Vrijdag 28 maart 2003 14.15 Ik werk nu weer in Reunion (7). Ik lees in mijn logboek: 11 juni 1996 - 10.10 uur Logboektekst vanaf januari weggeschreven naar Plus Ultra 7. Verwerking gegevens 'Voor- en nageslacht van den schilder en uitvinder Jan van der Heyden' door Mr. A.C. van Eck en nog enkele historische gegevens betreffende de heerlijkheid Maurik. Van Eck schrijft: "Op ettelijke stillevens, welke hij op hoge leeftijd schilderde, beeldt hij zijn eigen werkkamer af en het Stedenboek van Blaeuw, bij de kaart van Antwerpen opengeslagen (2). Wil hij hiermee op Antwerpse origine wijzen? In 1662 voert hij als wapen: van goud, drie dwarsbalken van zwart, met lelies, 3, 2, 3, van zilver (3). Lelies (van Artois?) komen in enkele wapens van Vlaamse van der Heydens, onder welke zich trouwens ook Aart Claessen en Claes Aertssen bevinden, voor. De relaties met Wesel en andere plaatsen in West-Duitsland sluiten een Vlaamse afkomst niet uit, integendeel. De van Beerendoncqs schijnen ook uit het Oosten of Zuidoosten van ons land te komen; zij waren in ieder geval vermogende lieden, van eenig aanzien, hetgeen 't aannemelijker maakt dat de van der Heydens van de aanzienlijke Vlaamse familie afkomstig zijn, maar in het begin van de 17e eeuw achteruit zijn gegaan, totdat het geniale koopmanschap van de uitvinder enkele takken weer tot welstand bracht. Lezers van het Maandblad, die deze gegevens, welke ik voor een groot deel dank aan de welwillendheid van de Utrechtse archivaris Mr. Schuylenburg en mr. van Schilfgaarde van het Rijksarchief te Arnhem, zouden kunnen aanvullen, zouden mij daarmede ten zeerste verplichten." De plaats Wesel komt inderdaad ook in het leven van de Vlaamse Gaspar aan de orde. De Beerendonck ligt hier op een steenworp afstand en Mr. Schuylenburg zal ongetwijfeld meer van Arends kasteel de Schuylenburg hebben kunnen vertellen. 3 juli 1996 - 11.55 uur Vorige week in Leeuwarden verbleven op het Stadhouderlijk Hof. Thans bestudeer ik het gehele geslacht van Oranje Nassau. Amalia van Solms is opgegroeid aan het hof van Frederik V van de Palts te Heidelberg. 5 juli 1996 - 14.35 uur In 1548 hertrouwt de weduwe van René de Chalon, Anna van Lotharingen, met de aanzienlijke edelman Filips Aarschot. Deze militair is hoofd van Financiën (1521-1549), stadhouder van Henegouwen (1521-1549) en lid van de Raad van State (1531-1549). Met hem woont zij op het kasteel Beaumont in Henegouwen (verwoest door de Fransen in 1655). Karel V komt hier in 1549 op bezoek. 6 juli 1996 - 20.40 uur Het levensverhaal van Charlotte de Bourbon geeft enig verder inzicht in de relatie van Gaspar van der Heyden met ons vorstenhuis. Na het overlijden van haar tante Louise de Longwy de Givry wordt de 13-jarige Charlotte onder druk van haar ouders in strijd met het canonieke recht gedwongen de sluier aan te nemen en als abdis geïnstalleerd (17 maart 1559). Steeds meer interesseert Charlotte zich echter voor de hervorming en uiteindelijk besluit zij het klooster heimelijk te verlaten. Na langdurige voorbereidingen lukt de vlucht in januari 1572. Hierop volgt een gevaarvolle tocht van ruim een maand alvorens zij Heidelberg bereikt, de residentie van de calvinistische keurvorst van de Palts Frederik III. Haar fel-katholieke vader is door het gebeurde zo ontzet dat hij alle contacten met haar verbreekt; eerst vele jaren later zal een verzoening tussen vader en dochter tot stand komen. Begin 1575 komt Filips van Marnix, heer van Sint Aldegonde (1540-1598), als vertegenwoordiger van Willem van Oranje naar Heidelberg om te onderhandelen over een huwelijk met Charlotte. Haar beschermer Frederik III van de Palts, die aan Oranje reeds fl. 150.000 voor de oorlog heeft geleend en in wiens dienst Marnix enige jaren eerder is geweest, treedt hierin als haar zaakwaarnemer op. 8 juli 1996 - 13.15 Vandaag brief aan Bob van Aalst geschreven en bij de heer Lekkerkerk van de redactie van 'Vorsten' de adressen opgevraagd van de prinsen Philippe van België en Henry van Luxemburg: Z.K.H. Prins Philippe van België Brederodestraat 16 B 1000 Brussel Z.H. Prins Henry van Luxemburg 10 Boulevard Roosevelt L 2450 Luxemburg Volgens de heer Lekkerkerk is de reactie afhankelijk van het briefpapier. Vijf minuten na het telefoongesprek wederom een militaire heli boven mijn huis. Een goede zaak! Blz. 93 van het biografisch woordenboek Oranje-Nassau spreekt over Filips van Nassau, heer van Wychen en Grimhuizen, heer van Hoekelom (1657) als zoon van Justinus van Nassau en Anna van Merode. Filips Willem van Oranje (1554-1618) studeert in dezelfde tijd (1568) aan de universiteit van Alcalá de Henares als Miguel de Cervantes. 9 juli 1996 - 14.00 Hendrik III graaf van Nassau (1483-1538) vertoeft veel in Mechelen en in het gezelschap van Karel V. Zijn derde echtgenote is Mencía de Mendoza en Fonseca. Er bestaat ook een relatie tussen de familie Cervantes en Mendoza. 10 juli 1996 - 21.05 Sterfdag van Willem van Oranje (1584). Fax aan Hare Majesteit. Oranjebetogingen in Ierland. Graaf Jan de Oude (1536-1606) was stadhouder van Gelderland in de tijd dat Arnold van der Heyden tot drossaard werd benoemd op de Schuylenburg. 13 juli 1996 - 13.00 Zoëven brief van de Minister President ontvangen. Ontvangst via fax bevestigd. Prins Maurits (1567-1625) heeft acht - althans aanvaarde - kinderen verwekt bij zes verschillende vrouwen. Zijn favoriete minnares is Margaretha van Mechelen, voormalig staatsiedame van Louise de Coligny, en hij bezoekt haar regelmatig. 27 juli 1996 - 15.00 Het eerste drukwerk verzonden: 25/07 P.E.M. van Hulst 25/07 Fax aan de Minister President (2x) 26/07 Organisatiemodel aan L. Halbertsma (koerier EMS XX 085 298 913 NL) 26/07 ICB/ABN960726 Mr. Kalff, ABN-AMRO m.b.t. Truc van de eeuw 26/07 ICB/ABN960726.1 idem, m.b.t. Bestuurswisseling 26/07 ICB/CvE960726 m.b.t. Permanent Recht 27/07 ICB/Readers Digest960727 m.b.t. Sponsoring 27/07 ICB/SBO960727 m.b.t. Uitbreiding werkingsgebied Rond 14.40 vensterenveloppe met beeldmerk en briefpapier gedeponeerd in brievenbus Politiebureau Dukenburg en telefonisch gemeld aan Centrale Meldkamer te Nijmegen. Bericht 'Dit is het beeldmerk van een nieuwe organisatie die is ontstaan op het Management Opleidingscentrum van het VNO 'de Baak' te Noordwijk'. 15.07 Einde oefening. 30 juli 1996 - 22.54 uur Nog even mijn laatste gedachten wegschrijven voordat ik morgen mijn historische missie mag vervullen. Uiteraard ben ik nog onrustig na Mijn Laatste Hakdag gisteren. Er hing een tweemotorige militaire heli boven de Wellenkamp. Na mijn signaal 'begrepen' keerde hij terug naar de basis. Anderen zullen nog veel meer kunnen vertellen. Ik beperk mij nu tot de kern. De zaak lijkt mij onder controle. In Wijchen surveillance van militaire jeep. In Nijmegen politie-surveillance bij de stadsgrens. Een wandelaar met een paars overhemd en een hondje aan de lijn betekent voor mij 'ga maar rustig slapen'. De mededeling van de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, de Heer Howard, dat er strenge veiligheidsmaatregelen worden genomen, geven mij aan dat mijn signaal in Atlanta duidelijk is opgepakt en dat de landen van de G7 definitief met onmiddellijke ingang met terroristen zal afrekenen. Morgen dus Operatie Hart van Oranje en daarna Snel Weg naar Engeland. Bericht van het Kabinet van de Minister-President ontvangen. Er heerst een doodse stilte..... 24 september 1996 - 11.55 uur Zoëven kwam weer de Missisippi Queen voorbijvaren. Dit is voor mij uiteraard het teken dat ik mij thans meer dien te verdiepen in de Britse Monarchie. Ik werk nu aan de medische informatie over Kroonprins William. Dat wordt mijn nieuwe 'Missi': King William.

29 MAART 2003 EINDSPEL