9 augustus 1998. Betreft: ALGEMENE BESCHOUWINGEN Kenmerk: JH/LH980809. Beste Liesbeth, Zondag 9 augustus 1998. Nu ook Paars II vast in het zadel zit is de tijd gekomen dat ik mij wijd aan de algemene beschouwingen aangaande hetgeen zich in de afgelopen week heeft voorgedaan. Ik hoop dat je mijn Banane Royale met genoegen in ontvangst hebt genomen. Het deed mij buitengewoon veel deugd jouw vertrouwde restaurant even te kunnen aanschouwen. Het was wel even wennen. De opstelling is nog zakelijker dan voorheen, maar zeker functioneel in verband met de groepsprocessen die je dient aan te sturen. Ik loop even de krantenberichten na voor nieuws dat relevant is voor de opbouw van de Toco as well as The Business. Op de eerste plaats de presentatie van het nieuwe kabinet op de trappen van Paleis Noordeinde. In de achtertuin. Hare Majesteit vond het net een dierentuin. Daar kan ik mij wel een beeld van vormen omdat Ze tegen die hekken aan stond te kijken. Op 28 november vorig jaar ben ik daar ook nog even langs gegaan voor een praatje met de paleiswacht. Uiteraard met mijn boek in de hand. Dat had ik voor die gelegenheid een Oranje voorblad gegeven. Ook zie ik onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Bram Peper, en zijn vrouw Neelie Kroes voor de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle waar ik op 11 juni nog ben geweest. Niet ver van Hotel Wientjes, waar ik toen ook nog even ben langsgeweest met mijn kerstkaart.

Hierbij heb ik de thema's Building a Bridge between Holland and Spain en How to build the bridge and to become the partner ter sprake gebracht. De eerste blunder van Paars II is al gemaakt door Karin Adelmund door de formatie van het kabinet in twijfel te trekken. Zij blinkt niet sterk uit in discretie en moet nog een hoop leren. Als staatssecretaris dient zij immers het landsbelang en niet het partijbelang. Dat wordt ogenblikkelijk ondergeschikt gemaakt binnen het kader van mijn beleidsplan. Maar dat leert ze nog wel van de Minister-President, die het leiderschap van de PvdA voorlopig ook maar weer eens moet neerleggen. Die functies zijn immers onverenigbaar. De heer Kok heeft aangaande de verklaringen van mevrouw Adelmund gesteld "Je maakt geen kabinetten vanwege het avontuur. Ik vind het niet juist dat iemand die een lange loopbaan achter de rug heeft geen kans krijgt. Als je de nieuwe club bekijkt is er juist een combinatie van mensen met ervaring en mensen die een nieuwe start maken." Dat ben ik volledig met de Minister-President eens. Ik zie ook een prachtige grote advertentie met een verfkwast en het opschrift: Paars II. De schilder gaat door met een gezonde kleur. Op 10 november organiseren zij de Manifestatie Schilder Anders. Die dag is goed gekozen, want dan wordt mijn oudste zoon Marcus Floris 22 jaar. Vanaf dat moment ben ik formeel niet meer alimentatieplichtig. Binnen mijn internationale netwerk zie ik dat Felipe González het zichzelf steeds moeilijker gaat maken. In het NRC-artikel Stap González begroet met ongeloof en afwijzing lees ik onder meer De conservatieve regeringspartij Partido Popular noemde het bij monde van een woordvoerder "ethisch onverenigbaar". Ik stel vast dat Pepe's partij nog steeds "conservatief" wordt genoemd. Ik denk eerder dat hij een ongekend nieuwe koers aan het varen is, met Cervantes als boegbeeld. Dat heeft Felipe waarschijnlijk nog niet goed begrepen. Maar dat komt nog wel. Bill Clinton is overigens thans wel aardig in de problemen in verband met zijn vermeende sex-spelletjes. Dat kan een negatieve uitstraling geven op "Cervantes USA i.s.n." De Telegraaf (4/8) meldt dienaangaande "Bommelding op eerste werkdag van Netelenbos". Ik hoop dat ze Tineke nu met rust laten. Ze heeft het druk genoeg op haar nieuwe departement. Aangaande mijn voormalige Britse partner lees ik in het NRC (4/8) Lijfwacht Dodi en Diana blijft zwijgen.

