De heer P.F. Claessen. Niehe en Lancée cs. Schipholpoort 100. 2034 MC HAARLEM. Uw brief PC/F6530. Kenmerk: ICNBLEW/APM971125. Geachte heer Claessen, Uw bovenvermelde brief heb ik in goede orde ontvangen. Uw bijgevoegde brochure heb ik gelezen en vastgesteld dat dit goede perspectieven biedt. Daarom heb ik mij voorgenomen U op korte termijn uit te nodigen voor een rondetafelgesprek met onder meer de heren H. Wijffels, President Directeur Rabobank International, en Mr. P.J. Kalff, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN-AMRO bank. De heer Kalff maakt formeel deel uit van het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. In het vertrouwen u hiermede naar believen te hebben geïnformeerd zie ik met belangstelling uit naar uw reactie op mijn Business Plan dat inmiddels is uitgebreid met een aantal geplande opleidingen vanaf 1 september 1998 op Sparrenheuvel te ZEIST. Ons gemeenschappelijk belang ligt echter bij het opstarten van het Uitzendbureau op Schiphol. Ik neem mij derhalve ook voor mevrouw Sylvia Tóth voor bovenvermeld rondetafelgesprek uit te nodigen. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. J.L. VAN DER HEYDEN. Vice President.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN