ZONDAG 11 APRIL 2010

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Deel 6 van DE TROON sprak mij niet zo hard tot de verbeelding, maar bracht mij in gedachten wel terug naar mijn vroege jeugd, De foto van KONINGIN EMMA stond bij mijn grootouders in de logeerkamer. En wat waren zij Oranjegezind, die ouders van mijn vader. Het komt nu allemaal zo dichtbij. En dat verwart mij ook. Het is als een déjà vu. De trein gaat een belangrijke rol spelen in deze afflevering. Wij zijn met die spoorwegen opgegroeid. Alle verhalen die mijn vader mij heeft verteld komen in deze aflevering tot leven. Onze familiereis naar het Sauerland met een bezoek aan het slot WALDECK (Ja, dass macht die gute Laune) en AROLSEN, waar mijn jongste zoon Ramon nog door de buxushagen heeft lopen rennen en Mark zijn commentaar heeft ingesproken op mijn film in Super 8. KONINGIN EMMA is daar geboren en nu heb ik een kleindochter EMMA SOPHIE LOUISE, die in het dagelijks leven eveneens EMMA wordt genoemd. In dit verband had ik moeite met de verfilming van de lokaties. Waarom is er niet gefilmd op Het Loo. Slechts enkele fragmenten. De aflevering is getiteld DRIE KONINGEN en begint met het vertrek van WIWILL, zoals zoon WILLEM van KONING WILLEM III en KONINGIN SOPHIE werd genoemd. WIWILL gaat in 1876 opnieuw naar PARIJS voor een ontmoeting met zijn halfzusje MATHILDE VAN LIMBURG STIRUM. Een bekende naam bij ons in de familie. VAN LIMBURG STIRUM is vermeld in BAAK À LA CARTE, PRINSJESDAG 1998, MAAND VAN DE WAARHEID 1999, PUNT, DOSSIERKENNIS en RECHT EN VERGEVING. KONING WILLEM III is in deze aflevering afgeschilderd als een losbol, een reizende koning met een schatje in elk stadje en onbeholpen op het gebied van de anticonceptie. In de personnages die in deze aflevering zijn neergezet mis ik een duidelijke toekomstvisie bij de hoofdpersonen. Zo kijk ik niet tegen het koningschap aan. De liefde tussen WIWILL en MATHILDE is in deze aflevering met onmogelijke liefde aangeduid. Zo vraag ik mij af waarom mijn liefde van 1988 onmogelijk was. Daar geloof ik nog steeds niet in. Maar om duidelijkheid te krijgen dien ik ook het verhaal van de andere kant te horen. Op SOESTDIJK wellicht.