Ik trek twee conclusies uit dit bericht:

1. Dit is een bevestiging dat de heer 'Dodo' zich onverantwoordelijk heeft betoond jegens de situatie;

2. Het is een goede zaak dat de heer Rees-Jones wacht met verder commentaar totdat het onderzoek van de onderzoeksrechter is afgerond. Hoewel hij zich niets van de toedracht kan herinneren ligt het wel voor de hand dat tijdens de dieptepsychologische gesprekken is vastgesteld waarover zij hebben gesproken op dat moment, kort nadat ik mijn faxbericht had verzonden naar Mohamed. In dat verband vind ik het een goede zaak dat je de heer drs. F.J.M. Werner, voorzitter raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen, St. Radboud, in jouw stichtingsbestuur hebt opgenomen. Hij beschikt over interessant video-materiaal waarop hij mij aan het werk heeft kunnen zien in de tijd dat ik bij hem - op vrijwillige basis - te gast ben geweest. In dat verband citeer ik wederom het NRC van 4 augustus Paars II houdt het nu even voor gezien. "Het is een bijzondere opdracht om te beginnen aan een tweede kabinet dat niet alleen paars is, maar ook nog mijn naam draagt", aldus premier Kok." Dat gun ik hem Van Harte. Ik ben immers niet de enige harde werker in dit land. Voorts heb ik wel te doen met Nicole Edelenbos die haar baan bij Feyenoord waarschijnlijk kwijtraakt omdat ze een goede relatie heeft met een collega, die het Feyenoord-bestuur niet ziet zitten. Dat is met name jammer nu de club zo'n leuke heli's heeft aangeschaft. Gelukkig gaat het weer een stuk beter met de Queen Mum. Op 4 augustus heeft zij haar 98ste verjaardag gevierd op CLARENCE HOUSE, met koningin Elizabeth, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het doet mij deugd dat het weer goed met haar gaat. Van de Londense politie had ik namelijk vernomen dat zij in het ziekenhuis was opgenomen. Zij heeft zich blijkbaar weer goed hersteld. Daar moet je uiteraard Elizabeth voor heten. Ik zie dat William een dubbelganger heeft. De 14-jarige Mark Rattigan uit Cliftonville lijkt volgens de krant als twee druppels water op prins William. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Daar ken ik die ogen te goed voor. William staat ook afgebeeld in het NRC van 7/8 met de tekst

"De Britse prins Harry (l), zoon van wijlen prinses Diana, luisterde dinsdag op de verjaardag van zijn overgrootmoeder naar zijn nichtje Zara Philips, die onlangs ergens op haar lichaam een piercing heeft laten aanbrengen".

Het wordt steeds doller bij de Nederlandse pers. Ze kunnen nog geen verschil meer zien tussen William en Harry. In het NRC van 5/8 lees ik "Heertje: ik sprak met justitie over beursfraude". In dit verband realiseer ik mij dat ik in mijn brief van 3 augustus nog iets heb vergeten te vermelden. Tijdens onze wandeling op 3 augustus 1996 van Trafalgar Square naar het Prince Edward Theatre werd ons in Covent Garden een Heydentakje aangeboden. Daar is het verhaal eigenlijk mee begonnen. Je kunt het allemaal nalezen in mijn 'Letters'. Wat ik niet in het boek heb staan is dat ik met de jongens daarna iets ben gaan eten in het restaurant Deep Pan Pizza in Charing Cross Road. Plotseling kwam daar ook Professor dr. Arnold Heertje binnen. Toen hij mij zag zitten maakte hij zich als de weerlicht uit de voeten. Wij zijn namelijk nog goede oude bekenden van elkaar uit de tijd dat ik werkzaam was voor de werkgroep deficiënties van de Open Universiteit. Mijn favoriete collega in die tijd was Annet Douwes, werkzaam in het OU-studiecentrum in de Boelelaan. Ik heb mij nooit met de heer Heertje onderhouden, aangezien ik mij niet bezighoud met het zogenaamde Clickfonds. Dat laat ik liever aan een ander over. Wel vind ik de tafelschikking van het Kabinet-Kok interessant. Ik lees hierover (NRC 5/8): Kabinet-Kok in uitgekiende tafelschikking. Op dat punt hebben wij dacht ik bijna alle variaties al beproefd. Ik stel vast dat de Minister-President deze keer geen stoel voor mij heeft gereserveerd. Dat zou wel handig zijn geweest in verband met de short lines in communication. Ik neem dus weer graag naast jou plaats. Het naambordje is al klaar. Dat heeft Harry. Met Mark sprak ik vanmiddag over mijn Core Business. Dat wordt op de eerste plaats het Cervantes Management Centrum. En om dat samen op te zetten dienen we de oude opstelling wederom te gaan hanteren. Het Cultureel Supplement van het NRC van 7/8 heeft een interessant artikel over een tentoonstelling in San Lorenzo del Escorial over het leven van koning Filips II. Ik ben daar ook geen onbekende. Reeds in 1968 - het jaar dat het plan voor mijn bedrijf is geboren op de Plaza de España in Madrid - heb ik het Escorial bezocht. Ook de grafkelder van de Spaanse koningen.

