10 augustus 1998. Betreft: SPECULEREN Kenmerk: JH/LH980810. Beste Liesbeth, Maandag 10 augustus 1998. Liefde is... ...elkaars beste maatjes zijn. Dat klopt. Daarom heb ik jou ook die brief geschreven over Liesbeths Maten. Daarom vertrouw ik ook elke dag mijn vertrouwelijke informatie aan jou toe. Dat is niet aan eenieder voorbehouden. Ik vertrouw er ook op dat je er iets goeds mee doet. Ik moet nog kunnen blijven eten. Bij het invullen van de gegevens in het businessplan loop ik thans tegen de effecten en aandelen aan. Dat is niet mijn sterkste kant. Vandaar dat ik Sylvia mijn floppy heb doen toekomen. Ik hoop dat zij mij op dat gebied verder kan helpen. Van dat onderdeel van de bedrijfsvoering heb ik nooit veel kaas gegeten. Ik ben dus wel bereid om te speculeren en risico te nemen, maar wel onder het toeziend oog van iemand die daar verstand van heeft. In dit verband denk ik aan het Tweede Concert for Life voor Diana. 31 augustus lijkt mij niet de meest geschikte datum. Het zou vele direct betrokkenen immers wederom in een shocktoestand kunnen brengen en daar zijn wij geen van allen mee gediend. Ik denk derhalve wederom aan 28 november. Ik zou daar dan bij voorkeur een jaarlijks terugkerende plechtigheid van maken. Ik heb Diana immers op 28 november 1996 uitgenodigd voor een diner in Leeuwarden, als reactie op haar bericht van 13 november daaraan voorafgaand. Ik zal Peter hierover informeren. Die familietwist betreft een op handen zijnde twist tussen de families Van der Heyden/Spencer enerzijds en Al-Fayed anderszijds. Ik had mij voorgenomen in mijn brief aan de heer Mitchell de heer Dodo als schuldige van het fatale ongeluk aan te wijzen. Ik heb nu echter besloten hierin vooralsnog - evenals Trevor Rees-Jones - de nodige terughoudendheid te betrachten, aangezien ik ervan uitga dat de onderzoeksrechter de gedragingen van deze man ook in zijn besluitvorming laat meewegen. Ik wacht dienaangaande dus op een uitspraak van de heer Hervé Stéphan in Parijs. Dat geeft mij ook de ruimte om verder aan de business te gaan bouwen. De heer Mitchell kreeg de volgende brief: YOUR REFERENCE240 67551 27448 A. De heer Manders kreeg de volgende reactie op zijn schrijven: DUAL RESIDENT COMPANY QUESTIONNAIRE. Onze Manager Benelux zal ik morgen schrijven want vanmiddag ga ik werken op de computer in ZEIST. Dan neem ik gelijk een floppy voor hem mee. Vanavond vertrekken Mark en Caroline om 20.02 met de trein naar Wenen. Ik ga hen dus uitwuiven uiteraard. Ze brengen daar een bezoek aan 'Sissi', ofwel Keizerin Elizabeth. Je kunt nu weer aan het werk. Met vriendelijke groet. Je Beste Maatje. Bijlagen: Brief IC/IR980810 d.d. 10 augustus 1998 aan Inland Revenue South East met bijlagen.

11 AUGUSTUS 1998 ZONNESTRALEN