8 augustus 1998. Betreft: BANAAN ROYALE Kenmerk: JH/LH980808. Beste Liesbeth, Zaterdag 8 augustus 1998. Liefde is... ...geduldig wachten tot hij is uitgesurfd op Internet. Ik surf nog niet op internet. Het betreffende poppetje op de achtergrond heeft overigens minder aandacht voor haar partner dan jij had in de tijd dat îk achter de computer zat te werken. Je kon dan wel een kwartier of meer geïnteresseerd over mijn schouder meekijken. Dat komt wel weer. Vandaag - exact twee jaar na mijn eerste bezoek aan BUCKINGHAM PALACE - ontving ik bijgaande brief met bijlagen van het Haags Juristen College. Ik citeer hem voor de goede orde:

"J.L. Van der Heyden. Instituto Cervantes Ltd. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. 's-Gravenhage, 6 augustus 1998. Inzake: Dual Resident Company Questionnaire. Geachte heer Van der Heyden, Bijgaand treft u een vragenformulier aan voor in het buitenland gevestigde Limited Companies, zoals dat door Mr Mitchell van de Britse belastingdienst aan u is toegezonden i.v.m. de Britse vennootschapsbelasting (corporation tax). Om administratieve redenen is mogelijk dat u dit formulier onlangs al heeft ontvangen, samen met een ander vragenformulier van de Britse vennootschapbelasting. Indien u bijgaand formulier al ontvangen heeft, dan bieden wij u daarvoor onze excuses aan en kunt u dit formulier als niet verzonden beschouwen. Zoals u kunt zien heeft Seagull Legal Services Ltd. een bijlage bijgevoegd, waarop u de antwoorden per vraag ziet, zoals zij vermoeden dat dat in het geval van uw onderneming juist is. Zij zijn er daarbij van uit gegaan, dat de onderneming die door uw Limited wordt gedreven, tot op dit moment geen activiteiten in Groot-Brittannië heeft, maar in Nederland, en dus niet belastingplichtig is in Groot-Brittannië. U kunt deze antwoorden, uiteraard nadat u heeft gecontroleerd of ze juist zijn, op het formulier overnemen en het formulier, nadat u dit heeft ondertekend en er voor uzelf een kopie van heeft gemaakt, aan Inland Revenue terugsturen. Tevens dient u een bewijsstuk van de Nederlandse belastingdienst te overleggen, waaruit blijkt dat de Limited belastingplichtig is in Nederland. U kunt dit bewijsstuk aanvragen bij de inspectie vennootschapbelasting. Indien uw Limited wel belastingplichtig is in Groot-Brittannië, dient u dit aan ons bekend te maken. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat u een aangifteformulier krijgt toegestuurd. Ook wanneer u echter dit aangifteformulier niet ontvangt, blijft u zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte. Mocht een en ander vragen bij u oproepen, dan kunt u ons daar natuurlijk altijd over bellen. Met vriendelijke groet, T.Th.A.J. Manders (i.o.)."

Vorig jaar rond deze tijd kreeg ik een bericht van de heer Mitchell dat de voorheen op bovenvermelde lokatie woonachtige Britse partner klaarblijkelijk druk met deze Limited aan het werk was. Graag verneem ik van jou op zeer korte termijn welke acties jij inmiddels hebt genomen nadat ik je heb gemachtigd namens mij en mijn rechtspersonen alle juridische handelingen in het Verenigd Koninkrijk te verrichten welke nodig zijn om de Limited in een holding om te zetten. Ik zal de heer Mitchell in ieder geval afschriften doen toekomen van de machtigingen die ik terzake heb afgegeven en kopieën van brieven van de Baak met vermelding Instituto Cervantes Holding Limited. Dan is HM tax collector in ieder geval goed geïnformeerd. In dit verband meld ik je eveneens dat de heer Ron St. John van King Arthur's Pub niet meer in Utrecht werkzaam is, maar is verhuisd naar Bussum. Vandaar dat ik deze brief even persoonlijk kom afgeven op de Baak. Daarom neem ik vandaag weer eens een flinke duik in die zee bij jou voor de deur. Elk geprietpraat dat niet ten dienste staat aan de opbouw van de onderneming is tijdverlies. Het is wel aardig te vermelden dat ik gisteren in Mykonos heerlijke Griekse Vissen heb gegeten: Kalamarakia. Ik heb de betreffende ober laten weten dat ik dat ooit voor het eerst bij ondergaande zon heb genuttigd op Kaap Sounion, niet ver van Athene. Dat was een leuke vakantie, waar ik nog schitterende filmbeelden van heb, met geluid. Onder meer van het aflossen van de wacht voor het Griekse Koninklijk Paleis. Constantijn woonde daar al niet meer. Hij woont thans eveneens in Windsor. Bij de confirmation van William was hij nog aanwezig. Ik had ook nog aangeboden daar naar toe te komen. Maar dat was blijkbaar nog prematuur. We hebben daar ook een mooie cruise gemaakt naar Aegina, Poros en Hydra, zoals je kunt lezen in de brief die ik nog in Royal Tunbridge Wells heb bedacht en op 21 augustus vorig jaar heb geschreven in Windsor. Dus leugentjes om bestwil zijn nergens voor nodig. Het dessert heb ik gisteren genuttigd op het terras van The Ostrich. Wat de opbouw van de holding betreft sluit ik dus graag aan bij de woorden van Leon van der Heyden tot Amway: Gaan met die banaan! With loving regards again. Yours.

Bijlagen: Brief van het Haags Juristen College d.d. 6 augustus 1998; Vragenformulier Dual Resident Company Questionnaire van HM Inspector of taxes, Dover; Voorgestelde antwoorden betreffende vragenformulier.

9 AUGUSTUS 1998 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1998