Instituto Cervantes NBL EW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Directie Christie's Amsterdam Cornelis Schuytstraat 57 1071 JG AMSTERDAM Datum: 28 januari 1998 Betreft: VEILING 27 MEI Kenmerk: ICNBLEW/Christie's980128 Uw kenmerk: 361106 Geachte Directie, Graag wil ik u danken voor uw brief omtrent de juwelenveiling op 27 mei aanstaande. Aansluitend aan mijn voorgaande brief met de titel DE RODE LOPER meld ik u alsvolgt. Het is u wellicht bekend dat ik op 28 september vorig jaar waarschijnlijk in het huwelijk zou zijn getreden met Prinses Diana. Ik maak van deze gelegenheid gebruik u de ontwikkelingsgang dienaangaande hieronder te beschrijven. Nadat ik op 31 juli vorig jaar de kroonprinsen van de Benelux en Spanje in mijn stichtingsbestuur had uitgenodigd ben ik op 1 augustus daarna naar Engeland vertrokken en is er een zeer speciale band ontstaan met Lady Di.

Op diezelfde eerste augustus heb ik een kaars opgestoken in Canterbury Cathedral en ben vervolgens door enkele Engelse vrienden naar een camping geleid in Laleham, tussen Kensington en Windsor. Op 4 augustus bezocht ik Covent Garden in Londen. Daar werd mij door een vriendelijke dame een corsage aangereikt: een heidetakje (heather). "It brings you luck", zei ze, maar ik wist nog niet wat het betekende. Op 5 augustus bezocht ik WINDSOR CASTLE.

In St. George's Chapel had ik een gesprek met een hofdame van Koningin Elizabeth over The Order of the Garter. Even later ontving ik een eresaluut van de koninklijke wacht.

Op 7 augustus bezocht ik BLENHEIM PALACE en trof in de slaapvertrekken van de Duke of Marlborough de foto van My Lady aan. Ik heb daar toen een Wilhelminapepermuntje achtergelaten dat ik nog had bewaard van de tentoonstelling Uit Koninklijk Bezit gedurende een verblijf in Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden.

Op 11 augustus kwam ik thuis en heb toen besloten iemand te verzoeken 28 koninklijke rozen te laten bezorgen in het Verenigd Koninkrijk op 28 augustus. Op 8 september heeft Lady Di mij even bezocht. Incognito uiteraard en verkleed, om niet te worden herkend. Zij stond op een bruggetje achter mijn huis met een kastanjebruine pruik. Vervolgens ben ik mij in Haar leven gaan verdiepen en herkende ogenblikkelijk hoe Zij zich in de afgelopen jaren had beziggehouden met de Quixotic Quest. Ook vond ik van Haar een foto waarop Zij een paarse cap droeg met het opschrift 492. Tegenover het flatgebouw van mijn ouders in Nijmegen ontwaardde ik een muurschildering van een vrouw en het opschrift Dragon Vision Wizard.

Dit had te maken met de Wizard of Oz. Regelmatig ben ik daarom naar Oss gegaan, waar ik de signalen doorkreeg. Toen ik had ontdekt wat er gaande was ontving ik een sleutel D220. Ik combineerde dat met 492. Er stond D220492: Diana, 22 april 1992. Dit was de dag dat mijn echtscheiding werd uitgesproken in Nederland. In die maand had ik ook mijn handelsmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Ik wist dus dat Zij belangstelling had voor een nieuw familiebedrijf. Op 6 november heb ik in BRUSSEL mijn beleidsplan overgedragen aan de ambassadeur en nadien vier gouden harten geplakt op de gevels van enkele huizen in de Laekense Straat, die kort daarvoor nog waren bezocht door Prince Charles. Vanaf dat moment werd zij Queen of Hearts genoemd.

Op 13 november is mijn instituut op de het Management Centrum VNO-NCW de Baak te Noordwijk ten doop gehouden. De volgende dag ontving ik een brief namens Prinses Diana met de uitnodiging om kerst te vieren op Het Stadhouderlijk Hof.

Zij had geprobeerd om haar hele agenda om te zetten om met mij samen kerst te vieren. Dat was Haar niet gelukt. Nochtans heb ik Haar uitnodiging aanvaard en in Leeuwarden via de televisie de kerstdienst in Kings College gevolgd, nadat ik Haar had aangeboden zelf naar Cambridge en Sandringham te komen. Ook had ik een schilderij voor Haar gekocht, voorstellende A New Organization. Dat schilderij ben ik Haar zelf gaan brengen op KENSINGTON PALACE op 22 april 1997. Voordien had ik voor BUCKINGHAM PALACE The Changing of The Guards bijgewoond. Inmiddels had ik ook het Instituto Cervantes England and Wales opgericht en kreeg mijn benoeming als director in een enveloppe met het opschrift On Her Majesty's Service

reden waarom ik in april mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk aan Prinses Diana heb gedelegeerd en vrienden heb gevonden in Earls Court Gym in Kensington. Ook heb ik een gezamenlijke rekening geopend bij NatWest Royal Kensington Garden Branche.

Vervolgens is Zij in contact getreden met enkele vermogende gentlemen. Op 23 april bezocht ik ETON COLLEGE, omdat ik begaan was met het lot van de prinsen Harry en William. Daar is mij geadviseerd om voorlopig weg te blijven van de royal palaces. Daarna naar Henley-upon-Thames: The Angel on The Bridge.