Te beginnen met Carolus I, ofwel Karel V, mijn vermoedelijke voorvader. Onze familienaam was toen al goed bekend bij het Spaanse Hof. Het was wel triest dat Wij door Filips werden verketterd en er zo vele leden van de familie als Heydense ketters op de brandstapel werden gebracht. Het is een schrale troost dat mijn Rijk thans in feite even groot is als dat van hem in zijn tijd. Ik kan mij echter wel voorstellen dat het voor hem een heel karwei is geweest om dat gebied onder controle te krijgen. Ik zal mij dus zo snel mogelijk wederom met de automatisering gaan bezighouden. In principe maak ik bij voorkeur van hetzelfde systeem gebruik als jij. Daar heb ik immers al jarenlang mee gewerkt. En of ik nu de spin in een Nederlands netwerk ben of in een Wereldwijd netwerk, dat maakt in principe geen verschil. Alleen de aantallen zijn uiteraard anders. Ik heb het Escorial ook eens met Corthea Goeman Borghesius bezocht. De kinderen waarvoor zij verantwoordelijk was staan deze maand op de voorpagina van het blad Vorsten. Ik was de eerste die toen van PRINSES IRENE toestemming kreeg om met Corthea uit te gaan. Wij hebben samen een leuke film gemaakt, die model heeft gestaan voor de cursus Por Favor van Teleac. Leuk voor Harry om dat te weten. Op dat gebied heb ik dozen vol aan materiaal. Er is dus nog veel bruikbaar voor het Cervantes Management Centrum NOORDWIJK. Gisteren heb ik bij Hotel Oranje al de benodigde informatie opgehaald ten behoeve van het Business Plan. Ik zal dan waarschijnlijk wel een vergeetachtige superkapitalist worden, maar dat geeft niet. Er zijn immers wederom wereldleiders nodig, zoals ik lees in het artikel Stoomcursus wereldleider. Zo'n cursus past ook goed in ons programma, want mijn vader heeft veel ervaring opgedaan op de stoom van de Cleverline. Er komt dus werk genoeg op ons af. De Baak groeit steving heb ik gisteren gelezen. Mijn compliment. Met mijn marktsegment daar nog naast groeien we samen op de kortst mogelijke termijn naar een omzet van meer dan vijftig miljoen. Zeker als mijn bedrijf wordt gekoppeld aan de CEOE. Dat is immers steeds het uitgangspunt geweest. Wat geloofszaken betreft lees ik dat de Anglikaanse kerk homoseksualiteit heeft veroordeeld:

"George Carey, aartsbischop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse kerk, zei dat hij bang was dat verdeeldheid tot scheuring binnen de kerk zou leiden. Hoewel hij zelf op grond van de Bijbel "geen enkele ruimte ziet voor welke sexuele activiteit buiten het huwelijk dan ook", sprak hij de hoop uit dat iedereen bereid bleef te luisteren naar anderen."

In dit verband schaam ik mij diep dat ik een Nederlander ben gezien de uitspattingen van de afgelopen week in Amsterdam. Als hetero dien ik mij immers ook te gedragen. Ik loop er ook niet mee te koop dat ik op vrouwen val, maar ik blijf wel selectief en zoek het toch nog steeds in de regio Leiden. Daar wonen immers nog vele bloedverwanten, zoals Charlotte van Pallandt in 1994 geportretteerd door fotografe Ama Kaag. Zij is gepartenteerd aan Prins Willem de Merode, waar in Oegstgeest een straat naar is genoemd, niet ver van de Willem de Zwijgerlaan. Er zijn twee paarse ministers die voor mij een voorbeeld vormen, Jozias van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Eveline Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) vanwege hun uitspraak Wij vormen een stel. Zo hebben wij ook altijd een stel gevormd en dat houd ik ook graag zo. Er zijn weer goede signalen in zicht vanuit Engeland. Bij de Koedijker Vlotbrug in het Noordhollands kanaal bij Alkmaar kwam vrijdag een heel bijzonder bootje langsvaren. Het betrof een zogenoemde Engelse narrowboat, een uiterst smal en lang kanaalbootje. De boot heeft de naam King David. Dit is opmerkelijk. Het doet mij immers denken aan mijn bezoek van twee jaar geleden aan Stratford-upon-Avon. In de onmiddellijke nabijheid van het William Shakespeare Monument lagen tal van deze boten in de sluis. Ik heb daar toen de foto gemaakt die in 1996 nog als kerstkaart heeft dienstgedaan. Een jaar later zat ik op kerstavond in Westminster Abbey naast een lege stoel met de foto van mijn aanstaande vrouw onder de tonen van Once in Royal David's City. Ik heb jou nooit laten vallen voor een prinses, zoals Dodi Al-Fayed heeft gedaan met zijn verloofde in Amerika (?). Wij waren immers niet verloofd. Ik zie ook nog een artikel met de titel Adel Arbeidt. Het Zelle is ook eens eigendom van een Baron van der Heyden geweest. Het pand wordt thans mede in stand gehouden door het Prins Bernhardfonds. Gisteren kwam ik weer langs de Vuurtoren van NOORDWIJK. Ik herinner mij nog die foto van jou met Bert Hortensius en mijn aandacht valt derhalve op het artikel Hortensia's als huwelijkscadeau. Ik heb toen immers gedacht "Mijn tijd zal nog wel komen". Die tijd is nu aangebroken. Ik lees immers dat het parket Docters van Leeuwen weer terug wil. Daar heb ik geen bezwaar tegen als hij de juiste therapie heeft gevolgd. De grootste ontdekking van deze week blijkt immers een Steen met inscriptie 'Arthur' (NRC 8/8). En wat nu het allerleukste nieuws is: Diezelfde kring vinden we nu terug in jouw bedrijf onder de naam Baak-kring. Daar hebben wij samen zorg voor gedragen. De zee was lekker op temperatuur gistermiddag. Ik liet een dame weten dat ik daar pas nog ben gaan zwemmen toen het water twaalf graden was. "Dat zal u wel een hartstilstand hebben opgeleverd" was haar reactie. "Toen viel het wel mee", was mijn reactie, "maar mijn hart heeft heel wat te verduren gehad hier in NOORDWIJK".

Daar kon zij zich wel een beeld van vormen. Ik heb ook nog even gesproken met een van jouw medewerksters. Zij zat gezellig te werken op het terras. Alouis Bisscheroux is dus met zijn vrouw vertrokken naar Colombia. Dat stel ik zeer van hem op prijs. Je moet immers wel iets over hebben voor de Liefde. Daarom ben ik uiteraard ook nog even wezen praten in de bar maritime van Huis ter Duin. De barkeerper vertelde mij dat het graf van Diana leeg is. Het zou een goede zaak zijn als er onderzoek wordt verricht inzake een mogelijk sexueel misbruik door de "heer" Al-Fayed in strijd met de regels van de Anglicaanse kerk. Ik hoop op Huis ter Duin op korte termijn weer eens enkele regeringsdelegaties te kunnen ontvangen en vertegenwoordigers van de CEOE, tezamen met enkele integere collega's. Tenslotte ben ik naar het Hotel Oranje getogen. "Onze" Bentley Bar was gesloten.

Maar ik kon wel terecht in de Imperial Bar. Dat is vertrouwd terrein aangezien ik daar ook nog ben geweest op 31 augustus vorig jaar. Ondernemen is een proces van vallen en opstaan. We kunnen dus nu opnieuw aan de slag. Allemaal! Van De Overtoom heb ik de catalogus reeds ontvangen. Hartelijke groet en graag tot ziens. P.S. Het District House in Stratford is gevestigd in het Elizabeth House. John en Elizabeth zijn dus nog steeds een ijzersterke combinatie.

10 AUGUSTUS 1998 SPECULEREN