DONDERDAG 21 APRIL 2011

WAARDE COLLEGAE

De COPA DEL REY is gisteravond gewonnen door REAL MADRID. Tijdens de triomftocht door de Spaanse hoofdstad is de beker echter verloren gegaan. In dit verband ben ik nog steeds in afwachting van een reactie op mijn brieven 26 FEBRERO 1998 AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DE SU MAJESTAD EL REY en 26 FEBRERO 1998 AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS. Binnen dit werkveld zullen er dus nog verschillende belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Op vragen van THOMAS TRIEBELS verzond ik gisteren dienaangaande na 14:30 uur de volgende reacties: 14:34 Betreft: FACTUUR 001. Hallo Thomas, Het klopt wat je schrijft. Maar Wouter Bos was in die tijd MINISTER VAN FINANCIËN. In die hoedanigheid heb ik hem toen aangeschreven. Vanaf 1 oktober vorig jaar is hij echter aan het werk gegaan bij KPMG, zoals je kunt zien op VRIJDAG 1 OKTOBER 2010 WOUTER BOS AAN HET WERK BIJ KPMG. De verantwoordelijkheid voor de betaling van FACTUUR 001 berust thans bij MINISTER JAN KEES DE JAGER. Maar onze huidige MINISTER-PRESIDENT heeft ons weer doorverwezen naar de rechter middels het schrijven van de DIRECTEUR VAN DE RIJKS VOORLICHTINGSDIENST. That's the problem.

14:47 Betreft: DE JUISTE JURIDISCHE WEG. Thomas, Ik kom nog even terug op mijn bericht van 14:34. Na herlezing zie ik dat de directeur van de Rijks Voorlichtingsdienst NIET heeft verwezen naar de rechter, maar heeft geadviseerd de juiste juridische wegen te bewandelen.

De vraag is nu wat hij daarmee bedoelt. Ik heb immers alles via het MINISTERIE VAN JUSTITIE laten lopen . Met name via WINNIE SORGDRAGER en ERNST HIRSCH BALLIN. Die zijn van de hoed en de rand op de hoogte.

14:20 Betreft: ADVOCAAT. Beste Thomas, Ik waardeer de wijze waarop je de tanden in deze zaak zet. Maar om eerlijk te zijn heb ik geen advocaat om de doodeenvoudige reden dat ik die niet kan betalen. De enige advocaat die ik heb ingeschakeld op NO CURE NO PAY-basis is MR ABRAHAM MOSZKOWICZ. Maar dat betreft mijn VORDERING OP MOHAMED AL FAYED ten behoeve van mijn Engelse Limited op de Britse Maagdeneilanden. Maar zoals je de afgelopen tijd hebt kunnen zien heeft hij mijns inziens te veel tijd nodig voor de zaak Wilders. Jouw berichtje van 14:55 heb ik ook binnen gekregen. Ik citeer: "Beste John. Dat is een lange weg! Je hebt in ieder geval alles via juridische wegen bewandeld. Dus daar moet en zal een overwinning op in zitten? Wat zit er in als deze zaak door CervantEs verloren wordt? m.v.g Thomas Triebels". Dat hangt ook van de Spanjaarden af. Zodra zij mijn rechten formeel erkennen staan wij weer een stuk sterker. In ieder geval is mijn initiatief al erkend door het SPAANSE KONINKLIJK HUIS, zoals je kunt zien op aangehechte brief van 22 mei 1996 namens DE SPAANSE KROONPRINS.

Ik heb hierover ook al een lezing gehouden op de juridische faculteit van de universiteit van Alcalá de Henares, Cervantes' geboorteplaats, op 24 juli 2003, zoals je kunt zien op 24 DE JULIO DE 2003 PONENCIA LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES PRONUNCIADO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES. Toevallig kreeg ik vandaag informatie over een Cubaanse student van de universiteit van Santiago de Compostela om hierover op wetenschappelijk niveau verder te werken. Ik ben nu aan mijn dagelijkse siësta toe. Dat ben ik al twaalf jaar gewend in Spanje.

15:26 BEWIJSSTUK En zoals je ziet heb ik ook nog een diploma ontvangen voor mijn lezing in Alcalá.

Dat is een belangrijk BEWIJSSTUK. 17:14 Op zijn vraag wanneer de zaak voorkomt schreef ik de heer Triebels: Nee Thomas, Geen idee. Het paste indertijd in mijn strategie om Liesbeth een VOLMACHT te verstrekken na het overlijden van Diana, zoals je kunt zien op 6 OKTOBER 1997 AGENDAVOORSTEL.

