18 mei 1998. Betreft: GRAAF FLORIS Kenmerk: JH/LH980518. Dear Elizabeth, Zondag 18 mei 1998. Graaf Floris is een leuk café hier in Utrecht. Ik heb dit café verschillende keren bezocht in het kader van mijn familieonderzoek. Onder meer met Leonore en de groep van Het Gilde hier in Utrecht. In dit verband lees ik in het NRC (pagina 8) van gisteren Selfsupporting Floris redt de monarchie. Het is een schoolvoorbeeld van een pro-actieve opstelling. Daarmee is de monarchie gered. Want mocht Nederland bij het schaatsen plotseling geen medailles meer veroveren (slechte voeten!), dan staat er een reservekoning klaar die als internationaal bankier pas echt weet hoe de knikkers rollen. Dat is voor alle aandeelhouders een hele geruststelling. Dat betreft niet alleen de aandeelhouders in Nederland maar eveneens in Engeland. Vanmiddag bezocht ik in mijn shirt in het limetree green van het Institute of English Studies de Evensong in de Holy Trinity Church. In deze dienst plaatste Reverend Trevor Whitfield een uitermate felle aanval tegen the sin of adultery. Hij sprak over Imperial Power en de relatie tussen man en vrouw naar aanleiding van het boek Genisis. Ik vraag mij af wanneer Charles Windsor zijn voorgenomen abdication bekend maakt. Zijn voormalige gedrag zal door The Church of England beslist niet worden getolereerd en hij zal naar mijn inzichten door zijn kerk never als koning worden geaccepteerd. Ik vraag mij af waarom hij zo lang wacht met een reactie op de uitspraak van Canon Eric James. Ik zie dat deze zaak hier zeer ernstig wordt opgevat onder de Britse gemeenschap. De shock is groot in de Trinity Church na hetgeen ik daar bekend heb gemaakt en laten zien. Zo heb ik daar ook het faxbericht voorgelezen aan Mohamed Al Fayed van 29 augustus 1997. Johan Friso lijkt mij een uitstekende nieuwe King of England. Hij is immers ook Brits Staatsburger, evenals Zijn Moeder. Ik kwam ook de dominee van de Domkerk nog tegen in de Nachtegaalstraat. Johan Friso is in de Domkerk gedoopt op 28 december 1968. Exact 28 jaar later heb ik Diana een huwelijksvoorstel doen toekomen. Ik heb mijn verhaal verteld in de Holy Trinity Church en daar laten weten "that I had only one problem: Mr. Dodi Al Fayed. Who abused the situation". Ook heb ik in het conditiecentrum vanmiddag aan een Italiaan uit Milaan - een goede bekende van Gianni Versace - laten weten dat genoemde Egyptenaar in zes weken tijd elf jaar ontwikkelingswerk heeft vernietigd door zijn eigenzinnige optreden. Ik begrijp nu wat met stalking wordt bedoeld. Daar was de jongeheer Al Fayed een levend voorbeeld van. Uit strategische overwegingen wordt de bewijslast vaak omgekeerd. Daar weet jij alles van. Kijkend naar het bovenstaande artikel kan ik niet anders dan vaststellen dat de schrijver het bij het rechte eind heeft. Paars heeft inderdaad de stofzuiger gehanteerd. Dat begon al in Hoofddorp in 1989, omdat de rest van het personeel geen verantwoordelijkheid aan de dag wenste te leggen en alleen met hun eigen belangen bezig was. Ik zie jou nog applaudisseren vanachter jouw bureau. Op de dag van de verhuizing naar NOORDWIJK heb jij ook nog eigenhandig die stofzuiger gehanteerd op de Parallelboulevard, omdat dat hard nodig was en onze onderdanen zich te verheven bleken te voelen boven die activiteit. Henk heeft toen nog de broodjes gebracht. Ik heb in deze brief niet de naam van de schrijver van het artikel overgenomen omdat hij ook niet mijn naam, maar de naam van mijn vader heeft gebruikt als redder van de monarchie. Dit beschouw ik als een eerbetoon aan 'Graaf' Floris van der Heyden. Hij heeft vandaag zijn ogen even opengedaan en realiseert zich dus onderbewust wat Zijn rol is. De democratie is klaarblijkelijk veranderd in een emocratie waarin aandacht voor elkaar weer belangrijk is geworden. Daar hebben Di & I voor gezorgd, met jullie steun. Zij zal wellicht hebben begrepen dat ik niet alleen een Graaf Karel van der Heyden in de familie heb gehad, maar ook vele graven Floris. Dat zijn immers ook goede voorvaders geweest die zeker bij de familie Spencer bekend zullen zijn. Ik wacht nu op een initiatief van The Queen om Ons Bedrijf de impuls te geven die het verdient. Onze Nederlandse vorstin heb ik niet op mijn formulier opgenomen. Wij hebben de laatste drie jaar zonder meer al goed samengewerkt. En verandering van spijs doet eten. Maandag 18 mei 1998. Hierbij denk ik aan Prins Charles in verband met hetgeen ik zijn moeder heb laten weten in mijn brief van 27 augustus 1997:

"Herewith I have the Honour to request Your permission to contract holy matrimony with The Princess of Wales on next 28 September in Palace Het Loo if She will accept my proposal. I already turned to the Church of England during a service in Saint Mary's Church in Warwick on last 29 April after having deposited the Business Plan in Stratford-upon-Avon the day before. I am prepared to help Prince Charles with the education of Your grand children."

Deze passage heb ik ook getoond in the church yesterday. Tevens heb ik dit vrijdag besproken met de heer Anteunissen. Op zijn vraag of ik daar de achtergrond voor heb, heb ik hem laten weten dat ik tien jaar onderwijzer ben geweest en nadien nog eens een zelfde periode in de volwasseneneducatie actief. Voorts communiceer ik naast het Engels ook nog in vijf andere talen. Ik heb hem laten weten dat het mijn belangrijkste doelstelling was om in samenspraak met de vorstenhuizen van de Benelux en Spanje een loopbaanplan voor prins William te ontwikkelen. Daarom ben ik op 23 april daaraan voorafgaand ook naar ETON COLLEGE gegaan.

Dienaangaande had ik eveneens contact met de secretaris van kroonprins Felipe de Borbón y Grecia in Madrid. Vandaag lees ik in de Telegraaf: "Achter de koninklijke schermen. Van onze correspondent. LONDEN, maandag. Koningin Elizabeth gaat het publiek kijkjes achter de koninklijke schermen gunnen. Verschillende officiële evenementen in en om de paleizen, zoals een staatsbanket ter ere van de Japanse keizer Akihito deze maand, het uitreiken van lintjes in de balzaal en de officiële zomerse tuinfeestjes in juli, zullen voor het eerst live op televisie worden uitgezonden. Zelfs delen van de gesprekken die de Britse vorstin met haar gasten voert, mogen worden beluisterd. Volgens een woordvoerder van BUCKINGHAM PALACE wil de koningin graag aan haar onderdanen tonen wat zij dagelijks doet, zodat de Britten beter begrijpen waaruit haar taken bestaan. "Er heerst een gevoel dat wel eens voorbij wordt gegaan aan de dag-in-dag-uit verplichtingen van de koningin." Enkele van de voor uitzending geschikt geachte ceremonieën zullen door prins Charles worden geleid. Overwogen wordt ook een keer een deel van het wekelijkse bezoek van de premier aan het staatshoofd op te nemen. Er is al videomateriaal opgenomen met beelden van drie maanden, waaronder de lunch half maart van Europese leiders." Dit is een goede zaak als ik terugdenk aan de brief die ik vorig jaar van Mr. Lewis, de headmaster van ETON COLLEGE, ontving met de boodschap "The education of Prince William is a private and confidential matter between ETON COLLEGE and Prince William's parents".

Nu 'one of the parents' is komen uit te vallen beschouw ik het des te meer als een persoonlijke verantwoordelijkheid om mijn toezeggingen aan Diana na te komen met inachtneming van hetgeen ik Haar heb geschreven. Dat betekent dat ik het toejuich dat Charles thans representatieve taken voor zijn rekening neemt die hij aan William kan overdragen zodra hij achttien jaar wordt en wellicht officieel koning onder begeleiding van een regent of regentes. Ik lees in dit verband eveneens in de Telegraaf van zaterdag. "Verandering Brits Hof. Groot-Brittannië heeft, zij het zeer voorzichtig, gebroken met een koninklijke traditie. De regering maakte bekend dat de voorzitter van het Hogerhuis, de Lord Kanselier, voortaan niet meer achterstevoren voor Koningin Elizabeth II hoeft uit te lopen als ze het parlementaire jaar opent. Een regeringswoordvoerder zei dat de jaarlijkse ceremonie hierdoor "makkelijker en veiliger" wordt voor de Lord Kanselier. BUCKINGHAM PALACE liet weten dat het idee afkomstig was van de koninklijke familie en noemde het "een kleine en gevoelige aanpassing van het ceremonieel". Verdere modernisering lijkt vooralsnog niet in zicht, hoewel de labourregering dat wel graag zou willen. "Uiteraard is er veel gespeculeerd over grotere veranderingen", zei een woordvoerder van de vorstin. "Maar het ceremonieel blijft enorm populair en er bestaat geen noodzaak voor een radicale verandering van dit deel van het nationale leven", aldus de zegsman." Ook dit beschouw ik als een belangrijke vooruitgang en ik hoop Her Royal Majesty 'in due course' dan ook de hand te kunnen schudden, voortbordurend op hetgeen ik Diana heb geschreven naar aanleiding van mijn bezoek aan HAMPTON COURT PALACE in mijn reisverslag van 20 augustus vorig jaar.

"14.50 History of Hampton Court: 1520 built by Cardinal Wolsey. He offered the castle to Edward VI, who was born here. 1530 Death of Wolsey. 15.45 "Red guided tour through the rooms of King William III". 16.45 Henry VIII tour. The tour ended before the painting of Henry VIII. I kneeled before the painting. That was the first time that I kneeled before a king (and perhaps the last time)."

Wat mijn verdere koninklijke vrienden betreft zie ik dat prins Willem-Alexander vrijdag een slok uit een gouden beker heeft genomen, nadat hij zijn handtekening heeft gezet in het 'gouden boek' van het Duitse Münster. Hiermee luidde hij volgens de Telegraaf afgelopen vrijdag in de historische vredeszaal van het eeuwenoude raadhuis van deze stad het jubileumjaar in, waarin wordt herdacht dat 350 jaar geleden de vrede van Münster werd geratificeerd. Het doet mij deugd dat de kroonprins mijn honneurs heeft waargenomen. Ik kan immers niet overal tegelijk zijn en het terras voor de Baak leek mij een uitstekende plaats om bij dit gebeuren stil te staan. Zodra de bestuurlijke invulling van de Stichting Cervantes Benelux zijn beslag heeft gekregen lijkt het mij een goede zaak om met het gehele stichtingsbestuur een bezoek aan de Münsterse vredeszaal te brengen. Dan kan de heer Veltman daar tegelijkertijd worden gedéchargeerd van zijn verantwoordelijkheden. Hij is namelijk voor de ABN-AMRO-bank in die stad werkzaam. Wat betreft het volbrengen van een zaak denk ik aan het faxbericht van 1 april vorig jaar aan de advocaat van de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid met de volgende tekst: Bureau Gevers. Vandaar dat ik hem de volgende reminder heb doen toekomen: ICB/gevers970518. Ik mag aannemen dat deze advocaat thans iets minder Quaedaardig reageert. Wij zijn er immers niet mee gediend om afhankelijk te zijn van het 'Cancer Fund'. Dit betreft dus de belangrijke cliënt. Met weemoed lees ik overigens het artikel Dag Winnie in het NRC van zaterdag, geschreven door Elsbeth Etty. Ze is er aardig in geslaagd om schoon schip te maken bij Justitie. Op dezelfde wijze als wij jouw bedrijf hebben gereorganiseerd. Ik heb de passages met paarse inkt onderstreept. Winnie is dus van harte welkom in mijn College van Bestuur. Voorts lees ik nog een artikel in de Telegraaf van 16 mei met de titel GEWONNEN en toch ZWAAR VERLOREN! Hierbij valt de redactie van de Telegraaf in herhaling. Een artikel met dezelfde titel in april 1993 heeft ertoe geleid dat ik gedurende vijf jaar genoodzaakt was mijn plannen in de ijskast te stoppen. Met alle gevolgen vandien. Het artikel gaat deze keer over een oud-politiechef die een 'gedwongen' nieuw leven begint in Spanje. Zo je ziet heb ik dus nog steeds vele volgelingen. Ik vind alleen dat ze een beetje te veel zeuren. Het is wel een leuk idee om met tonnen of miljoenen naar huis te gaan. Dat houd ik er dus in. Dan hebben we snel een feestje op de Van der Heyden-Spencer Burcht te Brummen. Het feest is hier al begonnen. De feesttent staat al klaar. Overmorgen staat de hele stad Opstelten. Jij bent ook maar een gewone sterveling die te veel hooi op de vork kan nemen. In dat verband denk ik ook nog aan de brief die ik ooit aan Karin de Winter heb gestuurd waarin ik mijn bezorgdheid over jou heb uitgesproken in verband met de foto van je programma 1996/1997. So be careful and take a glass of Bourbon Four Roses om ongewenste symptomen in de kiem te smoren. Ik heb voor jou ook nog een bril met blauwe glazen. Die zal ik je desgewenst doen toekomen. Ik kreeg hem vorig jaar van het uitzendbureau Vedior hier naast mijn huis en heb hem nog gedragen op Het Stadhouderlijk Hof in het weekend vóór 14 juli vorig jaar.

