WOENSDAG 3 NOVEMBER 2010

Verzonden: NO MOLESTAR Date: November 3, 2010 2:00:02 PM GMT+01:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: MARC VAN HOORN WOENSDAG 3 NOVEMBER 2010 Beste Liesbeth, Na mijn bericht EERSTE REACTIE ONTVANGEN VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP gisteren om 14:00 te hebben verzonden ben ik met de trein van 14.30 naar TPG in de Bisschop Hamerstraat gegaan. Ik heb er weer 100 postzegels van mij en Diana op De Engelenburg laten bijdrukken. Toen de printer was vastgelopen heeft de vrouwelijke manager mij geadviseerd deze postzegels niet meer te maken. Naar haar zeggen dient de afgebeelde persoon daar toestemming voor te verlenen. Desalniettemin zijn er honderd afgedrukt. Eén van beide afgebeelde personen is echter op 31 AUGUSTUS 1997 overleden en kan hierover ook niet beslissen. Tot op heden heb ik al mijn handelingen steeds verricht als directeur-eigenaar van Instituto Cervantes Limited England and Wales en heb één van de nieuwe exemplaren op de enveloppe geplakt van mijn reactie 2 NOVEMBER 2010 ONTVANGSTBEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP op de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik vraag mij af of ik hiermee nog moet doorgaan. De brief met bijlage heb ik om 16:15 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. TPG heeft nu ook mooie zegels geproduceerd met een afbeelding van de Waalbrug en voorbij marcherende Britten met de Union Jack. Ik denk dat ik binnenkort die zegels ga gebruiken. Zodra ik hier in Nijmegen kan blijven wonen. Ons uitgangspunt is immers steeds geweest "HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER" als vermeld in CORRESPONDENCE WITH THE ROYAL HOUSE OF THE UNITED KINGDOM, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (ENGLISH), CERVANTES EMPLEO, 10 JANUARY 1997 ASTROLOGY ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 10 MEI 1997 SELFFULFILLING PROPHECY TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 12 MEI 1997 WEEKLY REPORT 19 PROPOSED MARRIAGE TO LADY DIANA FRANCES SPENCER, 20 MAY 1997 WEEKLY REPORT 20 TO MY ROYAL HIGHNESS LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER....., 23 AUGUST 1997 LETTER TO MR HANS BACKES ABOUT MY MARRIAGE PROPOSAL, 24 AUGUST 1997 HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER, 25 AUGUST 1997 REPORT 35 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES THE ULTIMATE PREPARATIONS, 1 SEPTEMBER 1997 DIANA TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO, 6 SEPTEMBER 1997 HOROSCOOP TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR, 28 OKTOBER 1997 GELUKWENS AAN A.F.TH. VAN DER HEIJDEN, 26 DECEMBER 1997 ENGLISH BREAKFAST BY CANDLE LIGHT IN THE KENSINGTON EDWARDIAN HOTEL AND BACK TO KP, 21 JANUARI 1998 UW KENMERK: TJ/RT 012/4 97 058 TER ATTENTIE VAN R&M RESEARCH AND MARKETING, 28 JANUARI 1998 VEILING 27 MEI 1998 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CHRISTIE'S AMSTERDAM, 9 APRIL 1998 VREDESPROCESSEN, 24 APRIL 1998 HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER TER ATTENTIE VAN A.F.TH. VAN DER HEIJDEN, 24 APRIL 1998 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 6 MEI 1998 VERKIEZINGEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 7 MEI 1998 PAARS II, 9 AUGUSTUS 1998 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1998, 1 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX, 14 JANUARI 1999 VERZOEK AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ, 14 JANUARI 1999 TOQUE TOQUE etc. MAAGD: U kunt vandaag onder uit de zak krijgen van iemand van wie u dacht dat u er bevriend mee was. Wellicht heeft diegene een slechte dag, dus trekt het u niet te veel aan. Ga gewoon door met uw leven, want niemand is vandaag in een frivole stemming. SCHORPIOEN: Er zal een time-out voor nodig zijn om een zekere mate van efficiency te hervinden. Sluit u af van de wereld en hang een bordje 'niet storen' op de deur. Gesprekken zullen tot spanningen leiden; handel zo veel mogelijk af per e-mail. Dat is een goed advies. Want daar zijn ook geen postzegels bij nodig. 'niet storen' is 'NO MOLESTAR' in het Spaans. Veel behoefte om weg te gaan heb ik niet. Ik neem het advies van de astroloog uitermate serieus. Dat had ik op 31 augustus 2010 ook moeten doen. De medewerkster van De Klikspaan, die ik in de trein van Malaga naar Torremolinos sprak (Vertrek María Zambrano 14:03, aankomst Torremolinos 14:25), zei het mij nog: "Ze weten alles bij de Telegraaf". Ik denk dat ik mijn BRIEVEN AAN BREUKER maar eens ga reviseren. Abusievelijk heb ik in mijn documenten ZONDAG 31 OKTOBER 2010 HAASJE CLAES EN DE DOCHTER VAN DE KEIZER VAN JAPAN en 1 NOVEMBER 2010 EEN WEEKEND MET MR.DRS. MARC VAN HOORN de naam Prof.Dr. Pieter Breuker genoemd. Dit dient echter te zijn Philippus Breuker. Philippus is vermeld in 6 JUNI 1994 BRIEF 60 DECISION DAY, 19 JUNI 1994 BRIEF 63 WAT IS ER AAN DE HAND IN STRATEGISCH NEDERLAND?, 4 JUNI 1996 BRIEF 113 TERUGBLIK OP 31 MEI 1996, 01212BiZa.html en 15 AUGUSTUS 2002 FAMILIEVETE. Die inaugurale rede van Phlippus Breuker vond dus plaats op 31 mei 1996 in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Dat was dus een jaar eerder dan de toespraak van HILLARY CLINTON op dezelfde plaats. Vandaag hebben de Democraten fors verloren van de Republikeinen in het Congres van Washington. Ik ben van mening dat het tweepartijenstelsel in de VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA verre van democratisch kan worden genoemd. Daarom blijf ik hechten aan de CONSTITUTIONELE MONARCHIE. 12:15 Op dit moment is er op mijn website bijzondere belangstelling voor mijn NETWERKOPBOUW IN SPANJE IN 1992. Zodra ik van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een emailcontact ontvang zal ik hen hierbij betrekken. Er dienen heel wat witte plekken te worden ingevuld in mijn beleidsplan. Daartoe loop ik de documenten na die lichtblauw zijn gekleurd. Het zijn 1965/1966, 1966-1969, 1970 MILITAIRE DIENST, CERVANTESKRING, VAN 1997 TOT 2009. Ik beschouw het als een goede keus van de minister om mijn dossier bij de directie Voortgezet Onderwijs neer te leggen. Daar ligt - samen met mijn collega's die tot op heden als bestuurder deel hebben uitgemaakt van de VDSN - mijn specifieke deskundigheid. Voorts zie ik dat er speciale belangstelling bestaat voor NAAM VAN DE ORGANISATIE (die aanduiding dateert nog uit de tijd dat Diana nog in leven was), JURIDISCHE CONSTRUCTIE, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION, BESTUUR EN DIRECTIE, COLLEGE VAN ADVIES, WERKWIJZE, GEDIVERSIFIËERDE ORGANISATIE, BELEIDSVORMING, ONDERSTEUNING, SAMENWERKING MET HET SPAANSE INSTTITUTO CERVANTES, RESEARCH & DEVELOPMENT , BEHEER ADMINISTRATIEKANTOOR, OVERIGE ACTIVITEITEN, PERSONEEL, VEREISTE PAPIEREN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGELAND EN WALES, ADMINISTRATIE, JAARRAPPORT, BELASTINGZAKEN, CORPORATE GOVERNANCE, AARD VAN DE ACTIVITEITEN, BEHOEFTES, MANAGEMENTSTRUCTUUR, ORGANISATIEDOELSTELLING, PRIMAIR PROCES, POSITIE VAN BEDRIJVEN, RISICOBEPERKING, SPAANS EN MANAGEMENT IN NEDERLAND, OPLEIDINGSPROJECTEN SPAANS EN MANAGEMENT, SPAANS EN MANAGEMENT IN SPANJE, SEMINARS EN WORKSHOPS, BEDRIJFSADVISERING, NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S, KERNPRODUKT, DOELGROEPEN, WERKGEBIED, LIGGING EN BEREIKBAARHEID De reistijd Madrid-Malaga per hogesnelheidstrein is thans teruggebracht tot 2 uur en 20 minuten. Vanuit het station Malaga María Zambrano is de reistijd naar Torremolinos per tren de cercanías thans 25 minuten, BEDRIJFSRUIMTE Ik heb afgelopen zondag met Marc vastgesteld dat DE ENGELENBURG op de eerste etage ook over geschikte bedrijfsruimtes beschikt; MARKETING: AFNEMERSANALYSE, MARKTANALYSE in dit verband ben ik ook benieuwd naar de activiteiten die GEORGE GÖRTEMÖLLER terzake heeft verricht. Ik vervolg ONDERSCHEID, KRACHT VAN DE ORGANISATIE, DIFFERENTIATIE IN BEELDMERK , MARKTCOMMUNICATIE EN PUBLIC RELATIONS, ORGANISATIEPROFIEL, CERVANTES REIZEN en BAAK-KRING 1998. Ik zie de uitnodiging van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met belangstelling tegemoet.

DONDERDAG 4 NOVEMBER 2010 CANDLE LIGHT