ZATERDAG 13 NOVEMBER 2010

Subject: SYLVIA TÓTH EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX Date: November 13, 2010 2:00:04 PM GMT+01:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: MARC VAN HOORN Liesbeth, Weer een bijzondere dag vandaag. De veertiende verjaardag van het congres DE NIEUWE ECONOMIE I op DE BAAK. Jij hebt mij ooit eens geadviseerd mijn problematiek uit de periode tot aan 1992 uit te werken in een case-study. Dat heb ik gedaan. De uitwerking hiervan heb ik opgetekend in mijn BRIEVEN AAN BREUKER vanaf 1993. Het begon als een geanonimiseerde netwerkanalyse die beschreven staat in mijn brief 29 MEI 1994 DE ZAAK NIETS BV. Ik heb jou hierin beschreven onder de naam ANGELA VINCENTE zoals je weet. Toen ik gisteren schreef dat ik van huis uit geen geslaagde zakenman zou zijn, maar een onderwijsmens, realiseerde ik mij plotseling dat ik mijzelf in die case-study heb beschreven onder vier verschillende namen, geïnspireerd door het boek DE LEVENSFASEN VAN DE MENS door de op DE BAAK goed bekende professor BERNARD LIEVEGOED. Het is opmerkelijk dat BERNARD LIEVEGOED. in 1992 is overleden in ZEIST en gewerkt heeft in Bosch en Duin. Daar speelde immers de hele ZAAK NIETS BV, zoals ik mijn case-study toen heb genoemd, zich af. De namen die ik mijzelf toen heb toegekend hadden betrekking op mijn vier eerste levensfases. Ik heb mij toen de namen Hendrik Leerling, Johannes Petrus Concience, Victor de Ridder en John Reijseger toegekend. Die zakenman zit nog wel ergens in mijn belevingswereld. Maar dat zakendoen was mij aangeleerd door mijn Zeister collega die ik toen in dit verhaal met JR Vlekkenwater had aangeduid als variant op Don Quitamanchas uit de TELEAC-cursus VAMOS A VER MÁS. Daar is mij in 1979 een know how-vergoeding ad Hfl. 45.000,- voor in rekening gebracht. In dit verband volg ik nu met belangstelling op vrijdagavond vanaf 18:25 op Nederland 2 het programma DE WANDELING evenals vorige week. Voor mij is het een projectie van John Reijseger, waarbij die CAMINO DE SANTIAGO eveneens als een rode draad door mijn leven blijft lopen. THOMAS TRIEBELS heeft mij uitgenodigd voor een biljartpartij in het café Piet Huisman aan de SINT JACOBSLAAN in Nijmegen. Dat is al vanaf de middeleeuwen het begin van de CAMINO DE SANTIAGO vanuit de KEIZERSTAD. Gisteravond was de heer MIDAS DEKKERS de hoofdpersoon tijdens die wandeling. Ik denk dat veel pelgrims die wandeling maken om tot zichzelf te komen en geïnspireerd door het tijdloze een beeld kunnen vormen van de volgende levensfase. Zo zag ik gistermiddag SYLVIA TÓTH weer eens terug in PAUW EN WITTEMAN. Zij had er een paar rimpeltjes bijgekregen sinds de oprichting van de INSTITUTOS CERVANTES in 1992 en haar betrokkenheid bij de WERELDTENTOONSTELLING van 1992 in SEVILLA. Ik heb nog altijd stille hoop dat SYLVIA deel gaat uitmaken van ONS BEDRIJF, zoals ik dat reeds veertien jaar geleden aan haar heb voorgesteld. Een opsomming van de documenten waarin zij is vermeld treffen wij aan in ons geplande luchtvaartbedrjf KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES. Ik ben benieuwd in hoeverre zij dit idee al serieus heeft opgepakt. Als ik op het NOS-journaal moet afgaan is het standbeeld van MICHIEL DE RUYTER niet in VORDEN gerestaureerd, maar in VLISSINGEN. Even terugkomend op SYLVIA TÓTH. Zo rond het congres DE NIEUWE ECONOMIE op 13 november 1996 heeft zij van mij de volgende - officiële - brieven en faxberichten ontvangen: 5 NOVEMBER 1996 UITNODIGING TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TÓTH, 22 NOVEMBER 1996 PARTICIPATIE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER, 25 NOVEMBER 1996 PETER PAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER, 28 NOVEMBER 1996 EEN NIEUW VERHAAL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER, 5 DECEMBER 1996 ONTVANGSTBEVESTIGING BRIEF VAN 3 DECEMBER 1996, 5 DECEMBER 1996 SINT NICOLAASGESCHENK AAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER, 5 DECEMBER 1996 THE BOLD AND THE BEAUTIFUL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER, 9 DECEMBER 1996 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER, 13 DECEMBER 1996 BESLUITVORMING TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER, 15 DECEMBER 1996 BRIEF VAN UW SECRETARESSE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER, 4 JANUARI 1997 OPERATIONALISERING BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER, 7 FEBRUARI 1997 BENOEMING TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER, 27 FEBRUARI 1997 SCHIPHOL PROJECT I TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER, 17 OKTOBER 1997 FROM THE DOMPLEIN TO THE NEUDE TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TOTH, 7 AUGUSTUS 1998 SCHIPHOL PROJECT II TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TÓTH, 21 AUGUSTUS 1998 DE DOORZETTER TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER en 28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE ZAKENVROUW VAN HET JAAR 1996. SYLVIA is tegenwoordig klaarblijkelijk getrouwd met COR BOONSTRA. In die periode heb ik de heer Boonstra als President-Directeur van Philips op 2 DECEMBER 1996 mijn brief 2 DECEMBER 1996 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT DIRECTEUR VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PHILIPS ELECTRONICS N.V. doen toekomen. Hierop heb ik geen reactie ontvangen. Tijdens de fusiebesprekingen tussen KPN en TELEFÓNICA is de heer Boonstra beschuldigd van handel in aandelen met voorkennis. Hiervan is hij op 10 DECEMBER 2004 vrijgesproken als vermeld in 10 DECEMBER 2004 BOONSTRA VRIJGESPROKEN. Ik zou het dus zeer op prijs stellen als SYLVIA TÓTH mijn verzoeken uit 1996 en 1997 alsnog honoreert. BETER LAAT DAN NOOIT beste MAAGD: U zult zin hebben om eens iets anders te doen; een weekend weg of een feestje met vrienden. Organiseer zelf iets als u niet voor iets bent uitgenodigd. U kunt zich tot iemands uiterlijk of rijkdom aangetrokken voelen. Denk eens aan de eigenaar van een duur merkenrecht. In mijn brief 17 SEPTEMBER 1994 NIJMEGEN VIJFTIG JAAR BEVRIJD heb ik de strategisch/commerciële waarde hiervan al op minstens tien miljoen gulden geschat. Dat was toen al PEANUTS voor SYLVIA. SCHORPIOEN: Uw verlangen naar harmonie en afkeer van scènes kunnen u ertoe brengen nu eens de één te steunen en dan weer de ander. Dat kan resulteren in het voortdurend onder het tapijt vegen van elke wanklank. Soms moet men zaken gewoon uitpraten. Dat geeft te denken. Voorstellen genoeg dunkt mij. Er zijn slechts twee mensen die ik vanaf 1988 mijn volledige steun heb gegeven. Dat waren LIESBETH HALBERTSMA en TJITSE BREUKER. Zij hadden echter tegengestelde belangen. Voordien heb ik mijn steun gegeven aan mijn 28 districtleiders. Na de ontmoeting met jou in oktober 1988 heb ik mij uitsluitend beperkt tot mijn ondersteuning aan jou onder het motto KIEZEN VOOR KWALITEIT en ik heb nog steeds een stille hoop dat daar iets goeds uit voortkomt. Met het bewerken van het DOSSIER BREUKER ben ik gisteravond aangeland op 2 SEPTEMBER 1994. Hierin tref ik mijn persoonlijkheidstest aan van de heer U. MIROVIC uit ZEIST d.d.23 juli 1991. Ik citeer:

Persoonlijkheidstest(Hey) U. Mirovic
Afgenomen op 23 juli 1991 te ZEIST door U. Mirovic. In Joegoslavië psychologie gestudeerd, als tolk-vertaler in Egypte gewerkt. Nadien als hoofd PZ gewerkt bij een bedrijf met 250 Joegoslaven in dienst. Hier leren werken met Amerikaans testsysteem ten behoeve van functieclassificatie. Mirovic is onlangs gescheiden. Heeft twee kinderen, een dochter van 16 jaar op het gymnasium en een zoon van 19 op Nijenrode. De dochter heeft zeer geleden onder de scheiding.

Mirovic had de volgende uitspraken:
"Bij Nieuw Elan vond u een huis waarin u zich thuisvoelde. U kreeg er de erkenning die u toekwam. U staat er heel goed voor. (Dit zegt iets van de cultuur waar ik mij thuis voel: een ondernemerscultuur. Nodig: trekkersrol)." De testuitslag maakt een onderscheid tussen aangeboren, aangeleerd en een synthese. De synthese geeft aan: leiderstype.

"Aangeboren: sterk conceptueel, ideeëngenerator. Sterk analyserend denkvermogen. U kunt elk probleem aan. Karakter: volhardend, doorgaan op dezelfde weg. U bent bereid risico's te nemen. Niets kan u ervan weerhouden uw doel te bereiken. Lukt het u vandaag niet dan lukt het morgen. I do it my way. U bent intelligent. U denkt snel en scherpzinnig, doeltreffend en efficiënt. U houdt niet van ellenlange verhalen. Verhalen die niets te maken hebben met wat u wilt bereiken interesseren u niet. Uw managementvaardigheden zijn aangeleerd. Gebruik ze. Uw aangeboren kracht ligt op het gebied van ontwikkelen. Idee: ontwikkel een dienstenpakket en verkoop dat. Ga naar Spanje en kijk wat Nederlanders daar nodig hebben of praat met Spanjaarden in Nederland en kijk naar hun behoeften. M.b.t. relatie: uw probleem hoeft niet te liggen in cultuurverschillen. Eerder in het wegvallen van een gemeenschappelijk doel. Wees bewust van wat u gemeenschappelijk hebt opgebouwd." Mirovic verder m.b.t. karakter: "Sterk individualistisch. Het sociale hoort er wel bij, maar het hoeft voor u niet zo. Kies dus voor een kleine organisatie. Een pas opgerichte organisatie of een zelf op te richten organisatie. Ontwikkel en laat anderen het uitvoeren. U vindt uw motivatie niet in een geldelijke beloning. U geeft het liever uit. U wilt iets goeds tot stand brengen en merken dat het wordt gewaardeerd. Dat is uw primaire drijfveer. U bent eerlijk. Zoek dus mensen om u heen die dat ook zijn. U neemt altijd iets meer hooi op de vork dan van u verwacht wordt. U bent een perfectionist: het kan altijd beter. Niet gemakkelijk in de omgang. U kunt er niet tegen dat anderen dingen fout doen. U kunt niet tegen stommiteiten. Als u uw koers bepaald heeft kan niemand u daarvan afbrengen. Als anderen een weg voorstellen die u zichzelf niet heeft voorgenomen te gaan, zal het moeilijk zijn voor die anderen u nog in hun koers te krijgen. U bent een manager, een organisatie-manager, een self made manager. U zet graag de grote lijnen uit en laat de details het liefst aan anderen over, met uitzondering van de details die u zelf waardevol vindt. U heeft een groot vrijheidsstreven. U past niet in structuren. U geeft wel structuren aan maar wil daarbinnen maar een beperkte tijd opereren. Dan voelt u zich gevangen en wilt u weer iets nieuws, een nieuwe trein op de rails."

Mijn conclusie:
Zelfanalyse aan de hand van uitspraken: "Je schuift beslissingen voor je uit. Ervan uitgaande dat dat een van mijn wezenlijke eigenschappen is en dus tot mijn sterktes behoort, besluit ik door te gaan met het proces van weloverwogen beslissingen nemen. Dus doorgaan op dezelfde weg: een dienstenpakket en een organisatie ontwikkelen. Dit proces laten begeleiden. Mensen om me heen verzamelen die ik mijn vertrouwen kan geven en die o.a. mijn zakelijke belangen kunnen behartigen. Misschien moet ik nu al gaan zoeken naar een manager die de directie over de organisatie gaat voeren wanneer deze operationeel is. Goede constructie nodig waarbinnen mijn belangen goed worden behartigd.

Schriftelijke rapportage van U. Mirovic (International Business & Management Consultancy):

CARRIÈREPLANNING

Potenties:
* Van nature gedreven persoonlijkheid die activiteiten op zijn werkterrein het liefst zelfstandig genereert en zo mogelijk in praktijk op zijn eigen manier uitvoert. Al luistert hij vaak naar de meningen van anderen inzake in de uitvoering gerezen problematiek, doch heeft hij bij voorbaat in zijn eigen ideeën c.q. oplossingen het meeste vertrouwen.
* Dankzij zijn scherp analytische denkvermogen, zijn kritische instelling, danwel vanzelfsprekend op verantwoorde wijze ingenomen houding is hij voortdurend bezig met het ontwikkelen van de qua omvang, nogal behoorlijke concepten en ideeën.
* Over het algemeen is hij een conceptueel denker, nu en dan theoreticus die in doorsnee meer geïnteresseerd is in de vastgestelde doelstellingen dan in de details daarvan. Deze laatste delegeert hij graag aan andreren, waarbij hij zowel vorderingen als de resultaten van hun werk stipt controleert.
* Hij is een goede oplosser van structureel voorkomende problemen, waarbij hij ter wille van de door hem te bereiken geplande resultaten, alle hem bekende alternatieve oplossingen daarvoor aanwendt.
* Als een meer technisch-procesmatig dan mens-georiënteerde persoonlijkheid, toont hij in zijn werk interesse voor meningen c.q. gevoelens van anderen. In omgang met zijn medewerkers is hij feitelijk, duidelijk en soms in de zin "take it ot leave it" kort en agressief.
* Hij werkt het liefst in een kleinere organisatie waar niet alles gestructureerd c.q. geregeld is en waar hem voldoende handelingsruimte gegund wordt om zijn ideeën op zijn eigen manier en tempo te ontwikkelen en stroomlijnen. In een organisatie met een autoritair leiderschap, waar onder druk wordt gewerkt, kan hij zich noch optimaal ontplooien noch gemotiveerd te werk gaan.
* Hij kan goed samenwerken met de medewerkers die slim genoeg zijn om hem in zijn doen en laten te kunnen volgen en die hun werk snel en accuraat kunnen en willen uitvoeren.
* Zijn werkmoraal is positief gericht.

MOTIVATIEBEHOEFTE
* Actief zijn in een organisatie c.q.omgeving die bereid is zijn ideeën te accepteren en ze te willen en kunnen realiseren.
* Een organisatie met een uitdagend, veranderings/risicominded management die hem ruimte biedt om zijn doelstellingen mede te kunnen bepalen en ze als zodanig uit te kunnen voeren.
* Erkenning en waardering van zijn creatieve ideeën, voorstellen en met name zijn behaalde prestatie.

HET KLOPT ALLEMAAL.

