19 mei 1998. Betreft: HETE KOHLE Kenmerk: JH/LH980519. Dear Elizabeth, Maandag 18 mei 1998. 22.10 Terug van de fitness. Dit tijdstip doet mij denken aan de klok op de rode vlag voor jouw bedrijf. In het conditiecentrum werden liederen in het Duits, Frans en Engels ten gehore gebracht. Het Engelse nummer bevatte de tekst Do you know where you're going to. Ik ontmoette ook 'il mio amico' uit Milaan in gesprek met twee Engelssprekende jongedames in het paars. Zij kwamen uit Denemarken en ik heb hen laten weten dat ik het aardig vond dat zij Onze huiskleur droegen. Bij het horen van het Duitse lied realiseerde ik mij dat het werkgebied van het Instituto Cervantes Benelux zich in juridische zin ook uitstrekt over de Duitssprekende gebieden in België en Luxemburg. Het is dus van belang dat er in de toekomst ook een Duitstalige poot aan het bedrijf wordt gekoppeld. Ik ben nog steeds van mening dat de heer Jos van Kerkhof van Study Travel daarin een belangrijke rol kan vervullen. Naast de vestiging in Nijmegen heeft hij ook een vestiging in Kleve. Dat is echter het werkgebied van de heer Helmuth Kohl. Ik zag hem gisteren nog op de foto met nog enkele andere bekenden van de G8 in Birmingham (belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit), waaronder Tony Blair, Bill Clinton, Boris Jeltsin en Jacques Chirac. Laatstgenoemde heeft het slechte voorbeeld gegeven aan de landen India en Pakistan om zo nodig atoomproeven te nemen. Ik heb deze berichtgeving met belangstelling gevolgd aangezien ik van mening ben dat het de heer Chirac nog wel eens moeilijk gemaakt kan worden door beide landen die zo gehecht waren aan mijn prinses. In India was zij geliefd vanwege haar hechte band met moeder Teresa. Ik heb nog een mooie foto van haar in de Taj Mahal in New Delhi in een rood met paars toilet. En in Pakistan was zij bijna als een familielid binnengehaald door de familie van de heer Hasnath Khan. Deze hartchirurg was van Pakistaanse afkomst en heeft haar nog geïnspireerd tot een bezoek aan Lahore waar zij door miljoenen mensen is bejubeld. Ik heb Diana nog verzocht de familie Khan van harte te bedanken voor de gastvrijheid in de tijd dat zij in Stratford-upon-Avon aan het werk moest en in mijn visie daarbij niet graag gestoord wenste te worden door figuren die zich met de opbouw van The Business bemoeiden. In Stratford en omgeving wonen vele Pakistani. Met name in Royal Leamington Spa, de zustergemeente van Dolphines HEEMSTEDE. Daarom heb ik met kerst ook een kaart gezonden naar de volgende adressen in Royal Leamington Spa: T. Khan. 5a Coniston Road; Sami U. Khan. 86 Wellington Road; M. Khan. 19 Rosefield Street; G. Khan. 11 Westley Road. K. Khan. 82 Wellington Road; Dr. M. Sadiq Khan. 25. Northumberland Road en O. Khan. 56 Rother Street in Stratford-upon-Avon. De Pakistaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Gohar Ayub Khan, is uiteraard van dezelfde familie en ik kan mij voorstellen dat hem de Franse blunders op 31 augustus even hoog zit als bij mij. Puur uitgaande van de logica ligt het voor de hand dat India en Pakistan hun atoombommen niet tegen elkaar zullen gebruiken, aangezien zij elkaar dan onderling zullen uitroeien. In gesprekken met Pakistani heb ik kunnen vaststellen dat dat zeer redelijk denkende mensen zijn. Als zij atoombommen zouden gaan gebruiken zou eerder de Franse president het doelwit kunnen worden, aangezien er nog geen duidelijke aanwijzingen zijn dat hij verantwoordelijkheid heeft genomen voor de dood van mijn beoogde partner. Als dat feest was doorgegaan op 28 september - en alle signalen wijzen in die richting, zowel vanuit Engeland, Nederland (vooral jouw zwijgen dienaangaande), België en Spanje - dan zouden wij het machtigste echtpaar ter wereld zijn geworden. Gelukkig hebben Nederland en Duitsland thans de neuzen in de juiste richting. Ik denk met name aan het gezamenlijk Nederlands-Duitse leger dat in Münster is gevestigd. Dat wat onze themadag betreft. Voorts ga ik nog iets verder in op het onderzoek van de rijksrecherche in de burelen van de Minister van Justitie. Op zich heeft de rijksrecherche daartoe het juiste tijdstip gekozen nu de minister demissionair is geworden en haar contract de facto is afgelopen per 6 mei 1998. Een demissionair minister heeft de facto geen machtspositie meer. De recherche heeft dus van dat machtsvacuüm gebruik gemaakt vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Ik kan een dergelijk onderzoek goedkeuren onder het enige beding dat het gericht dient te zijn op het verkrijgen van nadere informatie omtrent de werkelijke doodsoorzaak van Diana. Ik heb Winnie immers van al mijn stappen terzake in kennis gesteld in verband met de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen welke ten behoeve van ons contact moesten worden genomen. Ook de regeringsleiders van Nederland en het Verenigd Koninkrijk waren van mijn plannen op de hoogte. Gezien het onderhoud tussen de ministers Sorgdrager, Dijkstal en Chevènement vorige maand mag worden aangenomen dat het onderzoek terzake op die departementen wordt voortgezet. Daartegen is geen enkel bezwaar. De Wereldvrede is hierbij immers in het geding. Ik ben nu benieuwd wanneer mijn goede vriend Ratelband uit Oosterbeek voor mij over een pad met hete kolen wil gaan lopen. Dan krijgt hij van mij ook een postzegel waarop ik sta afgebeeld op een tank voor Hartenstein in zijn woonplaats.

Dat zal hij leuk vinden. Dan mag hij kiezen voor het terras van Huis ter Duin. Daar ben ik gelukkig ook altijd een welkome gast. Vooral als het feest is, zoals afgelopen vrijdag. Daar werden mij twee rondjes aangeboden door een op soortgelijke wijze verklede ober als de dames die mij op 22 april in een invalidenkarretje hadden geplaatst. Emiel is er goed bekend, zoals ik Di heb laten weten.

Dinsdag 19 mei 1998. Ik ontving bevestiging deelname IC/VP/lw d.d. 18.05.1998 aan de creatieve sessie ANWB-Wegenwacht van 3 juni 1998 met de mededeling "Wij verheugen ons op een ontmoeting tijdens de sessie". Dat is geheel wederzijds.

Ook kwam mij nog een voorgenomen reis naar Zuid-Afrika in herinnering. Vanmorgen werd ik hier voor het postkantoor in het Zuid-Afrikaans aangesproken: "Is er nie een snelle posbus nie?". De man kwam uit Zuid-Afrika. Dat was een hele gewaarwording. Ik dacht daarbij ogenblikkelijk aan het gezegde Als Mozes niet naar de berg gaat, komt de berg wel naar Mozes. In dit verband zie ik jou binnenkort een keer naar Kaapstad vertrekken. Naar het huis van Charles Spencer. Dat is geen probleem. Nada heeft het adres. Een andere relatie is mijn relatie met Christie's. Zo lees ik vandaag dat ons veilinghuis wordt overgenomen door Artemis, een houdstermaatschappij van de Franse zakenman François Pinault. Hiermee komt een eind aan 232 jaar Brits eigendom van Christie's. Het bedrijf werd in 1766 opgericht door de Schot James Christie. Ik ben er niet gelukkig mee dat het bedrijf in Franse handen komt. Met name met het oog op het bovenstaande. Ik realiseer mij inderdaad dat bepaalde aspecten van het leven van voorbijgaande aard zijn. Dat werd enige tijd geleden treffend uitgedrukt door mijn huisarts Querido aan de Oudegracht toen we over Diana spraken. "Het leven is gevaarlijk", zei hij, "je gaat er namelijk aan dood". Dat betreft ook mijn vader, denk ik. De artsen hebben de toevoer van antibiotica stopgezet. Hij moet het nu zelf doen. Ik ben benieuwd of zijn lichaam in staat is te herstellen. Dat lijkt mij een zware opgave voor iemand van 81 jaar. In jou heb ik ook zeer veel geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Ik mag daarmee echter wel aannemen dat dat thans zijn rendement gaat opbrengen. De uitnodiging van vandaag lijkt mij een goed begin. Mijn aanbod om weer concreet deel uit te maken van ons Dream Team blijft dus nog steeds gehandhaafd. Creatieve sessies zijn er immers op gericht om dromen werkelijkheid te maken. Ik heb de weg al gebaand. Dat is mijn Business Plan. Ik kijk nog even naar de uitnodiging van 7 mei: 'De Baak kan u voor de deelname geen geldelijke vergoeding geven, maar zal uiteraard zorg dragen voor de verblijfkosten, een reiskostenvergoeding en een goed verzorgd diner.' Ik zou het daarbij op prijs stellen als ik ook kan overnachten op jullie kosten. Het kost je slechts het beschikbaar stellen van een lege kamer. Ik ga ervan uit dat ik kan blijven slapen op de Baak. Wellicht kunnen we dan nieuwe afspraken maken voor de toekomst. Een nieuwe paarse missie bij voorbeeld met een gouden randje. Zodat er een aantal ondernemingsplannen uit de koninklijke kluis kunnen worden gehaald in het kader van mijn beleidsplan. Jaap Boerdam kan het weten. Want hij heeft het artikel geschreven over mijn vader. In de sauna kwam ik automatisch op een aantal creatieve gedachten die ik als volgt aan Harry Starren heb doen toekomen: CREATIVITEIT. Vanavond ga ik weer naar de Lions. We hebben een interessante lezing over neurolinguïstisch programmeren (zie bijlage). Het zou toch wel leuk zijn als je ook eens zo'n bijeenkomst zou kunnen bijwonen. Vanmiddag ga ik echter eerst op de fiets naar het Henschotermeer. Daaraan heb ik nog goede herinneringen uit de tijd van Eykis. Weet je nog? Dat verhaal over die Engel? Hartelijke groet.

22 MEI 1998 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH