BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

MAANDAG 26 MAART 2007

WAARDE COLLEGAE

Aansluitend aan mijn bericht BANKENFUSIES is thans de ontwikkeling van de BANK CERVANTES BENELUX aan de orde. Ik heb er geen bezwaar tegen als de fusie tussen ABN-AMRO en BARCLAYS BANK zal leiden tot een BANK CERVANTES BENELUX AND UNITED KINGODM ofwel een WORLDWIDE BANK CERVANTES. De statistiek.1119 bezoeken. Maandgemiddelde 993. Jaartotaal 301.681. In de Top 100 van 5007 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 22. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 30.1967-2007: ONDERWIJS EN SPANJE 31. VAN CUYK TOT HEYDEN 32. BANK CERVANTES BENELUX 43. DYNASTIE VAN HEYDEN 59. CERVANTESONLINE INFO OVER THE BORDER 84. EEN BELANGRIJK SIGNAAL 89. NIEUW LEIDERSCHAP en 97. VERDRAG VAN NICE Top 20 van 518 zoekopdrachten 1. diana spencer 2. princesa diana 3. elka stegeman 4. afnemersanalyse 5. bilderberggroep 6. hein van hoeckel 7. alex oostvogel 8. lady sarah mac corquodale 9. peter-vincent schuld 10. prosesie rupsen 11. thomas triebels 12. creditnota 13. cultuurkwadrant 14. jonikal 15. tjeb maris 16. adriaan blankenstein 17. anja lingeman 18. bar spanje te koop het trefpunt 19. brombeek 20. danielle roex Dat betekent dat we de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) eveneens bij de totstandkoming van de BANK CERVANTES dienen te betrekken. 14:00 Bezoek aan collega van HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR in de Stieltjesstraat 14:30 Bank ING. 16:43 Ik heb kennis genomen van het interview met Prof.Dr. Ir. Ronald Paans in INFORMATIEBEVEILIGING december 2004 met de titel Van Valente tot Tonino alsmede PERSBERICHT 1099648661322 van Paul Sebes inzake de definitieve biografie van Diana, met de cruciale laatste vijf jaar door ANDREW MORTON. Hij luidt: De definitieve biografie, met de cruciale laatste vijf jaar Ik heb dit als een HINT beschouwd. Hoewel ik dit boek reeds op 23 SEPTEMBER 2004 volledig heb bestudeerd en van commentaar voorzien heb ik mijn reactie op dit persbericht om 18:05 ter verzending in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd met de mededeling dat mijn aanbod van 18 DECEMBER 2003 aan HET SPECTRUM om hen de Nederlandstalige versie van mijn boek te laten uitgeven gehandhaafd blijft met de titel NOUS MAINTIENDRONS.

27 MAART 2007 THE BLACK BOX