Het wordt nu tijd dat wij belangrijke punten gaan doorspreken LIESBETH. Daarvoor ben je welkom in Nijmegen zodra je daarvoor in de gelegenheid bent. Bij voorkeur vóór mijn vertrek op 25 november. Toen ik op 28 AUGUSTUS 2010 in gesprek raakte met ENRIQUE CARO in NERJA - als vermeld in 28 AUGUSTUS 2010 A TOTAL ECLIPSE OF THE HEART - hebben wij het gesprek voortgezet dat wij tien jaar eerder hebben gevoerd. Ik denk dat wij op dezelfde wijze in een gesprek van een uur al heel wat kunnen bereiken. So, be my guest! Vandaag is er op mijn website BIJZONDERE BELANGSTELLING voor HANS VAN MIERLO en HANS DIJKSTAL en op mijn BELEIDSPLAN voor NIEUWE DROOM, BRIEVEN AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT en VESTIGINGSPLAATS CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. 13:15 DE SINT is aan in HARDERWIJK, vermeld in 1981 - 1987, 6 MAART 1993 INSTITUUT VOOR TAALHANTERING TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE OUD-COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE, 11 SEPTEMBER 1998 CAESAR, 23 OKTOBER 1998 HABANANANDA, 7 JUNI 1999 UWE MAJESTEIT, 16 AUGUSTUS 1999 DECLARITIS, 16 OKTOBER 1999 TOEKOMSTBEELD, DEEL 2 TER ATTENTIE VAN DE OPTIMIST, 1 NOVEMBER 1999 TODOS LOS SANTOS, 14 NOVEMBER 1999 PURPLE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 25 NOVEMBER 1999 KLOKKEN VAN DE KEIZER, 26 NOVEMBER 1999 PURPLE HEART OPERATION, 6 FEBRUARI 2000 VALENTINE'S SURPRISES, 10 OKTOBER 2001 BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL, 23 OKTOBER 2001 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 12 MAART 2002 ING PRIVATE BANKING, 20 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 001 EN 002, 13 JULI 2002 VASTSTELLINGEN, 30 SEPTEMBER 2002 VORSTELIJK BEZOEK, 2 OKTOBER 2002 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN, 26 APRIL 2003 HEATHER, 6 MEI 2003 THE YOUNG TCHAIKOVSKY, 19 JUNI 2003 MAXIMILIAAN, 17 MEI 2004 VERTROUWENSRELATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 5 AUGUSTUS 2004 BAR ERASMUS IN SALAMANCA, 8 DECEMBER 2004 PALEIS SOESTDIJK, 13 JANUARI 2005 ÉÉN VOOR ALLEN, 13 MAART 2005 BOUWT HUIZEN ALS KASTELEN, 3 JULI 2005 MET OPEN ARMEN, 19 DECEMBER 2006 DRIJVENDE KRACHTEN, 2 DECEMBER 2007 SERVERRUIMTE OVERSCHREDEN, 22 AUGUSTUS 2008 ROYALTIES CANDLE IN THE WIND, 30 AUGUSTUS 2008 ¡TEMPERAMENT! VAN AUGUSTUS 2008, 23 FEBRUARI 2010 JOHAN BUCKERT, 1 APRIL 2010 DE TROON DEEL 4 WILLEM, WILLEM, WILLEM EN WILLEM, 1 APRIL 2010 INFORMATIEVOORZIENING MAART 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 11 APRIL 2010 DE TROON DEEL 6 DRIE KONINGEN, MAANDAG 6 SEPTEMBER 2010 DERTIEN JAAR NA DIANA'S FUNERAL, DINSDAG 19 OKTOBER 2010 ER ZIT MUZIEK IN DE BANK CERVANTES BENELUX, 25 OKTOBER 2010 VAN BUITENVELDERT TOT BUITENKAAG en VRIJDAG 12 NOVEMBER 2010 ONDERWIJSDEBAT IN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART. Met dank aan de TJERK HIDDES GROUP. Van GEERT PETERS, de huidige secretaris/penningmeester van de STICHTING CERVANTES BENELUX ontving ik het schrijven d.d. 05 november 2010 inzake de zakelijke rekening 4729266 van de bank ING.

PRETTIG WEEKEND JOHN P.S. Ik heb genoten van DE BURGEMEESTER VAN HARDERWIJK en het doet mij deugd dat WILLEM-ALEXANDER ook aanwezig was met zijn GEZIN.

ZONDAG 14 NOVEMBER 2010 ZALMSALADE VAN HOFMAN CATERING