MAANDAG 7 JUNI 2010

Ik heb vandaag weer eens flink uitgeslapen in DE IVOREN TOREN bij de DAM. Dat is de beste manier om indrukken te verwerken. Zo hangt nog steeds dat beeld op mijn netvlies van de vrouw op het strand van NOORDWIJK afgelopen zaterdag om 19:40 uur.

Het leek veel op die outfit die LIESBETH droeg tijdens die volleybalontmoeting met onze collega's van NIEUW ELAN in OEGSTGEEST, waarna zij mij zei: "Stap maar in en laat de rest maar lopen". Dat is nu negentien jaar geleden. Maar die beelden en uitspraken blijven toch onuitwisbaar hoewel ik de foto's van die avond conform mijn eerder gedaan verzoek nog niet van je heb ontvangen beste MAAGD: Misschien bent u lang over tijd met een verzoek aan uw werkgever om een beter salaris. Wacht niet langer met te vragen waar u recht op hebt als u goed functioneert. U kunt gemotiveerd worden door rekeningen die betaald moeten worden. Ik wil graag jouw werkgever blijven en je ook goed betalen wanneer het bedrijfsresultaat dat toelaat. Maar dan dienen op de eerste plaats alle debiteuren aan hun financiële verplichtingen te hebben voldaan jegens de rechtpersonen die WIJ vertegenwoordigen. Dat geldt nu op de eerste plaats voor demissionair Minister-President JAN PETER BALKENENDE. Ik zie hem nu op pagina T3 van de Telegraaf in een T-shirt met een opschrift waarop ik gewoontegetrouw gewend ben te reageren met de woorden "WHEN YOU CAN SPEAK ONE DECENT WORD IN ENGLISH, THEN YOU WILL BE ALLOWED TO SPEAK TO ME" zoals ik dat in de NUMBER ONE BAR in TORREMOLINOS gewend was te zeggen tegen Engelssprekenden die GROF IN DE MOND waren. Daar hield LIESBETH ook niet van. SCHORPIOEN: Als u promotie hebt gemaakt of het gezag hebt gekregen over andere mensen, dan is nu het moment aangebroken om duidelijk met diegenen te communiceren. Teamwork is productief als iedereen zijn best doet en goed werk aflevert. Dat ben ik volledig eens met de astroloog. Maar daar heb ik LIESBETH wel bij nodig. Op de Parallelboulevard 304 waren wij op dat gebied al een perfect team. Dat staat mij nog steeds als ideaalbeeld voor ogen. LIEFDE IS VOORTDUREND AAN HEM DENKEN. Ik vraag mij inderdaad af waaraan die vrouw "de pelo castaño oscuro" liep te denken op dat STRAND STIL EN VERLATEN. Dat zou ik wel eens willen weten. Eén briefje is voldoende nu ik een punt heb gezet achter mijn contact met "la mujer de pelo castaño claro". Ik hecht daarbij wel aan VOLLEDIGE OPENHEID. Vanmiddag heb ik een stadswandeling gemaakt. De voorgevel van het PALEIS OP DE DAM staat volledig in de steigers.

Ik moet hierbij denken aan het advies dat ERIC DOUW uit HUMMELO (vermeld in 3 FEBRUARI 2002 NEDERLAND/ARGENTINIË) mij heeft gegeven toen ik hem heb laten weten dat ik belangstelling heb voor PALEIS SOESTDIJK als zetel voor de EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION, waarop hij mij zei "Waarom neem je dan niet het PALEIS OP DE DAM? Dat is pas nog voor 80 miljoen gerenoveerd." In ieder geval wordt daar thans hard aan gewerkt.

Ik liep langs NH GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY en heb gisteren op het REMBRANDTPLEIN vastgesteld dat er hier in Amsterdam inmiddels meer hotels zijn die door NH zijn overgenomen en ben van mening dat de aanduiding NH thans wereldwijd in CERVANTES dient te worden omgezet. Vervolgens langs de Amstel gewandeld.

Daar heb ik van 15:00 tot 17:00 uur een bezoek gebracht aan het museum HERMITAGE AMSTERDAM.

Mijn aandacht ging daarbij vooral uit naar de in de informatiezaal gepubliceerde genealogie vanaf PETER DE GROTE tot aan de kleinkinderen van KONINGIN BEATRIX. Om 16:45 heb ik daarom nog een bezoek gebracht aan de studieruimte op de begane grond en de aldaar aanwezige dame laten weten welke associaties dat allemaal bij mij heeft opgeroepen. Te beginnen met het verhaal over de rondleiding door de KANSELARIJ DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN in PALEIS HET LOO door toenmalig secretaris STEURBAUT van de KVLNRO. Ik heb haar die dialoog tussen ons beiden in het najaar van 1996 nog eens herhaald en haar verteld dat de heer STEURBAUT, die een week daarvoor nog met PRINS WILLEM-ALEXANDER een bezoek had gebracht aan de HERMITAGE IN SINT PETERSBURG, mij de vraag stelde "Mijn Heer Van der Heyden, bent u van plan om het hele land over te nemen?" en ik hem daarop heb geantwoord: "Nou, mijnheer STEURBAUT, ik laat het graag aan anderen over, maar dan moeten het wel goede zijn." Daar was hij het mee eens en vroeg mij vervolgens "En wat gaat u nu doen?". Mijn antwoord: "Prinses DIANA helpen met de opvoeding van haar kinderen". Het vervolg hierop mag ik thans wel als algemeen bekend beschouwen. Ik heb de dame ook uitgelegd dat ik ten gevolge van deze ontwikkelingen ook een vriendschappelijke relatie heb opgebouwd met twee dames van de faculteit romaanse talen aan de MGIMO-universiteit in MOSKOU, t.w. GALINA ROMÁNOVA en IRINA GÚSEVA. Het is mij ten gevolge van de inzichten die ik sinds 1995 op genealogisch gebied heb opgedaan al opgevallen dat GALINA ROMÁNOVA en KONINGIN BEATRIX dezelfde familietrekken vertonen. Dat is niet verwonderlijk. In vrouwelijke lijn stamt KONINGIN BEATRIX ook van de Russische tsarenfamilie ROMANOV af. IRINA wilde dat eerst niet geloven. Daarom heb ik haar op 18 AUGUSTUS 2006 de volgende brief gestuurd:

DOÑA IRINA GÚSEVA Moscú RUSIA, TORREMOLINOS, VIERNES EL 18 DE AGOSTO DE 2006 Querida Irina, Quiero agradecerte para tu introducción a mi ponencia CERVANTES EMPRESARIAL el dia 27 de julio en Málaga. La presentación encuentras en el DVD adjunto. Desafortunadamente mi grabación de tu ponencia ha fallado por gran parte. Para recompensación incluyo los imágenes del último día. He enviado todo el material visual a la Presidenta. Reciba un abrazo de mi parte y un saludo cordial a tus colegas y a Galina Románova en particular, JOHN VAN DER HEYDEN. P.S. Anna Pavlovna Románova (1795-1865), la esposa de nuestro rey Guillermo II de Orange (1792-1849), era hija natural del Czar ruso Paul Petrovitsj Romanov (1754-1801) y la Csarina Dña Sophia Dorothea von Württemberg (1759-1828). Se puede encontrar la información en inglés en Anna Pavlovna of Russia.

Daarom heb ik voor LIESBETH een mooie foto gekocht van Tsarina Alexandra I, die mij op mijn beurt weer deed denken aan Jonkvrouw Maria Josephina Ernestina Alexandrina van der Heyden (1877-1948), echtgenote van voormalig Minister-President der Nederlanden Jonkheer Mr. Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck (1873-1936), die op 15 april 1902 in Warnsveld in het huwelijk zijn getreden. Deze mooie foto heb ik om 17:10 uur ter verzending in de brievenbus op de hoek van de AMSTEL en de NIEUWE KEIZERSGRACHT gedeponeerd.

Vervolgens ben ik richting THEATER CARRÉ

gewandeld en van daaruit naar het AMSTEL HOTEL.

Ik moet in dit verband denken aan die merkwaardige brief van PROF.DR. BOB SMALHOUT van 20 februari 1996:

"Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank voor uw brief van 16 Januari j.l. Uw rekensommen uit de brief aan Minister Borst zijn correct, en het is in wezen ook schandali, date en ziekenhuisbed thans meer dan Hfl 1.000,- per dag kost. Voor dat geld kan men een veel betere kamer krijgen in het Amstel Hotel te Amsterdam, inclusief voortreffelijke roomservice. Een probleem dat u in uw brief niet vermeldt is de verschrikkelijke groei van het aantal zogenaamde managers, die niet alleen artsen en verpleegkundigen van hun werk afhouden, maar ook nog onnoemelijk veel geld kosten. Toen het Academisch Ziekenhuis in Utrecht gevestigd was in de binnenstad bevatte het 1030 bedden. Het totale personeelsbestand bedroeg ongeveer 3000, d.w.z., 3 personeelsleden per bed. Thans is het AZU gehuisvest op een gloednieuwe locatie in De Uithof. Het nieuwe pand heeft bijna 1 miljard gulden gekost, maar bevat slechts 800 bedden. Het personeel is echter gegroeid tot meer dan 5500 personen, zodat het ziekenhuis thans 7 (!) personeelsleden per bed heeft. Die groei is vooral veroorzaakt door een gigantische toename van het management. U dankend voor uw zeer verhelderend schrijven verblijf ik, met vriendelijke groete, hoogachtend, Prof.dr. B. Smalhout ".

Ik vraag mij nog steeds af waarom de heer Smalhout die brief aan mij heeft geschreven. In ieder geval werd ik vanmidaag in het restaurant van de HERMITAGE door een huisarts aangesproken over het gemis van ELS BORST in de regering. Hierna heb ik mijn wandeling vervolgd langs DE NEDERLANDSCHE BANK en heb mij afgevraagd wanneer zij het sein op GROEN zetten voor de door mij voorgestelde fusie van ABN-AMRO, FORTIS, ROYAL BANK OF SCOTLAND en BANCO SANTANDER binnen de BANK CERVANTES BENELUX. De ROYAL BANK OF SCOTLAND opereert thans onder hun eigen naam in Nederland en hebben hier zelfs een reclamespot op de Nederlandse televisie.

Dat is NOOIT mijn bedoeling geweest. INTEGREREN dus. Nadat ik de vestiging van UNStudio was gepasseerd heb ik dat op een bankje ter hoogte van de HEINEKEN EXPERIENCE besproken met twee campagnevoerders voor JOB COHEN. Zij zagen gevaren van de grote bankkolossen die de huidige financiële crisis hebben veroorzaakt. Ik heb hen daarop laten weten dat dat probleem kan worden opgelost door de transatlantische BANK CERVANTES in verschillende onderdelen op te splitsen onder dezelfde naam met een eigen budgetverantwoordelijkheid teneinde een domino-effect te voorkomen als er een onderdeel zou omvallen. Het was een constructief onderhoud waarbij ik uiteraard ook heb gewezen op mijn correspondentie met voormalig MINISTER-PRESIDENT WIM KOK tijdens ons EERSTE PAARSE KABINET.

Ik volg nu (22:34) ook met belangstelling het vraaggesprek met JOB COHEN met RONALD PLASTERK op de achtergrond.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

DINSDAG 8 JUNI 2010 VOORAVOND VAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IN NEDERLAND