Vervolgens Warwick en Stratford. Op 28 april heb ik mijn beleidsplan overgedragen aan de Economic Development Manager of the District Council of Stratford-on-Avon, om daar tezamen met My Lady het hoofdkantoor van onze nieuwe organisatie te vestigen. Op 29 april ben ik tijdens een kerkdienst in Saint Mary's Church tot de Church of England toegetreden, omdat ik vastbesloten was met My Lady in het huwelijk te treden en samen een wereldwijde organisatie op te zetten.

The Master of Lord Leicester's Hospital is hiervan getuige, alsmede de Vicar of Saint Mary's, the honourable reverend Mr David Brindley. In Henley had ik de boodschap gekregen nog even terug te gaan naar de Benelux.

Tot 28 september aanstaande. Dat heb ik gedaan na nog even de sfeer van Norfolkshire te hebben ingeademd rond King's Lynn en Sandringham. Op koninginnedag 30 april heb ik vanuit het etablissement The Leicester's Arms een kaart naar KENSINGTON PALACE gestuurd met het opschrift To My Fifth Rose. Ik heb mijn huis verkocht in Nijmegen en ben for the time being in het Hart van Utrecht gaan wonen. Van 17 tot 21 augustus bezocht ik wederom de Royal Palaces. Maar deze keer allemaal van de binnenzijde. Op 18 augustus bezocht ik KENSINGTON PALACE en werd daar rondgeleid.

My Lady was not at home. Was dat wel het geval geweest, dan was Zij waarschijnlijk nu nog in leven en hadden Wij op 28 september feest gevierd op Paleis Het Loo, want iedereen binnen de paleizen reageerde enthousiast op mijn plannen. How to build the bridge and to become the partner was het thema dat ons lange tijd heeft beziggehouden. Ooit heb ik William and Harry een kaart gestuurd van de Waalbrug in Nijmegen met vuurwerk en met paarse inkt beschreven From Uncle John. Enkele tijd geleden ontwaardde ik op dezelfde brug het opschrift BIEN I love you, met een groen hart en ik legde zelf een verband met een artikel met het opschrift Koningin Beatrix zet het sein op groen. Op 19 augustus bezocht ik nog een keer ETON COLLEGE.

Ik logeerde op kamer 1.28 van Holiday Inn Windsor Maidenhead. Ik vertelde een meisje dat ik daar enkele vrienden heb. 'Yes I know', zei ze. 'Prince William, I know him from the Pizza Hut in Windsor'. In de laatste week van augustus zond ik een brief naar Queen Elizabeth II in Balmoral Castle for Her Royal Permission for a Marriage. Nadien een faxbericht naar the Chairman of Harrods Knightsbridge met het voorstel om zijn zoon een 49% participatie te geven in het nieuwe bedrijf Van der Heyden/Spencer. Op 31 augustus vernam ik uit de media dat hij daar zeer zeker toe bereid zou kunnen zijn geweest. Hij beschouwde zichzelf only as a friend of the Princess. Hoopvol gestemd vertrok ik op die dag naar de Residentie. In de trein naar Den Haag vernam ik het verpletterende nieuws, waardoor ik uiteraard nog even naar NOORDWIJK ben gegaan. De Baak was gesloten uiteraard. Ik ben nog even naar Huis ter Duin gegaan, waar mijn idee voor een nieuw familiebedrijf was geboren. En uiteraard naar Hotel Oranje. Vervolgens naar Den Haag - Paleis Noordeinde - Hotel des Indes en de Britse Ambassade aan de Lange Voorhout. Daar heb ik mijn brief achtergelaten uit Kamer 1.28 in Windsor.

Een week daarvoor had zij nog het volgende gedicht van mij ontvangen:

When William and Mary went together
They saved Britain and Holland from bad weather
As from today in the future
In our countries
will not be a malicious creature
When
Diana and John get together

P.S.
Red colours very well in the heather

Na overleg met de ambassadeur ben ik niet naar de begrafenisplechtigheid gegaan, gezien de te sterke emotionele betrokkenheid. Wel heb ik op 17 september daaropvolgend de herdenkingsdienst bijgewoond in de kloosterkerk in 's-Gravenhage.

Op de geplande trouwdag 28 september ben ik eerst naar Paleis Het Loo gegaan en daarna naar Kasteel Landgoed de Engelenburg te Brummen waar ik een huwelijksnacht had gepland. Daar werd mij bevestigd dat Prinses Diana met mijn plannen bezig was. Ook is mij daar verteld dat het lied Candle in the Wind van ELTON JOHN genoemd is naar de kaars die ik op 1 augustus 1996 voor haar heb opgestoken in Canterbury Cathedral.

Met kerstmis lag er een kerstkaart bij mij in de bus uit BUCKINGHAM PALACE, namens Koningin Elizabeth en Prins Philip.

Op 23 december jongstleden heb ik op uw vestiging op 8 Kings Street in Londen het manuscript aangeboden van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales ter attentie van Lord Balfour, direct contact van Prinses Diana.

Ik kan nog geen juwelen ter veiling aanbieden. Wel een aantal geschenken die in mijn visie van Prinses Diana afkomstig zijn en een grote historische waarde bezitten. Ik denk dat Lord Balfour de authenticiteit van deze geschenken kan bevestigen. Indien u hiervoor belangstelling heeft verneem ik dat gaarne van u. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN.

Oprichter Stichting Cervantes Benelux, Eigenaar Handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, Eigenaar Instituto Cervantes Limited Engeland and Wales, Initiatiefnemer European Cervantes Foundation, Voormalig adviseur van The Princess of Wales.