WIWILL laat MATHILDE gaan. In de zomer van 1876 zien wij KONING WILLEM in Montreux optreden als een soort potloodventer. Met mooie beelden overigens. Hij blijkt Zwitserland zelfs officiëel de oorlog te hebben verklaard. Dit leverde hem een fraaie treinreis op met een stoomlokomotief waarop mijn vader waarschijnlijk ook nog heeft gereden. Zo komt de geschiedenis weer heel dichtbij. De heer DUMONCEAU bleef des konings vaste adviseur. Ik vraag mij af hoe die koning heeft kunnen regeren zonder computer en zorgvuldig opgebouwd Management Informatie Systeem. Sprekend over de erfopvolging werd Nederland door de heer DUMONCEAU opnieuw met Holland aangeduid. Dat kan nu wel in Alkmaar, maar niet op de Goffert. Ik begin nu te begrijpen waar het despectief kaaskoppen vandaan komt. WILLEM III ziet zijn zoon WIWILL niet zitten als zijn opvolger. In 1876 gaat DUMONCEAU naar PARIJS om WIWILL te vragen zijn vader op te volgen. Het Nederlandse volk heeft na het overlijden van zijn vader volgens DUMONCEAU weer behoefte aan een leider en ik vraag mij af waarom ik op onderstaande foto op de plaats van HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX ben afgebeeld nadat LIESBETH HALBERTSMA mij op 19 oktober 1990 tot LEIDER heeft gebombardeerd.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat moment aanstaande is. Zeker nu ik de heer DUMONCEAU hoor zeggen: "U kunt de monarchie een NIEUW ELAN geven". WIWILL weigert en DUMONCEAU wendt zich tot zijn broer ALEXANDER. Deze laat weten dat hij en zijn broer minstens 24 halfbroers en halfzussen hebben. Ik mag aannemen dat ROEL DER NEDERLANDEN daar ook toe behoorde in de tijd dat ik heb ingegrepen bij het instituut NOORD-WEST VELUWE in HARDERWIJK. In 1876 gaan wij opnieuw naar PARIJS en zien wij hoe WIILLEM NICOLAAS ALEXANDER FREDERIK KAREL HENDRIK VAN ORANJE-NASSAU daar op 11 juni komt te overlijden. Het paleis waar de hiernavolgende opnames zijn gemaakt kan ik niet plaatsen. Het zou Paleis Het Loo moeten voorstellen. Maar dat is het niet. De raadsheren van de koning weten niet meer wie hem moet gaan opvolgen. Zij hadden toen klaarblijkelijk nog geen helder beeld van de genealogie van onze familie, die in mijn dossier met RIDDER GILLIS VAN DER HEYDEN een aanvang neemt en vervolgens generaties van WILHELMUSSEN heeft voortgebracht. DUMONCEAU adviseert de koning in zijn 60ste levensjaar nog opnieuw te trouwen. Zijn bezoek aan Denemarken in 1877 wordt geen succes op dat gebied. Zijn nichtje Elisabeth uit Weimar evenmin. In de trein wordt WILLEM SCHAAKMAT gezet door de telg uit de voormalige Napoleontische adel. Hierbij denk ik automatisch aan de televisiebeelden met de titel OP DOOD SPOOR als vermeld in THE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDER IN UTRECHT EN NIEUWEGEIN. In die tijd - van 1876 tot 1880 - was GENERAAL KAREL VAN DER HEYDEN actief in ATJEH. Dit verhaal treffen wij aan in WIJ JOHANNES. Het bezoek per trein aan Weimar aan zijn nicht Sophie vindt ook in 1877 plaats. Ik begin nu sympathie voor de man te krijgen. Vanwege de hartelijke manier waarop hij zijn nicht begroet op het station. Zo rollebollend over het perron maakt de koning echter geen goede indruk op onze oosterburen. Wellicht heeft Reinildis van Ditshuyzen dit voor ogen gehad toen zij over MIJN VERLOOFDE sprak. Vervolgens gaat de reis naar AROLSEN. Daar maakt WILLEM kennis met GEORGE VICTOR VAN WALDECK-PYRMONT en zijn vrouw HELENA VAN NASSAU-WEIBURG. Daar maakt hij kennis met de negentienjarige EMMA. Het aanduiden van Bali als één van onze "Indonesische" koloniën vind ik een ernstige regiefout. Indonesië is immers pas in 1948 opgericht. Uiteindelijk biedt EMMA de koning 4 roze rozen aan, terwijl ik van LIESBETH 25 rode rozen heb gekregen op 19 oktober 1990. Per stoomtrein reizen zij beiden naar Nederland. Wederom spreekt men over "het Hollandse volk" hetgeen ik als pure discriminatie beschouw van de bevolking van de rest van Nederland. Deventer koek komt niet uit Holland maar uit cursusplaats 740 in Nederland. Eén van mijn voormalige 75 cursusplaatsen en één van mijn eerste cursusplaatsen in 1979. Op 7 januari 1879 trouwt WILLEM met EMMA op 62-jarige leeftijd. Die leeftijd heb ik ook op dit moment. Dat beschouw ik als een opvallende coïncidentie. In 1878 zien wij prins WIWILL opnieuw in PARIJS en zint op wraak op zijn vader. Het is mooi wandelen in de bossen rond Het Loo. Maar dan zien wij weer dat kasteel dat ik niet kan plaatsen. EMMA op Het Loo. Dat is wel zichtbaar met die luiken als op DE ENGELENBURG. WILLEM heeft een roze wieg aangeschaft voor over tien maanden. Op de vraag van EMMA waarom roze antwoordt WILLEM dat hij geen zoon meer wil. Dat vind ik een vreemde gedachte omdat een dochter volgens de Salische Wet geen dynastie kan voortzetten. Het doet mij eerder denken aan de roze matjes die ik op 29 oktober 1996 heb ontvangen. WIWILL keert terug naar het domein van zijn broer ALEXANDER om zijn vader te vemoorden. APELDOORN, 1878. Hier zien wij Paleis Het Loo in zijn volle glorie als op 28 SEPTEMBER 1999.

Hierna zien wij WIWILL en ALEXANDER in het PAPEGAAIENCIRCUIT. Hier vindt de presentatie van EMMA plaats aan haar stiefzoons. De kennismaking verloopt allesbehalve vriendschappelijk. WIWILL sterft nadien op 11 juni 1979 in PARIJS. Hierna laat men Paleis Het Loo in Apeldoorn opnieuw zien met het onderschrift 's Gravenhage, 1880. Dat vind ik een ernstige regiefout. Op 31 augustus wordt WILHELMINA geboren in Den Haag. Exact 87 jaar later zou MIJN BRITSE PARTNER verongelukken in EEN TUNNEL IN PARIJS. Quite a coincidence. Zelfs Willem Smit & Co komt nu in beeld. Daar is de loopbaan van mijn vader ooit begonnen tijdens de crisis. KONING WILLEM III sterft op 23 november 1890 op Het Loo. Ik beleef het alsof mijn vader is gestorven. Uiteindelijk zijn wij bloedverwanten. WILHELMINA wordt na een strenge opvoeding door haar moeder EMMA koningin van Nederland. De eerste vrouw op de Nederlandse troon. Merkwaardig met de kennis van nu. Vandaag de dag staan wij opnieuw voor nieuwe keuzes. Maar nu in een breder verband.

12 APRIL 2010 RABOBANK