De bril kleurt goed bij de blauwe hoed van Queen Elizabeth. In dit verband denk ik ook nog aan de preek van gisteren uit The gospel of St. John 14. De helft van 28. Edwin de Beukelaer weet precies wat ik hier mee bedoel. Het wordt dus tijd dat dit getal weer wordt verdubbeld. Zo had Vedior ook nog een bril met gele glazen in de etalage. Onder een bos zonnebloemen. Wellicht heeft paars binnenkort een geel randje en zie ik mijn voormalige rechterhand in de volgende ronde van de Government Game Competitie op mijn plaats. De foto's ten behoeve van het Cervantes Game kunnen dan in Brummen worden gemaakt. Dat hoeft dan geen montagefoto te worden, want ik voel mij er al zeer goed thuis.

15.00 Praktische activiteit. Maandbetaling Hfl. 1851,18. Dat is al wat minder dan de vorige keer. Dat maakt mij echter nog geen miljonair. Ik reken er dus op dat de cliënt uit Madrid deze maand aan zijn verplichtingen voldoet. Dan staat er in ieder geval een miljoen op de rekening van de holding en hoef ik mijn huis niet voor de derde keer te verkopen. Ik heb ook nog twintig series Dianazegels besteld. Ook die kunnen nog een duit in het zakje doen. Ik overweeg ook nog een nieuwe serie eigen postzegels aan te schaffen om die te combineren met de beeltenis van mijn overleden partner. De firma Haest Luysterburg uit Roosendaal verleent hieraan haar medewerking. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Mijn eigen zegel wordt dan een afbeelding van de 'fietsende vorst' bij jou voor de deur. Maar zonder wapens. Alleen een Oranje petje. Dat lijkt mij een goede PR-actie voor Onze Bloeiende Bedrijven.

Ik doe dat dan wel voor Henk. Omdat ik hem graag mag. Tijdens ons gesprek in het restaurant van het havengebouw in Amsterdam vertelde hij mij nog "Jij schijnt erg goed te zijn". Ik heb hem toen geantwoord "Dat hoor ik graag uit de mond van de directeur van de Baak". Het was ook een leuke aanmoediging van Henk om jou te kunnen inwerken in het bedrijf. De volgende keer kom ik echter weer liever in een Rolls Royce naar de Baak, want ik heb al genoeg tegenwind gehad en in het conditiecentrum houd ik het hart fit en de paparazzi van het lijf. Ik hoop wel dat we gauw weer in teamverband verder kunnen, want ik heb nu lang genoeg alleen moeten zitten egotrippen. Ik ben dus blij dat ik mijn ervaringen kan delen met jou en Harry. En mijn overige supporters natuurlijk. Daaronder vond ik het adres van een kanovaarder die ik op 11 februari heb gefotografeerd. Ik heb hem de foto's doen toekomen met bijgaand schrijven: Amelisweerd.

P.S. Laat je maar niet gek maken hoor. Door die mannen om je heen. Ik blijf toch wel achter je staan. Hoe je het ook bekijkt. Daarvoor is de spiegel nog steeds het beste instrument. And remember: He or She who laughs last, laughs longest (but 'She' is dead)."

19 MEI 1998 HETE KOHLE