Datum: Zondag 17 oktober 2010 Betreft: WAT NU, WAT NU, ZEI PICHEGRU Kenmerk: 20101017JHTT Beste Thomas, Deze brief is een vervolg op mijn brief CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST van 3 OKTOBER 2010 en een reactie op jouw email van gisteren 20:26. Ik citeer: "Beste John Je mail heb ik met interessse gelezen. Ik zal t..zt contact opnemen met de oraganisatoren. Ook jij maakt taal foutjes. En pas op dat je het niet hoog in de bol krijgt!!! ,Ik ken dat soort mensen wel!! Eerst zien en DAN GELOVEN..!! Zorg eerst maar eens dat je een goede werk plek voor mij kan regelen.Een direkteur van Cervanrus kan toch alles????? Dat is jouw taak als direkteur.De liefde`s relatie tussen jouw en Liesbeth is mijn pakkie aan niet.Vreemd dat ze nooit iets n de 1200 brieven (mails) nooit geen reactie na jou toe heeft getoont.Schijnbaar is ze niet verliefd op je.Dat is een probleem waar jezelf mee zit!.Ja John ook jij moet nog veel leren! Pas op voor dat je het niet de hoog in de bol krijt, Dit is een ersntige waarschuwing die ik je toch wil mee geven. m.vg THOMAS TRIEBELS.psIn hoe verre kun je aangeven dat ik jouw contact perssoon ben????? Daar mag ikl wel eens voor beloond worden! De factuur 001 is nu jouw zaak. Ik heb mijn best gedaan! Meer kun je van mij niet verwachten. Zo nu ga stappen!!"

Dit naar ik aanneem als reactie op mijn bericht van 17:39 met als boodschap: Beste Thomas, Die ideeën had ik vroeger ook. Maar zo werkt het niet. DE REGERING heeft een regeerakkoord afgesloten. In het landsbelang. Tijdens de komende periode dienen zij zich te houden aan wat er in dat accoord staat. Meer kan ik hier niet over zeggen. Dit is niet mijn pakkie aan. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in wat er in de Trêveszaal wordt besloten op grond van MIJN BELEIDSPLAN. Onderstaand verhaal kun je met iedereen bespreken, maar het sluit absoluut niet aan bij mijn strategisch plan. Eerst de economie op orde. Geld moet eerst worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven. Dat heb ik Tjitse ook meer dan 16 jaar voorgehouden. Daarna kunnen wij weer verder zien. En wat die voedselproblematiek betreft zijn er ook nog andere organisaties als de FAO e.d. Een advies aan jou dat mij in 1988 al door mijn coach TEUN LEUFTINCK in HUMMELO is gegeven (je weet wel: van DE GOUDEN KARPER, waar wij op ZONDAG 24 JANUARI nog een bezoek aan hebben gebracht): Eerst het tuintje wieden, je huis op orde brengen, zorgen voor een goede hygiëne. En als je dan een kindje wil maken heb je ook nog een mooie slaapkamer nodig. En wat Barbara Goossen betreft (ik had van jou trouwens begrepen dat haar achternaam met dubbel-es werd geschreven). Stuur mij maar een fotootje van haar. Dan weet ik met wie ik te maken heb. Van Myrna Goossen heb ik al een foto gezien op Wikipedia. Lijken ze een beetje op elkaar? Mijn oude kameraad ALEX GOOSSEN in Epse bij Deventer - afkomstig uit Almelo - had ook van die mooie zusters. Ik denk dat ik het weer in de omgeving van Deventer moet zoeken. Daarom ben ik daar vorige week zondag ook in de buurt wezen fietsen. Als ik zo naar dat verhaaltje van jou kijk weet ik niet of je mij bedoelt of jezelf. D66 heeft overigens heel goede interne opleidingen. Daar maak ik graag gebruik van. Bij voorkeur met SOPHIE IN 'T VELD. Ik heb haar ontmoet tijdens de Nieuwe ledendag op 3 juli in Utrecht. Dat klikte vanaf het moment dat ik de zaak EDIT CRESSON ter sprake had gebracht. HANS VAN DEN BROEK woont - als hij niet is verhuisd - in een boerderij in ALMEN (correctie 10 februari 2011:ZWIEP). Daar ben ik vorige week ook nog langs gefietst. Hij is hoogstwaarschijnlijk familie van mijn moeder. In ieder geval is hij de zoon van de oprichter van RADIO ORANJE en RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP waarvoor ik in 1989 het interview EXPERIENCIAS HOLANDESAS heb afgegeven. Als je meent wat je hieronder schrijft adviseer ik je om eens te gaan praten met de STICHTING WERELDOUDERS in HILVERSUM. Wellicht kun je voor hen een rol van betekenis spelen. De Trêveszaal kent nu twaalf ministers. Vergelijkbaar met twaalf apostelen. Maar De Heer ontbreekt nog. Maar ik heb al gezien dat er voor mij nog wel een stoel vrij is. Aan het hoofd van de tafel. Dat ben ik altijd gewend geweest.

Ik reageer graag puntsgewijs op jouw berichtgeving, zoals ik dat ook vanaf 1993 in mijn correspondentie met Tjitse Breuker heb gedaan. Ik hoop dat je mij niet kwalijk neemt dat ik jouw tekst in goed Nederlands verbeter alvorens hierop een reactie te geven.

1. Ik zal t.z.t contact opnemen met de organisatoren.
Vraag: Welke organisatoren?

2. Ook jij maakt taalfoutjes.
Als jij die constateert stel ik het op prijs van jou te vernemen welke fouten dat zijn.

3. En pas op dat je het niet hoog in de bol krijgt!!!
Ik heb de indruk dat je mijn positie onjuist inschat. Ik werk op basis van tal van officiële stukken, waarvan de meeste originele exemplaren zijn opgeborgen in een kluis.

4. Ik ken dat soort mensen wel!!
Ik wens niet te worden vergeleken met "dat soort mensen". Ik ben een uniek individu met eigen ideeën, eigen ervaringen en een eigen filosofie. Ik heb geprobeerd dat zo helder mogelijk aan jou over te brengen. Je hebt het grootste gedeelte van mijn boek gelezen. Daaruit moet jou toch wel een beeld zijn gevormd van hetgeen mij bezighoudt. Ik begrijp dan ook niet dat jij mij op deze manier op een grote hoop gooit met "dat soort mensen".

5. Eerst zien en DAN GELOVEN..!!
Mijn veranderingsproces ten tijde van mijn verantwoordelijkheden als directeur van NIOW-TALEN is in 1987 begonnen met het lezen van het boek EERST GELOVEN, DAN ZIEN van de Amerikaanse goeroe WAYNE DYER. Zijn visie was erop gebaseerd dat wanneer je zelf niet tot initiatieven overgaat je jouw lot in de handen legt van iemand anders. Nadat ik ook zijn boek NIET MORGEN MAAR NU had gelezen heb ik ook besloten om een nieuwe weg in te slaan en heb toen gebroken met mijn zakelijke partners. Een moeilijk besluit, maar het bood mij na een civiele juridische procedure van anderhalf jaar wel zicht op een nieuwe horizon. Hierin komt het pro-actief (vooruitblikkend) handelen in plaats van het reactief (afhankelijk van anderen) denken en handelen. Dit heeft er in 1988 ook toe geleid dat ik uit 1400 kandidaten werd uitgeselecteerd voor de opleiding Assistant-to-the-Manager van de Baak/Nieuw Elan. Tijdens die opleiding werd ik in de ontwikkeling van deze visie ondersteund door een dieptepsychologe uit Gent in België met de naam Daniëlle Roex. Zij trainde onder meer ook topfunctionarissen van Shell in Londen. Dit heeft toen ook geleid tot mijn carrière-ontwikkeling bij de Baak in Noordwijk waar ik in november 1989 samen met Liesbeth Halbertsma de leiding heb overgenomen van hun project Nieuw Elan. Deze ontwikkelingsgang zet zich door tot aan het moment van vandaag.

6. Zorg eerst maar eens dat je een goede werkplek voor mij kunt regelen. Ik wens op die manier niet te worden aangesproken. Ik reageer nooit op de gebiedende wijs. Dat is zelfs bij voormalig CRI-directeur JAN WILZING bekend.

7. Een direkteur van Cervanrus (Cervantes) kan toch alles????? Dat is jouw taak als direkteur. Hieruit blijkt dat je absoluut niet begrijpt hoe de vork in de steel zit. Ik heb twee officiële bevoegdheden. Als eerste mijn bevoegdheid als company director van de Britse Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. En ik hoef jou niet uit te leggen wat de oorzaak is geweest dat ik op operationeel niveau vanaf 31 augustus 1997 geen activiteiten meer kon ondernemen voor dat bedrijf. Mijn tweede officiële bevoegdheid is mijn bevoegdheid als Voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux. Dat is de enige officiële bevoegdheid - ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam - waarmee ik kan werken op dit moment. Vanuit die verantwoordelijkheid communiceer ik thans met de Nederlandse Regering.

8. De liefdesrelatie tussen jou en Liesbeth is mijn pakkie aan niet. Vreemd dat ze nooit iets van de 1200 brieven (mails) nooit een reactie naar jou toe heeft getoond. Schijnbaar is ze niet verliefd op je. Dat is een probleem waar jezelf mee zit!. Dit is absoluut niet aan de orde. Ik heb Liesbeth een fifty-fifty partnership aangeboden in onze organisatie in wording. En hoe dat partnership eruit gaat zien mag zij wat mij betreft zelf bepalen. Ik vind het niet vreemd dat zij nooit op mijn brieven heeft gereageerd. In mijn email van gisteren 16:04 met als onderwerp KABINET RUTTE KAN AAN HET WERK heb ik nog een berichtje van haar toegevoegd van 17 november 1992 waarin zij heeft geschreven "Elke volgende poging van jou zal onbeantwoord blijven, of dit nu brieven, telefoontjes, stukken, fax of anderszins zijn". Zij heeft zich in dit verband dus aan haar woord gehouden. De in dit emailbericht opgenomen officiële stukken van het BENELUX MERKENBUREAU en de CASA REAL ESPAÑOLA zijn thans gewist en van de Vereniging Officieren Cavalerie kreeg ik vanmorgen om 11.08 het volgende bericht "Geachte meneer van der Heyden, Naar aanleiding van uw mails betreffende de deelname aan de VOA/VOC-borrel waarbij mij u een zeer uitgebreide documentatie betreffende u zelf verschafte, deel ik u het volgende mee. Ik heb uw documentatie uitgebreid en diepgaand bestudeerd. Naar aanleiding van de inhoud van deze documentatie heb ik overleg gepleegd met enige collega's. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de uitnodiging voor deze VOA/VOC-borrel helaas ten onrechte ook aan u is toegezonden. Ik deel u dan ook hierbij mee dat ik u moet uitsluiten van deelname aan deze borrel. Ik zal het bestuur van de VOC hierover informeren. W.L. Plink". Ik heb hierop om 11:20 gereageerd met de mededeling "Geachte Heer Plink, Dank voor uw reactie. Dit schept in ieder geval duidelijkheid. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN"

Ik vind de term "liefdesrelatie" dan ook sterk beladen. Het zijn steeds weer anderen die die term uit de kast halen. De 1250 brieven die ik haar heb gestuurd zijn een logisch gevolg van het loopbaanadvies dat zij mij in 1991 door Adviesbureau Psychotechniek in Utrecht heeft laten geven. Dat door haar geaccordeerde advies luidde in grote lijnen: "Zorg eerst dat je kunt blijven eten, maak dan een plan en zoek daarna een financier". Dat plan is het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. De financier is thans vanuit mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux mijn eerste punt van aandacht. In de 1250 brieven heb ik uiteengezet hoe mijn beleidsplan dient te worden uitgevoerd. Het is een procedure die ik al hanteerde als directeur van NIOW-TALEN vanaf 1981. Ik had toen in 28 districten een districtleider of districtleidster aangesteld. Zij kregen van mij de instructies toegestuurd zoals ik dat nadien ook naar Liesbeth heb gedaan. Daarbij verwachtte ik dan ook dat die instructies werden uitgevoerd. En dat gebeurde ook. Zolang ik ze kon betalen. Toen mijn bedrijf in 1987 in financiële problemen kwam heb ik via mijn projectleidster DRS HELEN PORCELIJN uit Amstelveen in haar regio bekendheid verworven. Hierdoor kende Liesbeth mij waarschijnlijk door en door, waardoor het ook meteen klikte tussen ons vanaf onze eerste ontmoeting. Maar ook daar moest ik in 1991 het veld ruimen vanwege financiële problemen bij het bedrijf. Door mij met het bureau Psychotechniek in contact te brengen heeft zij mij toen een goede mogelijkheid geboden om een doorstart te maken en te gaan werken aan het herstel van mijn netwerkorganisatie vanuit mijn eigen expertise: SPAANS en MANAGEMENT. Die ontwikkeling is ook weer een jaar of tien gestagneerd door mijn contact met Tjitse Breuker en zijn conflict met mijn Noordwijkse collega's dat ik op een nette manier tot oplossing heb willen brengen. En dit brengt mij op de brief van de heer R. Dolstra, Directeur Directe Communicatie van het Ministerie van Financiën van 13 OKTOBER 2010 en zijn opmerking in zijn brief: "Overigens kan ik uit de brief niet opmaken wat uw relatie is met de heer Van der Heyden". Ik vind dat een goede opmerking. Want in formele zin hebben wij geen relatie. Ik heb met jou bijvoorbeeld geen contractafspraken gemaakt. Ons contact komt voort uit jouw vriendschap met Tjitse Breuker. En nogmaals: ik ben dat contact met hem in 1993 aangegaan onder twee keiharde voorwaarden. Daartoe citeer ik mijn brief aan hem van 3 maart 1993: Wat ik mij afvraag is wat je eigenlijk wilt bereiken. Ik wil in principe aan deze nieuwe oorlog, want dat zal het voor mij betekenen, wel mijn medewerking verlenen en wel onder twee keiharde voorwaarden:

1. dat Liesbeth Halbertsma ongeschonden uit die strijd tevoorschijn zal komen en
2. dat ik mede word betrokken bij de strategiebepaling op een zodanige wijze dat wij voortdurend bij volledige consensus verdere stappen nemen.

Wat punt 2 betreft is Tjitse daar regelmatig van afgeweken, waardoor ik hem ook regelmatig tot de orde heb moeten roepen en zelfs een rechtszitting van hem heb bijgewoond in Leeuwarden op woensdag 8 december 1999 in aanwezigheid van mijn advocaat Mr. G. van Amstel die mij in 1991 heeft geadviseerd mijn handelsmerk te deponeren op grond van mijn arbeidsverleden en ter voorkoming van diefstal van mijn intellectuele eigendommen die ik in de gemelde 1250 brieven heb beschreven.

Zo liggen de kaarten.

9. Ja John ook jij moet nog veel leren!
Dat ben ik met je eens. Dat geldt voor ons allemaal. Het leven is een voortdurend leerproces en dat houdt pas op op de laatste dag. We leren allemaal van elkaar. En dat is de positieve kant van mijn verhaal.

10. Pas op voor dat je het niet te hoog in de bol krijgt. Dit is een ernstige waarschuwing die ik je toch wil meegeven. Ik heb het niet hoog in de bol. Ik heb alleen een netwerk in mijn bol dat ik vanaf 1979 vanuit een zolderkamer in de Nachtegaalstraat 28 in Wijchen heb opgebouwd en inmiddels is uitgegroeid tot de grootste netwerkorganisatie ter wereld op het gebied van de Spaanse taal en waarin ik het middelpunt vorm. Ik ben er met Tjitse nog geweest op 5 juli 2009 tijdens zijn laatste bezoek aan mij en beschreven in mijn brief PAARDEN EN ORANJE NASSAU.

