Datum: Zondag 7 november 2010 Betreft: NOG TWEE DAGEN EN DAN BEN IK 63 Kenmerk: 20101107JHLH Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief EEN WEEKEND MET MR.DRS. MARC VAN HOORN van afgelopen maandag heb ik je dagelijks rond 14:00 het resultaat van mijn dagelijkse werkzaamheden per email doen toekomen. Zij staan vermeld in de volgende dagboeken van de afgelopen week: DINSDAG 2 NOVEMBER 2010 EERSTE REACTIE ONTVANGEN VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, WOENSDAG 3 NOVEMBER 2010 NO MOLESTAR, DONDERDAG 4 NOVEMBER 2010 CANDLE LIGHT, VRIJDAG 5 NOVEMBER 2010 WORLDHOTELS EN HET INSTITUTO INTERNACIONAL SAMPERE en ZATERDAG 6 NOVEMBER 2010 FELICIA MAKES THE DIFFERENCE. Voor mijn vertrek naar NIEUWEGEIN ontving ik aangehechte brief van prof.dr. P.L.M. Sars van het Bureau Bestuurszaken van de RADBOUD UNIVERSITEIT als reactie op mijn brief 21 OKTOBER 2010 MANAGEMENTPROJECT BEDRIJFSCOMMUNICATIE.

Ik citeer: " Bureau Bestuurszaken Faculteit der Letteren 23/230100 De heer John L. van der Heyden p/a Zwanenveld 9131 6538 SJ NIJMEGEN Ons kenmerk Let/htItI 10.51.802 Datum 2 november 2010 Betreft Managementproject Bedrijfscommunicatie Geachte heer Van der Heyden, We hebben met belangstelling kennis genomen van uw ultvoerige schrijven van 21 oktober 2010, maar het spijt ons u te moeten meedelen dat we niet kunnen ingaan op het door u voorgestelde project om een groepje studenten bedrijfscommunicatie een website te laten ontwlkkelen voor CERVANTES HOLDING als startend bedrijf noch om dat bedrijf in het Erasmusgebouw te hulsvesten. Het College van Bestuur van de Radboud Universitelt herinnert ons met grote regelmaat aan de beleidslijn om enkel tijd en energle te steken in onderwijs en onderzoek. Ook de lopende en geplande bezuinigingen dwingen ons voorrang te geven aan die beide kemactiviteiten. Voor dienstverlening aan projecten zoals door u voorgesteld is daarom de komende jaren helaas geen plaats. Namens het faculteitsbestuur, prof.dr. P.L.M. Sars, decaan." Mijn laatste hoop is dus gevestigd op de ministers van BUITENLANDSE ZAKEN, BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, ALGEMENE ZAKEN, ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN en VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Dinsdag bereik ik de 63-jarige leeftijd. De tijd begint dus te dringen om tot resultaten te komen. Mijn voormalige echtgenote vertrekt donderdag aanstaande voor vier weken met haar huidige kameraad - met een 'd' - naar Zuid-Afrika. Daarom heb ik haar vanmorgen om 11:44 VEEL PLEZIER IN ZUID-AFRIKA! gewenst met de mededeling "Als je nog in KAAPSTAD komt, ga dan ook maar eens bij CHARLES SPENCER op bezoek om hem de groeten over te brengen. Tenminste, als hij er nog woont. Vanaf 8 september 1997 heeft hij van mij de volgend brieven ontvangen: 8 SEPTEMBER 1997 REPORT 37 TO EARL CHARLES SPENCER, 6 OCTOBER 1997 REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER, 4 NOVEMBER 1997 REPORT 39 TO EARL CHARLES SPENCER, 4 JULI 2004 RENEWED VISIT ON BEHALF OF EARL CHARLES SPENCER en 5 APRIL 2006 REQUEST TO EARL CHARLES SPENCER, gevolgd door een kwinkslag inzake een bericht dat men mij gisteravond om 20:00 uur vanuit Spanje heeft doen toekomen en de mededeling: VEEL PLEZIER IN ZUID-AFRIKA en de groeten in JOHANNESBURG. JOHANNES L. HARTELIJKE GROET, JOHN. P.S. Ik heb nog niet de gelegenheid gehad om nieuwe postzegels te kopen bij TPG in de Bisschop Hamerstraat En vanmiddag is ook de vraag VITESSE OF AZ aan de orde. Verzonden16:00 met CD 20101107 CERVANTES

17 NOVEMBER 2010 TER VOORBEREIDING VAN HET HUWELIJK VAN WILLIAM EN CATHERINE