De MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, de Heer MAXIME VERHAGEN

PRINSJESDAG 2011

Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Betreft: GELUKWENS BENOEMING Kenmerk: 20101014JHELI Geachte Heer Verhagen, Langs deze weg wil ik u als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux ten tweeden male van harte gelukwensen met uw nieuwe benoeming . Was het op 14 februari 2007 als MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Deze keer als Minister van ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW en INNOVATIE van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en vicepremier. Ik moet u ten zeerste complimenteren voor uw onderhandelingsvaardigheid. Ik zie verschillende bekende gezichten in uw nieuwe kabinet, hetgeen mij bijzonder verheugt. Ik hoop derhalve dat mijn BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX thans met kracht ter hand kan worden genomen met de steun van uw kabinet. Als nieuwe bewindsvoerder op ECONOMISCHE ZAKEN acht ik het aan mijn eer verplicht u op de hoogte te bgrengen van de correspondentie die ik in het kader van het werkgelegenheidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX voor Nederlandstalige hispanisten met uw voorgangers vanaf het depot van mijn handelsmerk in 1992 heb gevoerd. Te beginnen vanaf 1996: 12 JANUARI 1996: BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 17 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 21 FEBRUARI 1996 BEB/DEUR/IEG96011581 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE MR S.A. KUIPERS DIRECTEUR EUROPA, 30 OKTOBER 1996 SCHOLING ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 10 DECEMBER 1996 DELTAPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 20 SEPTEMBER 1997 CARRIÈREPLANNING TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 APRIL 1998 EMPLOYABILITY TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 9 JULI 1998S BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 17 AUGUSTUS 1998 STARTER VAN HET JAAR TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 19 AUGUSTUS 1998 UW BEDANKBRIEF (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 19 SEPTEMBER 1998 UW BEDANKBRIEF (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN VOORMALIGE MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER ATTENTIE VAN MINISTER ANNEMARIE JORRITSMA VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER MARIA VAN DER HOEVEN VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Teneinde de goede relatie met mijn Spaanse collega's niet te verstoren ben ik sinds 2001 lid van de ASOCIACION EUROPEA DE PROFESORES DE ESPANOL. Ik ben en blijf echter van mening dat mijn Spaanse collega's de fundamentele rechten van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX dienen te respecteren. Tijdens de formatie van het kabinet RUTTE-VERHAGEN is er ervaring opgedaan met het opstellen van een REGEERAKKOORD en een GEDOOGAKKOORD. De aanwezigheid van het Spaanse Instituto Cervantes op het grondgebied van de Benelux heb ik tot op heden gedoogd. Nochtans hecht ik er waarde aan om deze aangelegenheid ook op soortgelijke wijze als bij de totstandkoming van de nieuwe regering te formaliseren in goede samenwerking met uw collega IVO OPSTELTEN van het MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE. MINISTER OPSTELTEN is volledig van de situatie op de hoogte zoals u kunt lezen in mijn brieven 24 MEI 1997 AANMELDING TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN UTRECHT, 17 JUNI 1997 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT en 8 APRIL 1998 HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT in de tijd dat ik mij als INITIATIEFNEMER VAN HET INSTITUTO CERVANTES in het pand NEUDE 30C te UTRECHT had gevestigd. Ik wens u veel succes met de voortzetting van de verdere uitvoering van mijn uitgangspunten van beleid als vermeld in 19 SEPTEMBER 1996 FIRST STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Bijgaand ontvangt u een CD met het interview van CONSTANTINO DE MIGUEL van RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP uit het voorjaar van 1989 met de titel EXPERIENCIAS HOLANDESAS dat ik in die tijd voor mijn toenmalige werkgever DE BAAK in NOORDWIJK heb afgegeven waardoor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en zijn oprichter een wereldwijde naamsbekendheid heeft verworven. Dit houdt in dat ik inmiddels meer dan 21 jaar op wereldwijde schaal verantwoordelijkheid voor deze zaak heb genomen. Ik verzoek u daarom ook om een realistische bijdrage voor deze werkzaamheden gedurende de afgelopen 21 jaar. Mocht het bovenstaande nog vragen bij u oproepen dan ben ik graag bereid om naar Den Haag te komen voor een persoonlijk onderhoud.

HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN

P.S. MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE heb ik een kopie van dit schrijven doen toekomen. Bovendien verzoek ik u om een ontvangstbevestiging van deze zending.