11. m.v.g THOMAS TRIEBELS. P.S. In hoeverre kun je aangeven dat ik jouw contactpersoon ben????? Dat kun je het beste zelf aangeven. Daarin heb je een eigen verantwoordelijkheid. Je kunt altijd verwijzen naar de documenten op mijn website waarin jij bent vermeld. In de gauwigheid heb ik er vanaf 12 januari 2004 tot en met 24 januari 2010 26 geteld. Bovendien heb ik je ook nog twaalf brieven doen toekomen, t.w. BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN d.d. woensdag 24 februari 2010, OP WEG NAAR EEN NIEUWE PAARSE REGERING d.d. zondag 13 juni 2010, CHARLES SPENCER, THOM DE GRAAF EN DE DAMES VAN ORANJE d.d. 16 juni 2010, BERICHT AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN d.d. 17 juni 2010, DE BETALINGSVERPLICHTING VAN WOUTER BOS d.d. donderdag 26 augustus 2010, JOUW GESPREK MET LIESBETH d.d. zaterdag 28 augustus 2010, BEZOEK AAN MIJAS d.d. zondag 29 augustus 2010, TREVOR REES-JONES EN HET PATENT OFFICE d.d. maandag 30 augustus 2010, INZAKE FC CERVANTES ARNHEM d.d. donderdag 2 september 2010, ROAD TOWN, TORTOLA d.d. vrijdag 3 september 2010 EEN BIJZONDER NEDERLANDS-ENGELS GESPREK d.d. maandag 6 september 2010 (vanuit Spanje) en CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST 3 oktober 2010, alsmede deze brief. In voorkomende gevallen kun je daaraan refereren.

12. Daar mag ik wel eens voor beloond worden! Dat vind ik ook. Maar waar niet is verliest de keizer zijn recht. Het is dus zaak dat er eerst geld in de business komt. Daarna kunnen wij verder praten. Vanzelfsprekend sta ik als eerste op het verlanglijstje. Jij hebt mij in het telefoongesprek op vrijdag 27 augustus 2010 laten weten dat al mijn gemaakte kosten worden vergoed. Zodra dat is gebeurd kunnen we bekijken hoever wij komen. Jij hebt zelf het jaar 2011 genoemd. Ik hoop dat dat lukt.

13. De factuur 001 is nu jouw zaak.
Dat klopt. Als het goed is ligt dit probleem nu bij Minister Opstelten op tafel. De aangetekende zending aan Mark Rutte kan ik volgen via tracktrace. Op dit moment (15:20) zie ik dat de zending is gesorteerd in het sorteercentrum. Ik verwacht dus dat hij op maandag 18 oktober op het adres
Binnenhof 19 van de nieuwe Minister-President zal worden bezorgd. Aangezien mijn poststukken aan Ministers Rosenthal, Donner, Verhagen, De Jager, Van Bijsterveldt en Opstelten niet aangetekend zijn verzonden mag ik ervan uitgaan dat die pakketten gisteren op hun ministeries zijn aangekomen.

14. Ik heb mijn best gedaan! Meer kun je van mij niet verwachten.
Dat vind ik ook.

15. Zo nu ga ik stappen!!"
Gelijk heb je. Dat heb ik ook gedaan. Gisteravond ben ik dus naar de sauna in Oss geweest. Ik kreeg er sleutel nummer 41. Als code heb ik daarbij ingetoetst: 09111947, omdat ik op 9 november 1947 op de Dobbelmannweg 41 in Nijmegen ben geboren. Zoals je weet heb ik mij in de afgelopen jaren veel met het Monopolyspel beziggehouden bij Ivo Opstelten bekend op de Neude in Utrecht.

Gisteravond was het dus weer even terug naar de moederschoot. Maar het leven gaat ook verder zonder moeder. En zo staan wij nu weer aan de vooravond van een bijzondere ontwikkeling waarvan ik hoge verwachtingen heb. Jij hebt mij gevraagd een functie voor jou te bedenken binnen de Cervantesorganisatie. Na veel denkwerk ben ik daar uitgekomen. Jij wordt mijn contactpersoon met BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE van Arnhem. Zij heeft voor jou vast nog wel een plekje vrij op het stadhuis.

HARTELIJKE GROET UIT DE KEIZER KARELSTAD

John van der Heyden

P.S. Als je je naam onduidelijk schrijft wordt die ook onzuiver overgenomen zoals de naam Th. Tritbels in de brief van de heer Dolstra. Dat is mevrouw Claudia Holloway ook overkomen in haar brief van 26 april 2005 ­ waarin ik als Mr. van der Heysler ben aangeduid - als reactie op mijn geschreven felicitatie bij het huwelijk van His Royal Highness The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall (aangehecht).