1 december 1998. Betreft: SINT NICOLAAS Kenmerk: JH/LH981201. L.S. Dinsdag 1 december 1998. Bijgaand ontvang je nog een stukje familiegeschiedenis. Ook wij hadden Wilhelmussen in de familie, zoals je ziet. Je begrijpt dus hoe Willem van Oranje aan zijn voornaam is gekomen. Het is dus wel duidelijk waarom Hare Majesteit zo goed met mij overweg kan. We zijn gewoon bloedverwanten en niet anders. Zo zit dat. Ik hoop dat je niet chagrijnig bent van de stress over het schilderij van tachtig miljoen. Om je op te vrolijken hierbij het sinterklaasgedicht voor mijn goede vriend die mij op 21 april 1992 nog heeft afgezet in de Quarles van Uffordstraat daags voor mijn nieuw verworven vrijheid. Constant hammering on the same string is een sterke eigenschap van Paul Karis. Ik denk dat ik op dat punt erg veel van hem heb geleerd. Ik dram ook door totdat ik mijn doel bereikt heb. Jij en ik hebben een gemeenschappelijk belang. Geel en groen kunnen ons echter wel van dienst zijn om een juridische kwestie te regelen. Gisteren heb ik mijn correspondentie van april van dit jaar geïnventariseerd. Het ziet er alsvolgt uit. 31-03-98 TIME FOR FRUIT, SPANJEPROJECT, BIJEENKOMST OP 24 MEI 1998, INSPIRINE 01-04-98 MAAND VAN DE WAARHEID 02-04-98 ELISABETH, UW BRIEF VAN 13 MAART 1998 03-04-98 DRS P. OTTENHOFF VAN HOF NAAR HOME, ROYAL MISSION 05-04-98 JAMES HEWITT 06-04-98 SPANJEPROJECT, COMMISSARIAAT, CONTINUING STORY, DE ACHTERKANT VAN HET GELIJK, DE STOEL 07-04-98 CONTINUING STORY, VERZOEK 08-04-98 THE OSTRICH, HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN, MANAGEMENT PROJECT SPANJE, UW BRIEF VAN 6 APRIL 199814-04-98 QUO VADIS 15-04-98 TTITANIC 16-04-98 TERUG NAAR DE KUST17-04-98 THE PRESIDENT SPEAKS, ONTVANGSTBEVESTIGING 18-04-98 LADY JANE 20-04-98 DE BLAUWE HOED, BUILDING BRIDGES, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 21-04-98 BUITENLANDSE ZAKEN, DOORBRAAK!!!, DE KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 22-04-98 CHANGING OF THE GUARDS 23-04-98 TERUGBLIKKEN, KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET 24-04-98 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER TER ATTENTIE VAN A.F.TH. VAN DER HEIJDEN, VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN GEORGE GÖRTEMÖLLER 26-04-98 WARWICK 27-04-98 EMPLOYABILITY TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 28-04-98 LICHT OP ROOD, ORANJE EN PAARS, ONTVANGSTBEVESTIGING, LETTERS - ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE 29-04-98 STRUISVOGELPOLITIEK TER ATTENTIE VAN DRS. P. OTTENHOFF. Ik heb nog wat dagen nodig om de overige maanden rond te krijgen. Zodra ik klaar ben zal ik je alle informatie op floppy doen toekomen. Dan heb je alles bij de hand voor een eventuele juridische kwestie. Als dat achter de rug is zal ik eens kijken of het mij nog lukt om een liefdesbrief te schrijven. Dat komt wel weer een keer. Ik moest daar aan denken toen ik een bekend gezicht achter de receptie zag. Het was haar favoriete hobby volgens haar collega. Voorlopig houd ik het nog even bij rijmen en dichten. Dan komt de rest vanzelf wel weer. Maak je maar geen zorgen. Zeker nu ik heb vastgesteld dat het kasteel in Oegstgeest ook in de familie is geweest en door verhuwelijking in handen van de Van Duvenvoordes is gekomen. Mocht je nog interessante informatie voor mij hebben dan verneem ik dat graag van jou. In ieder geval stel ik het wel prijs dat dat schilderij op onze directiekamer komt. Hartelijke groet.

P.S. Mijn favoriete CD is tháns Amor De Mis Amores van Los Reyes. Bijlage: Familiegeschiedenis - 1 december 1998 (Gilles van der Heyden Ridder).

2 DECEMBER 1998 GEBELGD