12 april 1999. Betreft: LEUN OP MIJ... Kenmerk: JH/LH990412. Dear Elizabeth, Nijmegen, Maandag 12 april 1999. Het is alweer de eerste dag van de laatste week in Nederland. Ik werd vanmorgen aangenaam verrast door het lied van Ruth Jacott: Leun op mij.. Al het wachten is voorbij. Mede naar aanleiding van het gesprek met Herman de Koning kwam hierdoor een oud beeld bij mij terug. Ik schrijf de eerste week van januari 1990. Je kwam mijn kantoor binnen. Marian Grandia Feddema was niet aanwezig. "John, de komende tijd zal ik op jou moeten leunen, etc. etc." Dit was het begin van de mooiste tijd die ik in Hoofddorp en Noordwijk heb meegemaakt. Het gaf mij enorm veel voldoening om jou in alle opzichten bij te staan. Ook moet ik daarbij nog regelmatig denken aan ons schaats-uitje in de winter van 1991 in het Gat van Palace. Het was mijn lust en mijn leven om een steun voor je te zijn. Dat is uiteraard niet veranderd na mijn ontslag. Mede vanwege jouw uitspraak: "Ik werk niet met contracten, ik werk met mensen." Ik hoop dus van ganser harte dat voor mij ook al het wachten voorbij is. In alle opzichten spelen relaties daarbij een cruciale rol. Vandaag werd ik verrast door een artikel in de Telegraaf van vandaag over Baron Thierry van Zuylen Baron van Zuylen gaat scheiden van Bee. Mijn directe betrokkenheid bij deze situatie is jou bekend. Ik verwijs naar mijn brieven uit oktober vorig jaar en de mij aan de Baron Van Zuylen geschreven brieven UITNODIGING en EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION. Op 28 januari van dit jaar heeft hij eveneens een adreswijziging van mij ontvangen. Het artikel over Thierry kan een zeer belangrijk hulpmiddel zijn. Ik hecht er sterk aan dat hij in Chelsea woonachtig is en daar een belangrijke brugfunctie kan vervullen. Ook de aanwezigheid van 'Bee's' zoon op ETON COLLEGE is daarbij van groot belang. Ik mag aannemen dat hij ook een rol speelt binnen ons 'communicatiesysteem'. Bovendien ben ik van mening dat de familie De Rothschild een belangrijke bijdrage kan leveren aan de opbouw van de holding en de foundation. Het bedrijf heeft Sylvia Tóth eveneens begeleid bij haar gang naar de beurs als partner van de ABN-AMRO. Ik heb mevrouw Bee van Zuylen tijdens de veiling in het kasteel leren kennen als een buitengewoon charmante dame. Leuk dat zij zich eveneens aan de ruitersport wijdt. Aangehecht aan deze brief de foto van Anky van Grunsven op haar Bonfire. Het zal jou ongetwijfeld deugd doen dat zij de wereldbeker heeft gewonnen. Nu ben jij aan de beurt. Dat moet jou wel lukken. Bill Clinton krijgt het de komende tijd weer iets moeilijker. Ik ben immers van mening dat de bombardementen van de NAVO geen enkele zin meer hebben. Het is een historisch gegeven dat Albanezen en Serviërs water en vuur zijn. Het heeft geen enkele zin om die twee partijen met geweld te dwingen een 'vreedzame coëxistentie' op te bouwen in een gebied als Kosovo, waar we vóór de laatste discussie over dat land in 'Spijkers met Koppen' nog nooit van hadden gehoord. Dat land heeft nu al veel te veel aandacht gekregen. Dat probleem is inderdaad een intern probleem van een souvereine staat. Er is slechts één oplossing voor dat probleem: 'alle etnische Albanezen naar Albanië. Hier kunnen ze met hun eigen mensen communiceren in hun eigen taal. Verplaatsing van deze mensen naar gebieden buiten Albanië, zoals ons land, is volledig uit den boze. Dit leidt uitsluitend tot ontheemding van deze mensen. Slechts in een eigen vertrouwde omgeving kunnen zij een toekomst opbouwen: de tentenkampen ombouwen in nieuwe steden met nieuwe economische activiteiten. Daar mag van mij alle ontwikkelingshulp naar toe. Dat geldt ook voor de opbrengst van de komende actie Staakt het Vuren. Freek de Jonge heeft daarbij de paarse tint al in beeld gebracht. Ook kan EZ daar projecten bevorderen zoals Ruud mij vorige week heeft uiteengezet. Dat wordt meer een taak voor de Baak. De kosten van elke afgevuurde raket kunnen beter naar de ontwikkeling gaan van deze nieuwe Albaneze steden. Ik ben mordicus tegen de plaatsing van een internationale troepenmacht in Kosovo. Een dergelijk precedent zou ertoe kunnen leiden dat wij in de Europese Unie ook vreemde troepen in o.a. Noord-Ierland en Baskenland zouden moeten gaan toestaan. Ik hoop dus dat die zaak nog deze week wordt geregeld. We kunnen het geld wel voor betere doeleinden gebruiken. Dat neemt niet weg dat ik blij ben hier in Nijmegen verlost te zijn van de criminele Joego's die hier de omgeving onveilig maakten enkele jaren geleden. Criterium blijft voor mij: onze troepen dienen onze grenzen te bewaken. ¡Y nada más! Ik ben ook bereid om weer overal bij betrokken te worden. Ik hoop dus dat ik spoedig de mogelijkheden krijg om geld op een spraarrekening te zetten om later dit jaar een grote aankoop te doen. Misschien wel een kasteel. Ik hoop dus dat je een flink aantal projecten voor ons bedrijf in de wacht kunt slepen. Ik ben met elke bijdrage aan onze vaste kosten van Hfl. 50.000,- per project tevreden. Het is voor jou maar een kleinigheid om die te genereren. Wellicht kan onze 'gele' manager daarbij een rol spelen. Daarom heb ik hem vandaag de volgende brief gezonden: NIEUW TELEFOONNUMMER. Wat de ontwikkeling van de markt betreft attendeer ik je ook nog op het artikel Heineken aast op Cruzcampo in de Telegraaf van afgelopen zaterdag. Vergeleken met de andere Europese landen is het bierverbruik in Spanje laag. Daar kunnen we snel verandering in brengen. Bijvoorbeeld door Freddie Heineken ook uit te nodigen als spreker in Hotel Oranje. Dat scheelt ons weer in de reiskosten. Ik neem immers aan dat hij wel tot een vriendendienst bereid is als 'goede buur' uit Noordwijk. Bovendien ben ik ook wel bereid om weer eens een keer van water op een pilsje over te schakelen. Laat dat maar weten aan Freddie. Op de Bavaria ben ik namelijk alweer uitgekeken nu Derrick niet meer naar Noordwijk komt en liever bij de CRI gaat werken. Hartelijke groet. P.S. Ik heb weer zin in het afsteken van een leuke speech. Samen met Harry Starren. Ik hoop dat je snel 'in de markt' bent. Anders heb ik ook nog wel belangstelling voor 'Bee'. Als het kasteel maar in de familie blijft! Daar weet Lord Balfour wel een oplossing voor. Denk ik. Of Jaap Penders.

13 APRIL 1999 SAMEN DELEN