Zaterdag 13 juli 2002 Bizarre bezetting van Spaans rotseilandje Londen bereid Gibraltar met Spanje te delen Bolkestein sust belegger Zo komt er in september een rapport uit over corporate governance in Europa en liggen er voorstellen die de onafhankelijkheid van accountants moeten regelen. In dit verband heb ik vanmorgen weer een belangrijk stukje vertaald uit mijn boek: "Zondag, 3-08-1997 Ik heb ook de bijgesloten brief ontvangen van de Baak. De vertaling uit het Engels: "Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Een avond aan zee Corporate Governance. Wij hebben uw inschrijving ontvangen. Op 17 september 1997 wordt u op de Baak verwacht om de eerste lezing bij te wonen. Wilt u a.u.b. vóór 1 september laten weten of uw deelname op 2 en 9 oktober zal plaatsvuinden? Anders zijn wij genoodzaakt u de rekening van Hfl. 1.750.- te sturen voor vier avonden (exclusief b.t.w., inclusief diner). Uw inschrijving is definitief. Als u niet in staat bent om te komen is het mogelijk uzelf te laten vervangen. Wij verheugen ons erop u op 17 september tussen 17.00 en 17.30 uur te ontmoeten in de Baak. Deze avond aan zee duurt tot ongeveer 20.30. Met hartelijke groet. Mevrouw Y. Vergeer-Westgeest." Ik geef er de voorkeur aan met jou naar New York en Hollywood te gaan na 28 september. Maar dat dient uiteraard een gezamenlijke beslissing te zijn. Het kenmerk 'RvdZ/yv' betekent 'Ruud van der Zalm/Yvonne Vergeer'. Ik heb de heer Van der Zalm - de Financieel Directeur - ingewerkt toen hij zijn werk begon bij de Baak, omdat ik op dat gebied een jarenlange ervaring had. Maar nu zou ik het op prijs stellen dat hij het financiële proces voor onze organisatie opstart. Ik heb dat op 1/8 in een faxbericht aan de heer Görtemöller geschreven en in een brief aan de heer Van der Zalm zelf vandaag." Die brief luidde: Ethiek. Ik heb altijd de indruk gehad dat Liesbeth en Ruud goed met elkaar overweg konden. Tijdens de enige keer dat ik de Kaagweek heb bijgewoond heb ik vastgesteld dat er nogal wat leden van de familie Van der Zalm woonachtig zijn rond de Kaager Plassen. Hierover heb ik Liesbeth nog gerapporteerd: KAAGWEEK. Het is echter wel belangrijk dat men de realiteit onder ogen ziet. En dat gebeurt ook. In dat verband zag ik nog een belangwekkend bericht. Volkert van der G. in hongerstaking Hij kan het beste met de waarheid voor de dag komen. "Everywhere I go, your shadow walks beside me". De hierboven weergegeven brief is inmiddels ook alweer exact vier jaar oud. Tijd dus voor een nabeschouwing.

