Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT Directeur Content Beheer Mevrouw S.C. Tóth Bezuidenhoutseweg 273 2594 AN 's-GRAVENHAGE Datum: 17 oktober 1997 Betreft: FROM THE DOMPLEIN TO THE NEUDE Kenmerk: ICNBLEW/CB971017 Geachte Mevrouw Tóth, Ik verwijs naar mijn brief BRIEF VAN UW SECRETARESSE van 15 december 1996. Aanstaande zondag is het precies zeven jaar geleden dat wij in NOORDWIJK een themadag hielden onder het motto Neuzen in de Wind. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze dag berustte bij de huidige statutair directeur van het Management Centrum VNO-NCW. Zij heeft dat uitstekend gedaan. Binnen dit kader heb ik de verantwoordelijkheid op mij genomen het Instituto Cervantes Benelux, thans uitgebreid met Engeland en Wales, tot ontwikkeling te brengen. Sinds mijn laatste berichtgeving aan u is er veel veranderd. Zo zijn gedurende de afgelopen weken bijvoorbeeld alle aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance in het beleidsplan opgenomen. Ook is de opbouw van de Holding in ontwikkeling. Ik heb kennis genomen van het artikel Content op zoek naar versterking in het NRC Handelsblad van gisteren. Ik citeer hieruit: 'Uitzendorganisatie Content is binnen de branche op zoek naar een strategische partner. Daarbij kan het gaan om een internationale alliantie of een overname door Content. Dat zegt S. Tóth, bestuursvoorzitter van Content, vandaag in deze krant (NRC). Als de gewenste combinatie eenmaal goed van de grond is gekomen, zal Tóth naar eigen zeggen niet lang meer als bestuursvoorzitter aanblijven'. Mijn beleidsplan voorziet thans in deze strategische doelstellingen in alle opzichten. Daarom nodig ik u thans uit te participeren in Cervantes Recruitment & Selection en een plaats in te nemen in onze Raad van Bestuur. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik de bestanden van Spaanstalige werkzoekenden opgevraagd. Hij heeft het plan in studie. Bijgaand ontvangt u de 11e geheel herziene versie van mijn beleidsplan op floppy disk (ClarisWorks, Macintosh). Ik heb er geen bezwaar tegen als u dit bespreekt met de directeur van Stichting de Baak. Zij is en blijft mijn voornaamste samenwerkingspartner in Nederland. Aanstaande zondag - zeven jaar na dato - verzorgt het Gilde hier een stadswandeling van het Domplein naar het Neude (vanaf 14.30 uur). Ik hoop er heel wat tevreden mensen te ontmoeten. Want Wij zijn pas Content als U het bent. Met vriendelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN

7 AUGUSTUS 1998 SCHIPHOL PROJECT II TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TÓTH

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN