thans heeft geteisterd. Vanavond heb ik een glas Irish Whiskey gedronken in Appleby's en Dorien Vissers in mijn portefeuille laten kijken. Daarin staat nog steeds de foto die aan vervanging toe is. "U kennende zal dat niet de eerste de beste zijn", zei Dorien. "Dat klopt" zei ik. "Ik stel zeer hoge eisen". In dat verband meld ik dat ik gisteravond ook nog een reportage heb gezien over de Spaanse kroonprins Felipe. Ik had mij voorgenomen hem en zijn 'tutor' Jaime Alfonsín met Diana te bezoeken in verband met het opleidingsplan voor Prins William. Er zijn niet veel vrouwen die met Diana kunnen wedijveren. Wellicht ben jij de enige.

Dinsdag 14 april 1998
Een historische dag. 25 jaar geleden ben ik voor het eerst in het huwelijk getreden. Ik bezocht de copyshop hier in Nijmegen en kreeg de groeten van mevrouw Leny Aben, met wie ik zeer prettige herinneringen heb aangaande mijn genealogieonderzoek. Ik lees ook EL PAIS van afgelopen zondag. Op de voorpagina zie ik onze goede vrienden José María Aznar en Tony Blair in feestelijke stemming.

"Los irlandeses votarán el próximo 22 de mayo en referéndum el pacto alcanzado por sus dirigentes en Belfast. De tekst onder de foto van "Pepe" en Tony luidt: "Aznar hace un gesto a Blair en el coto de Doñana, al que acudió a descansar con su familia tras el acuerdo de Belfast". De tijd is nu aangebroken dat beide heren nu gaan werken aan een verdrag aangaande het Instituto Cervantes. Ik hoop daarbij ook te kunnen rekenen op de ondersteuning door de heren Kok, Dehaene en Juncker. Het doet mij in ieder geval deugd dat Blair en Aznar het goed met elkaar kunnen vinden. Daar ziet het wel naar uit getuige de foto op pagina 7 met de bijbehorende tekst: Blair descansa en Doñana tras la larga negociación de Belfast. Ik hoop dat hij een nieuwe CD van hem meebrengt. Want die van jou ben ik kwijt. Ook vind ik het leuk Pepe's echtgenote Ana Botella weer eens te zien. Vorig jaar heeft ze zijn kerstkaart nog medeondertekend.

Dit jaar niet.

Uiteraard stel ik mij bij deze foto de vraag "Waarover spraken zij".

Utrecht, 16.30 uur. Ik ontving een brief van Cadans, die alsvolgt luidt. "Behandeld door Dhr. P. Nanlohy. Utrecht: 08 april 1998. Ons kenmerk: AW 00R 340.091147. Betreft: uw verzoek inzake vestiging in het buitenland. Geachte heer, Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw verzoek om u in het buitenland te mogen vestigen. Wij hebben uw verzoek doorgezonden naar de verzekeringsgeneeskundige (VG). U kunt binnenkort mogelijk een oproep verwachten. Zodra wij van de VG advies hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk nader informeren. Tevens maken wij u erop attent, dat met ingang van heden uw registratienummer is gewijzigd. Uw registratienummer is: 00R340.091147. Wij verzoeken u dit nummer op al uw correspondentie met onze uitvoeringsinstelling te gebruiken. Hoogachtend, Cadans Uitvoeringsinstelling B.V. P. Nanlohy, beslisser AAW/WAO buitenland." Peter kan het beste ook een weekje naar Andalusië gaan. Tony is daar op het moment op vakantie en Bob Burger zal hen met open armen ontvangen op het Malaca Instituto. Ik blijf me nog weel een tijdje terughoudend opstellen nu ik zie dat het diplomatieke circus volledig in beweging is gekomen. Dienaangaande kijk ik nog even naar enkele krantenartikelen van de laatste dagen. Op de eerste plaats zie ik de foto van Wim Dik in de Telegraaf van 10 april. Ik wil de heer Dik graag in mijn stichtingsbestuur. In het Stan Huygens Journaal van 11 april zie ik de Minister-President in gesprek met mr. Jan Kalff, voorzitter van de raad van bestuur van ABN-Amro. Formeel zit de heer Kalff al in mijn bestuur vanaf de oprichting van de stichting in 1992. Het betreft een artikel over de Matthäus Passion in Naarden. Uit mijn 'kennissenkring' waren daar - naast de eerder genoemde heren - onder meer aanwezig Ad Melkert, Joris Voorhoeve, Hans Wijers, Schelto Patijn, Winnie Sorgdrager en Hans van den Broek. Ook zie ik een advertentie met de naam Gianni Versace. Die kan ik helaas niet meer tot mijn vrienden rekenen. Ik houd mij dus inderdaad wat minder met andermans problemen bezig. Wel heb ik een beeld van de brieven die ik vanaf 22 mei 1993 aan onze regering heb doen toekomen, waaronder aan de hierboven vermelde gezagslieden. Daarvan beschik jij nog niet over de volledige teksten. Dat lijkt mij ook nog niet verstandig. Ik denk dat onze gezagsdragers beter zelf met een verklaring kunnen uitkomen. Een goede leerkracht zegt zijn leerlingen immers niet steeds alles voor, maar geeft hen ook een keer de gelegenheid met hun kennis voor de dag te komen. Verder vind ik nog leuk nieuws in EL PAÍS van donderdag met de titel Paco Cervantes confirma la alternativa tras dos años de matador. Nu begrijp je wellicht waarom ik zo gek op stierenvechten ben. Dat zit immers ook in de familie. Ook de grote affiche van de paus in de Telegraaf van vandaag met het opschrift "Bedank vor die bloemen. Fleurop bezorgt ook in het buitenland". Dat is maar goed ook. Dan kan ik dat in de toekomst direct met dat bedrijf regelen, tenzij het een persoonlijke relatie betreft van ons beiden. Vanavond ga ik nog een keer lekker eten in The Ostrich. Ik hoop dat ik binnenkort weer iemand aan tafel kan nodigen met wie ik op één lijn zit. Nadien ga ik naar de film Titanic. Zo gaat dat in het leven. De ene keer verga je, en jaren later ben je wereldnieuws. Ik ben blij dat ik uitsluitend met beslissers heb gecommuniceerd. Hartelijk dank voor dat advies. IK VERHEUG MIJ OP DE VOLGENDE VIJF EN TWINTIG JAAR. MET HARTELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlage: 'Blair descansa en Doñana tras la larga negociación de Belfast (EL PAÍS, 12-04-1998, página 7)."

15 APRIL 1998 TITANIC