1. Ruud van der Zalm is niet meer werkzaam bij de Baak en kan dus voor de nieuwe organisatie worden ingezet.
2. Of ik nog van Liesbeth houd zoals voorheen weet ik niet. Ik heb haar al zolang niet meer gezien. Ik heb haar foto nog wel in mijn portefeuille. Het lijkt mij ook niet meer zo relevant. Zeker als zij al gelukkig is getrouwd. Zij beschikt echter wel over de sleutel van mijn postbus, mijn beleidsplan en mijn keiharde toezeggingen op papier dat ik mijn beloften nakom. Daar kan Gijs van Amstel mij op aanspreken.
3. Eén van die beloften is een Fifty-Fifty-partnership inzake de rechten die ik heb verworven. Die belofte blijft overeind. Ik heb geen reden om daarop terug te komen.
4. Een tweede onderkomen in Nederland vind ik belangrijk. Ik denk dat ik vooralsnog met een vakantiebungalow kan volstaan.
5. Liesbeth had in 1990 ook een vakantiebungalow in Ermelo. Nadat wij ons bedrijf naar Noordwijk hebben verhuisd heeft zij daar een week vakantie genomen. Haar paard meegenomen. Mij de leiding over het bedrijf gegeven met de woorden "Wij bewaken samen het fort". Zij heeft mij toen ook haar telefoonnumer gegeven in Ermelo.
6. Ik heb daar - tot mijn spijt - geen gebruik van gemaakt omdat ik haar niet wilde storen tijdens haar welverdiende vakantie.
7. Ermelo ligt niet ver van HARDERWIJK. Daar was in het verleden het Instituut 'Noord-West Veluwe' gevestigd. Directeur-eigenaar was de heer Jan van Delden.
8. De familie Halbertsma is geparenteerd aan de familie Van Delden. Tjalling Halbertsma (Grouw 1842 - Leeuwarden 1927) was gehuwd met. Maria Elisabeth van Delden (1844 -1915).
9. Het merendeel van de cursisten van het Instituut Noord-West Veluwe is ten gevolge van mijn interventie tijdens een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst in HARDERWIJK naar mijn taleninstituut overgestapt onder leiding van mevrouw Ellie Prins.
10. In het voorjaar van 1987 heeft het Arbeidsbureau HARDERWIJK belangstelling getoond voor de opleiding tot Internationaal Stafmedewerker van de SBO. Bij die gelegenheid hebben PETER OTTENHOFF en ik een bezoek aan mevrouw Prins en haar echtgenoot gebracht en hen enkele promotievideo's laten zien van NIOW-talen B.V.
11. Ik had in die tijd geen enkele behoefte om mijn taleninstituut op te heffen. Dat is later gebeurd onder verantwoordelijkheid van mijn collega's.
12. Liesbeth heeft vanaf onze allereerste ontmoeting een buitengewone belangstelling voor mij aan de dag gelegd. Daarmee heeft zij mijn volledige vertrouwen gewonnen. Dit heeft zij tot op de dag van vandaag behouden, ondanks de ongelukkig geformuleerde brief van de heer Van Amstel van eind februari 2000.
13. Ik heb Liesbeth per 28 september 2002 een huwelijksvoorstel gedaan. Zij kan kiezen tussen drie modaliteiten: a. privé, b. zakelijk, c. allebei. Dat is een commitment. Ik denk dat het verstandig is om met "b" te beginnen. Zo had ik het ook met Diana gepland. De juiste beslissingen dienen echter wel op het juiste moment te worden genomen. Of zoals
Dolphine Grijns in juni 1991 al heeft geschreven: "Watch the timing! No fight, No blame!".

Ik houd alle mogelijkheden open binnen het geschetste beleidskader.
14. Emily Bremers is inmiddels redelijk uit beeld. Ze komt nog wel eens op de Waalkade op bezoek als ik er ben.
15. Het is mij inmiddels duidelijk geworden dat Liesbeth met 'Het Fort' 'Het Fort van Oranje' heeft aangeduid.
16. Daarom zie ik met belangstelling uit naar de film SOLDAAT VAN ORANJE 2 en ga verder met de vertaling van mijn boek. Te beginnen met:

Maandag, 4-08-1997

Vandaag is het precies een jaar geleden dat ik HAMPTON COURT heb bezocht met mijn jongens na een bezoek aan Martin Guerre de avond ervoor: "We don't want you here. My name is Dutilh, Arno Dutilh". We hebben de appartementen van Willem en Mary bezocht en geluisterd naar 'The Beauty and The Beast'. Daarna zijn we door de kamers van Hendrik VIII rondgeleid. 'Welkom ambassadeur' zei de gids en bracht mij naar de kapel waar ik een tijdje ben gebleven. Morgen is de dag van WINDSOR CASTLE. Ontvang a.u.b. Mijn Liefde en Genegenheid. P.S. Utrecht is een Zee van Zonnebloemen op het moment.

14 JULI 2002 THE LAUNCH OF THE 2002 ALTHORP GIFT RANGE