Je begrijpt nu natuurlijk ook waarom ik steeds heb geprobeerd die voortdurende interventies van Tjitse te voorkomen. Hiermee zou hij alleen schade kunnen berokkenen aan de ontwikkeling van onze organisatie. Het advies om Bram Moszkowics in te schakelen kwam van onze collega Harry Starren in de pauze van De Tweede Symphonie van Mahler door het Koninklijk Concertgebouworkest in het Amsterdamse Concertgebouw op maandag 11 januari 1999, zoals vermeld in 29 DECEMBER 1998 MAHLER. Zoals je op de uitnodiging ziet ben ik hier door de directie van de Baak al aangeduid als Vice President van Instituto Cervantes Holding LTD.

Dat is een rechtsgeldige aanduiding. Mijn badge met die functiebenaming heb ik toen ook al aan Bram Moszkowicz laten zien in Restaurant Bodega Keyzer naast het Concertgebouw. Een half jaar later heeft Harry Starren mij verzocht voorlopig uit Noordwijk weg te blijven. Daarom ben ik toen naar Spanje verhuisd. En ook daar ben ik voor hem aan het werk gegaan met Hotel Cervantes. Het plaatje zal er een stuk beter uit kunnen gaan zien als ik die functie ook daadwerkelijk kan gaan bekleden. Daartoe heb ik Liesbeth indertijd ook verzocht zich met de organisatorische opbouw te gaan bezighouden van dit bedrijf. Met name met het aantrekken van bestuurders voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen conform de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance waarmee wij ons al in de zomer van 1997 bezighielden in de tijd dat Diana klaarlbijkelijk pogingen ondernam om het management van Harrods bij onze plannen te betrekken. Daartoe heb ik haar die meer dan 1300 brieven geschreven. Zodra dat werkelijk leidt tot commerciële opdrachten komt het hele plaatje er een stuk beter uit te zien. Wat het tonen van doorzettingsvermogen kan betekenen heeft mijn jongste zoon Ramon vandaag bewezen. Ik ontving namelijk het bericht dat het nieuwe kantoorgebouw van de Informatie Beheer Groep in Groningen vandaag is opgeleverd. Je vindt de beelden hiervan op DUO 2 by UNStudio. De gevels zijn grotendeels door Ramon ontworpen in de tijd dat hij nog in Amsterdam werkte bij UNStudio van Ben van Berkel. Ik werk aan mijn reactie op jouw bericht getiteld SPANJE.

18:07 Het feit dat ik al lang in Spanje woon is nog lang geen garantie dat de Spanjaarden mij zullen steunen. Hun probleem is immers dat zij enkele vestigingen van hun Spaanse Instituto Cervantes hebben in de Benelux. Twee hoofdvestigingen, t.w. in Utrecht en Brussel en ook enkele dépendances in Den Haag en Amsterdam. Zodra ik met gebruikmaking van mijn handelsmerk een commerciële activiteit van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX ga opstarten betekent dat ook direct dat de Spanjaarden dan in strijd handelen met mijn handelsmerk. Dat is hun probleem. Zij zullen dus niet zo gemakkelijk geneigd zijn om hun macht op dat gebied in de Benelux aan mij over te dragen. Daarom heb ik ook al vanaf 1995 ons Nederlandse staatshoofd bij mijn plannen betrokken en in oktober 1992 de Stichting Cervantes Benelux opgericht om over een juridisch kader te beschikken waarin terzake duidelijke samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt. De EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION is in de maak. Daarbij had ik PRINSES DIANA betrokken. Na haar overlijden is dat PRINS WILLIAM geworden. Dus afwachten maar. In 2001 heb ik dankbaar van de uitnodiging gebruik gemaakt om lid te worden van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. Dat bood mij de gelegenheid om de Spanjaarden in de afgelopen tien jaar uit te leggen wat mijn bedoeling is. In feite is het plan ontstaan om werkgelegenheid te creëren voor mensen die hier Spaans hebben gestudeerd en hun leerlingen/studenten. In de ontwikkeling van dit WERKGELEGENHEIDSPLAN zitten wij op dit moment. Daarom heb ik op 14 oktober vorig jaar mijn brief 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MARJA VAN BIJSTERVELDT-VLIEGENTHART VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN geschreven aan minister Van Bijsterveldt en ben nadien in overleg getreden met de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en de nieuwe voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Het belangrijkste contact met mijn Spaanse collega's heb ik op 28 juli 2008 gelegd in Madrid. Dit kun je zien op 28 JULI 2008 ONTVANGST OP HET INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA IN DE CALLE DE ALCALÁ. Bij die gelegenheid heb ik in mijn lezing 29 DE JULIO DE 2008 LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX nogmaals gewezen op mijn bevoegdheden in de Benelux. Het wordt nu dus zaak dat alle plannen op een verantwoorde wijze in elkaar worden geschoven. Over de wetgeving inzake buitenlanders in Spanje heb ik op dit moment geen helder beeld. Ik word er in ieder geval met alle égards behandeld. Ik ben vooral te spreken over de Spaanse politie. Ik denk dat dit de beste politie-organisatie is van Europa. Maar dat moet ook wel als je alleen al terugdenkt aan de aanslagen op vier treinen in Madrid en de indertijd voortdurende dreiging van een groepje Basken. Die situatie is gelukkig aardig onder controle. Maar ik sta in Torremolinos nog steeds onder strenge beveiliging. De commissaris van politie heb ik het eerste exemplaar van mijn boek verstrekt. Ik sluit niet uit dat zij van de hierin vermelde informatie goed gebruik maken om probleemsituaties die zich voordien hebben voorgedaan te voorkomen. Dat geldt ook voor rechter BALTASAR GARZÓN, die ik op 5 juni vorig jaar nog even heb gesproken, zoals je kunt zien op ZATERDAG 5 JUNI 2010 ONTMOETING MET BALTASAR GARZÓN. Wat de salarissen betreft denk ik echter wel dat er in Spanje meer mensen een inkomen onder het minimum loon hebben dan in Nederland. 25 procent van de Spanjaarden is werkloos. Dat is een ernstig probleem. Wat de twee miljoen mensen in Gelderland betreft denk ik dat er wel mogelijkheden zijn om de inwoners een redelijk betaalde baan te bieden. Tijdens de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vernam ik dat Gelderland de rijkste provincie is van Nederland ten gevolge van de verkoop van NUON aan een Zweeds bedrijf. Dit kun je lezen op DONDERDAG 3 MAART 2011 STAATSBEZOEK AAN QATAR GAAT DOOR. Ik hoop je hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. En tenslotte 18:12 Fwd: Hillary and Human Rights, New Website on Human Rights, War on Women Update En zoals je ziet sta ik bij Hillary Clinton ook nog in een goed blaadje. BORIS DITTRICH werkt daar nu ook bij HUMAN RIGHTS WATCH. Toeval? Groeten, JOHN.

Verzonden: Subject: Encuesta Internacional "El Docente de Historia" Date: April 20, 2011 8:59:54 PM GMT+02:00 To: Miguel David Herrera Lage Cc: Luis Chirinos Estimado señor Herrera Lage, De mi amigo y colega Don Luis Chirinos de la Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE) recibí el siguiente mensaje: "Date: April 19, 2011 11:20:31 PM GMT+02:00 Encuesta Internacional "El Docente de Historia" ¿Algún colega de la AEPE desea prestar ayuda a este estudiante cubano? Cordialmente. Luis CHIRINOS. To: medievalismo Date: Mon, 18 Apr 2011 16:52:42 +0200 Subject: [lista medievalismo.org] Encuesta Internacional "El Docente de Historia"

Apreciados/as colegas,
A continuación os facilitamos información sobre: Encuesta Internacional "El Docente de Historia"

Estimado/a profesor/a de Historia:
Soy estudiante cubano de doctorado en la universidad de Santiago de Compostela, España. Quisiera hacerle partícipe de la encuesta internacional "El Docente de Historia", que aborda el tema de la enseñanza y aprendizaje de la historia, que forma parte de mi tesis doctoral. Además, representa una de las nuevas líneas de investigación de la Red Internacional de Historia a Debate. Hasta el momento tenemos más de 250 encuestas contestadas por docentes de diferentes países, grados académicos, situación laboral y niveles de enseñanza. Su respuesta es muy importante para nuestro proyecto. ¿Desea rellenar nuestro cuestionario? Envíenos un mensaje con su aprobación. Cordialmente, Miguel David."

Contesté al señor Chirinos con el siguiente mensaje: "Date: Tue, 19 Apr 2011 23:36:29 +0200 Hola Luís, A mi modo de ver sería útil que este estudiante se ocupara con la historia descrita en NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE." Conforme su consejo me dirijo directamente a usted. Soy un miembro de la familia más antigua del Europa occidental, y formalmente professor de español, aunque vivo como pensionista en Torremolinos. En 1977 gradué en la Universidad de Nimega con la temática del erasmismo y critianismo nuevo en el Don Quijote de La Mancha de don Miguel de Saavedra que se puede leer en 13 DE JUNIO DE 1977 EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJOTE DE LA MANCHA DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA. Sobre el origen de mi familia presenté en 2003 en la Universidad de Alcalá de Henares la ponencia titulada La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes. Véase 24 DE JULIO DE 2003 PONENCIA LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES PRONUNCIADO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES. Heydanus - latín para Gaspar van der Heyden - fue el padre espiritual del actual estado de los Países Bajos a partir de 1566. Durante mis investigaciones sobre el origen de mi linaje topé en 1995 en la oficina central de la genealogía en La Haya con un estudio en idioma francés con el título "Sur les anciennes et nobles maisons Van der Heyden, dite De la Bruyère". He traducido personalmente este librito en neerlandés que se puede ver en NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE". Contiene genealogiás de muchos antepasados empezando con el caballero Gillis van der Heyden del que tenemos datos a partir del año 1306, el año de su boda con doña Marguérite van der Hamayde d'Auvain. El día 4 de mayo de 1995 escribí una carta sobre esta temática a Su Real Majestad Don Juan Carlos de Borbón y Borbón titulado "En conmemoración del 5 de Mayo" que se puede leer en 5 DE MAYO DE 1995 EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO A LA ATENCIÓN DE DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN REY DE ESPAÑA. El 28 de agosto del mismo año fuí admitido a la promoción en la Universidad de Nimega por el rector magnífico don Theo van Els sobre una temática histórica. Me sería grato si usted se ocupara como historiador también con esta temática. He notado que usted estudia en la Universidad de Santiago de Compostela. En este momento en esta Universidad tiene lugar el cuarto congreso internacional de la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español (FIAPE) que ya conozco a partir de su fundación por el señor Carlos Rubio y asistí como fundador del Insituto Cervantes en el Benelux en sus congresos en Toledo (2005), Granada (2007) y Cádiz (2009). El año pasado los congresistas de la AEPE en La Coruña fuimos invitados también en la Universidad de Santiago el día 28 de Julio de 2010. Estoy muy interesado en su reacción. Cordialmente de Nimega, la ciudad más antigua del Reino de los Bajos, JOHN VAN DER HEYDEN" Hierop kreeg ik al meteen om 21:18 de volgende reactie: "Estimado profesor, John Van Der Heyden: En realidad no sé cuál es la ayuda que le puedo brindar. En la universidad de Santiago elaboro mis tesis doctoral que tiene como temática: la historiografía, didáctica de la historia y prehistoria. Un cordial saludo, Miguel David." Daarop heb ik hem om 21:22 succes gewenst met zijn onderzoek.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 1114 bezoeken. Verder geen bijzonderheden anders dan dat ik vandaag vanzelfsprekend ook stilsta bij 21 APRIL 1997 OPENING JOINT BANK ACCOUNT AT NATWEST KENSINGTON ROYAL GARDEN BRANCHE IN KENSINGTON HIGH STREET. In dit verband lees ik in de Telegraaf dat EVA JINEK het huwelijk van PRINS WILLIAM verslaat op 29 APRIL beste MAAGD: U hebt geen andere keus dan aan het werk te gaan; er is veel te doen en er is weinig hulp beschikbaar. Deel uw tijd zo efficient mogelijk in. Roep iemand die de kantjes ervan af probeert te lopen tot de orde, maar doe het tactvol. SCHORPIOEN: U kunt het slachtoffer worden van uw eigen leefwijze. Paniek is niet nodig, maar een kritische blik op uzelf kan geen kwaad. Belandde u vorig jaar rond deze tijd niet in eenzelfde situatie? Dan weet u wat u te doen staat. Daartoe kijk ik nu naar 21 APRIL 2010 BEVESTIGING VAN DEELNAME AAN KONINGINNENGALA TE WASSENAAR ONTVANGEN en 21 APRIL 2010 OVERNACHTING TE WASSENAAR OP 29 APRIL 2010 en heb daarom onderstaande electronische gedachtenwisseling gevoerd:

Verzonden: Subject: ANTWOORDEN OP JOUW VRAGEN Date: April 21, 2011 9:34:35 AM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Beste Thomas, Voor de goede orde laat ik je weten dat ik mijn antwoorden op jouw vragen van gisteren vandaag - met enige verdieping - heb vermeld op COPA DEL REY. Hartelijke groet JOHN L. VAN DER HEYDEN

29 APRIL Date: April 21, 2011 9:42:05 AM GMT+02:00 To: ROB PETERS Beste Rob, Ik werd vandaag geattendeerd op onderstaand bericht van jouw hand,

zoals je kunt zien op mijn webpagina getiteld COPA DEL REY. Graag verneem ik de huidige stand van zaken. Bij voorbaat dank. JOHN VAN DER HEYDEN 10:59 Reactie ontvangen: John, Kan helaas geen doorgang vinden Groet.

Verder verzonden: JOHN DE MOL Date: April 21, 2011 10:08:36 AM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Beste Thomas, Ik zag gisteravond bij Pauw en Witteman het interview met JOHN DE MOL. Ik vind dat hij volkomen de weg kwijt is. Hij schuift met honderden miljoenen van het ene televisiebedrijf naar het andere en heeft nergens een meerderheidsbelang. Naar zijn eigen zeggen heeft hij dan ook nergens iets te vertellen. Ik vind dat hij zijn geld beter kan investeren in CERVANTES TELEVISION. Dat was elf jaar geleden al de bedoeling, zoals je kunt zien in mijn faxbericht 4 MEI 2000 FUSIE KPN/TELEFÓNICA TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL aan MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL. Het programma wordt vanmiddag om 16:00 uur herhaald op Nederland 1. Dus bekijk dat nog maar eens.

Alsmede: Subject: EELCO BLOK Date: April 21, 2011 10:59:12 AM GMT+02:00 Thomas, Wat voor JOHN DE MOL geldt, geldt nu ook voor de heer EELCO BLOK, de nieuwe topman van KPN. Vandaag werd bekend dat hij 4000 tot 5000 mensen moet ontslaan. De heer BLOK is de opvolger van AD SCHEEPBOUWER, die in 2006 de brieven 16 FEBRUARI 2006 AANSLUITING ADSL EN OVERNAME KPN TER ATTENTIE VAN DE HEER AD SCHEEPBOUWER en 13 APRIL 2006 AANSLUITING ADSL IN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT-DIRECTEUR VAN KPN van mij heeft ontvangen als de post goed is verwerkt. Ik denk dat het bedrijfsmatig een goede zaak zal zijn als de heer BLOK alsnog besluit om samen met Telefónica in CERVANTES TELECOM te stappen. De Spaanstalige wereld kent 500 miljoen potentiële klanten. Ook met directeur Cesar Alierta van het Spaanse Telefónica heb ik een goed netwerkcontact en ik ben een goede bekende op de Gran Vía in Madrid, zoals je kunt zien op 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 COMUNICACIÓN CORTADA. Hartelijke groet, JOHN P.S. Ik merk op dat cervantes.nu reeds in het systeem van Telefónica is opgenomen.

Om 11:01 ontving ik hierop een reactie van de heer Triebels. 11:44 Mijn reactie: Dank Thomas voor jouw snelle reactie. Jij kijkt vanuit een sociale visie tegen die situatie aan. Daar is niets mis mee. Maar ik vind JOHN DE MOL wel een interessante investeerder en om de economie in beweging te houden moet het geld ook kunnen rollen. Je hebt mij gefeliciteerd met mijn onderscheiding. Maar ik weet niet welke onderscheiding je bedoelt. Weet jij toevallig meer dan ikzelf? Ik ben blij dat je positief staat ten aanzien van het opleidingssysteem van de Baak. Ik vind dit bedrijf nog altijd mijn beste leerschool en zij moedigen mensen aan om bedrijfsactiviteiten te ontplooien. Dat heeft onze tijd nodig. Al die mensen die hun baan verliezen dienen weer te worden aangemoedigd om de handen uit de mouwen te steken. RECULER POUR MIEUX SAUTER noemen ze dat, ofwel: een stapje terug doen om beter te kunnen springen. Die wijsheid heb ik nog van mijn voormalige studiecoördinator PETER OTTENHOFF. Hartelijke groet, JOHN.

VRIJDAG 22 APRIL 2011 GOEDKEURING VAN KONINGIN ELIZABETH II VOOR HUWELIJK VAN PRINS WILLIAM