16 november 1998. Betreft: FAITHFUL HOUND Kenmerk: JH/LH981116. L.S. Nijmegen, Zaterdag 14 november 1998. Op dit moment vindt op de televisie de intocht van Sint Nicolaas plaats in Wijk bij Duurstede. De goedheiligman is gezeten op een podium op zo'n kleine 40 meter afstand van het voormalige kantoor van onze advocaat Mr Gijs van Amstel. Daar ligt een heel stuk persoonlijke geschiedenis. Wat hebben wij al niet allemaal met hem samen gedaan! Inschrijvingsreglementen opgemaakt, ontslagregelingen getroffen en samen een bespreking gevoerd. Het was de heer Van Amstel niet ontgaan dat wij goed met elkaar overweg konden. Ik heb je toen nog op de koffie genodigd in Maarn. "Laten we dat maar niet doen", was toen jouw reactie. Ik begreep niet zo goed waarom niet. Dat kwam later pas. In mei 1991 bij het opmaken van onze ontslagovereenkomst. "De werkgeefster vraagt ook om toestemming om bij uw verdere keuzeproces betrokken te mogen blijven", voegde de heer Van Amstel er tenslotte nog aan toe. "Dat is prima", was mijn antwoord. Nadien heb ik nog gesprekken met hem gevoerd over de bescherming van mijn rechten. Hij heeft mij toen geadviseerd het handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux Merkenbureau te deponeren. Dat is het beste advies geweest dat ik ooit van een jurist had gekregen. Vervolgens ontstonden er problemen in mijn privé-situatie. Mijn echtgenote wilde een echtscheiding. "Dan weet ik wel een goede advocaat" zei haar vriendin. "Dan moet je Gijs van Amstel nemen. Die regelt dat wel". Ik heb Gijs toen ogenblikkelijk gebeld en hem de situatie uiteengezet. Hij heeft haar toen stante pede op de zwarte lijst geplaatst. Uit die tijd dateert dat lied "Hup Marjanneke. Stroop in het kanneke. Laat de poppetjes dansen." Kortom, dit wat betreft het overbrugggen van die kloof. Die keus had ik dus in 1992 al gemaakt. Als het al niet eerder was. Bram van der Vlugt vervult de rol van de Goedheiligman. Ik kom hem regelmatig tegen in de Utrechtse binnenstad. Bram is een aardige knaap. Hij werd vergezeld door Erik van Muiswinkel uit het team van Jack Spijkerman, Dolf Janssen e.d. Het is maar een klein wereldje waarin wij leven. Tijdens de intocht vroeg Bram naar de naam van een klein kind dat door de vader op de arm werd gedragen. 'Diana' zei de man en sprak de naam in feilloos Engels uit. "Die zal ik onthouden" antwoordde Abraham Nicolaas. Die naam is gisteren ook weer gevallen op de Engelenburg. Hare Majesteit was er op 30 april nog op bezoek geweest. Ik heb er onder meer gesproken met Erna Zwart en Ramon. Zij zijn het volledig met mij eens dat John Major onjuist heeft gehandeld inzake Diana's testament. Ramon vertelde mij dat hij met haar uitgebreid van gedachten heeft gewisseld over de thema's die ik in mijn brieven aan de orde heb gesteld. Met name over de brief From Fort William to King William. Uiteraard heb ik Erna en Ramon in kennis gesteld van mijn briefwisseling met de Prins van Wales en de Britse Minister-President. Reden waarom Ramon weer eens een speciale maaltijd voor mij had laten samenstellen door zijn chef-kok Willemsen. Nadat hij bij mij had geïnformeerd of jij alles onder controle hebt in Noordwijk schonk hij mij een Zuidafrikaanse cabernet sauvignon met de naam Faithful Hound. "Dat bedoel ik maar", zei Ramon. "Er staat nu weer een lege stoel, maar de volgende keer breng je Liesbeth toch gewoon mee." Ik vind dus ook dat je dat maar moet doen. Het zal ons beslist geen windeieren leggen. Ik heb met Ramon ook nog de contacten besproken met Guus Meeuwis, ELTON JOHN en Julio Iglesias. Hij vond het wel een goed idee om Guus te laten optreden met zijn groep Vagant. Hij is onlangs nog met hem op reis geweest. Zijn vader is blijkbaar impressario. Ook heeft hij een zus in Miami, die schuin tegenover Julio Iglesias woont, en is dus ook op de hoogte van de situatie van hem en Miranda Rijnsburger ("Hij is toch gekomen. "Miranda" heeft nu de man van haar dromen"). Zonder mijn ingrijpen zou hij nu geen Nederlandse vriendin meer hebben gehad, naar mijn stellige overtuiging. Ook zou ELTON JOHN nooit zijn lied Candle in the Wind hebben geschreven als ik die niet had opgestoken in Canterbury. Tenslotte schonk Ramon mij een glas whiskey met een deksel met de naam Prince of Wales. Ik hoop van ganser harte dat jouw zondag een dag wordt om in te lijsten en je goed wordt verwend in Brummen. Aan directie en personeel zal het niet liggen. De tijd is thans dus rijp voor een hernieuwde samenwerking. Iemand met een machtspositie die iets voor mijn Houtense manager kan doen is de jarige van vandaag. Daarom heb ik HP/DE TIJD van deze week gekocht met onze goede vriend op de voorpagina en het opschrift Charles (50) De tragiprins. Bijgevoegd tref je het artikel over hem aan op de pagina's 92 - 97. Ik beschouw de aanduiding War of the Waleses als een subtiele vertaling van War of the Roses waarvan Gijs van Amstel ongetwijfeld ook in kennis moet zijn gesteld in 'het Wijkse'. De rol van James Hewitt wordt kennelijk nog steeds verkeerd ingeschat door de pers. Bovendien heb ik Diana nooit horen zeggen dat ze een 'overspelige' relatie zou hebben gehad met de drager van mijn initialen. Voorts heb ik duidelijk laten weten - in BUCKINGHAM PALACE - en blijken - in Warwick - bereid te zijn als 'defender of the Anglican faith' op te treden. Ramon heeft mij uiteraard niet voor niets een Faithful Hound geschonken nadat ik hem had laten weten dat ik William en Harry nog een kaart van de Engelenburg heb gezonden namens Uncle John. "Dat zullen ze leuk vinden, want ze lopen met u weg hoor", was zijn reactie. En hoe ik over de jongens denk hoef ik jou ook niet meer te vertellen. Vergeet niet dat ik ook onderwijzer ben geweest en heel wat leeftijdgenoten een stukje verder heb gebracht in hun persoonlijke ontwikkeling. Voor mij waren zij our boys en dat houd ik zo. Ik heb hier de naam van haar moordenaar doorgestreept. Ingeval hij zich aan My Lady heeft vergrepen heeft hij zijn gerechte straf ondergaan. Het ware echter beter geweest als dat in een strafrechtelijk proces zou zijn aangetoond. Wij leven uiteindelijk in een Europese Rechtsstaat waarin iemand slechts kan worden veroordeeld als de schuldvraag is beantwoord, aangetoond en bewezen. Ook prins Charles kan hierin nog een belangrijke rol vervullen om dit in goed overleg met zijn voormalige zwager en onderzoeksrechter Hervé Stéphan aan de orde te stellen. Ik zal dit ook aan Yellow Peter melden. Die ontwikkelingen heb ik blijkbaar niet meer goed gevolgd. Ik heb uiteraard wel vastgesteld dat HRH The Prince of Wales thans eveneens een vrouwelijke medewerkster heeft - Miss Henrietta Rolston - die eveneens secretariële taken voor hem verricht. Ik hoor de heer Ross Tristen in Watermans te Henley nu nog zeggen: "You have nothing to fear from the Prince of Wales".

De tijd is nu aangebroken dat hij dat in daden kan omzetten jegens onze business. Het zou immers te gek voor woorden zijn als ik noodgedwongen naar Spanje moet verhuizen als ik dinsdag mijn huis verkoop. Regeren is vooruitzien: God save the Queen!

Zondag 15 november 1998
Ik lees dat Prinses Margriet met PRINSJESDAG een 16 jaar oude rok heeft gedragen. Een Nederlandse mode-ontwerper had zich dienaangaande nu al ten tweede male onverantwoordelijk uitgelaten over de kleding van de leden van het koninklijk huis. Kleding is echter een communicatiemiddel en ik ben zeer ingenomen met deze ontwikkeling. Het Waldorf Astoria doet mij immers denken aan Hever Castle - dat eigendom is van deze familie - en het geplande congres over Cervantes in dat kasteel. De rok met Spaanse stroken is daartoe zeer toepasselijk. Uiteraard eveneens de combinatie met het Nassaublauw. Er zullen immers ook vertegenwoordigers uit KENSINGTON PALACE, HAMPTON COURT PALACE en Paleis Het Loo in Hever Castle acte de présence geven. Dat geldt uiteraard ook voor het Spaanse koningspaar en leden van de familie Spencer. Het hergebruik van deze 'oude' jurk doet mij uiteraard ook aan het congres De Nieuwe Economie en de voordracht van het Vrekkenpaar denken. Buitengewoon in stijl dus. Ik hoop daarom dat H.K.H. Prinses Margriet deze lijn zal vasthouden en in goed overleg met Johan Laman Tripp, George Görtemöller en Peter Ottenhoff een nadrukkelijke bijdrage zal gaan leveren aan dit congres, zowel materiëel als immateriëel. Daarom heb ik besloten de heer Ottenhoff een kopie van deze brief te doen toekomen en hieronder de leden van de Baak-kring op te nemen.
Leden Baak-kring14.30 Zoëven de samenvatting gezien van de rugbywedstrijd Engeland - Nederland (108 - 0). De verdediging van Nederland leek wel geitenkaas om met Johan Cruyff te spreken. Ik stel het echter wel op prijs dat de Engelsen een roos op hun shirt droegen. Dan heb ik die kaart aan mijn vijfde roos niet voor niets naar KP gezonden op koninginnedag 1997. We zullen dus samen ook nog wel een keer naar Wembley moeten. Lijkt mij ook leuk voor Harry en Ruud. 20.00 Jachtschotel genuttigd in een Van der Valk-restaurant in verband met de hernieuwde opening van het jachtseizoen. Dit concern heeft thans ook ons oude familiekasteel Terworm gekocht. Het wordt thans eveneens in een van der Valk-hotel omgebouwd. Zo blijft er niet veel meer over van de familiebezittingen. Ik lees dat het Kasteel van 'Oom Karel' 'in aanbouw' is, "medio 1999 gereed. p/a Terworm 10, 6411 RV Heerlen. Voor informatie Hotel Heerlen.". Het kasteel ligt tussen Heerlen en Aken, niet ver van Vaals. Wellicht is dit ook een goede cursuslokatie voor de nabije toekomst. Zodra er eveneens Duitse participanten zich aandienen voor de holding.

"Van der Heyden? Dass ist ein sehr Hochadliches Geschlecht"

heeft de familie uit Aken mij immers verteld op zondag 20 april 1997 in Sherlock Holmes te Londen na mijn bezoek aan Westminster Abbey onder de strengste veiligheidsmaatregelen ooit getroffen (naar mijn mening). Dan ben ik daar niet voor N.I.E.T.S. op speurtocht gegaan. Die familie was zeer nauw betrokken geweest bij de uitreiking van de Karlsprijs aan onze koningin. Willem Alexander droeg bij die gelegenheid een paarse stropdas. Vandaar dat ik mij nadien bij het modebedrijf Verhulst een oranje stropdas heb laten aanmeten met zonnebloemen nadat de Succes II hier voorbij was komen varen. Jammer dat Juan Carlos toen niet in de gelegenheid was om naar Aken te komen. Ik hoop hem in de toekomst dan in ons Kasteel Terworm te begroeten. Maar eerst in Wassenaar en Noordwijk.

Utrecht, maandag 16 november 1998.
Vannacht heb ik weer gedroomd. De droom ging terug op mijn kinderjaren op de lagere school te Nijmegen. Ik had toen een vriendje met de naam Arend VELDHOEN. Hij leek wel iets op Berrie VELDHOEN van Volmac. Op onze tien- of elfjarige leeftijd gingen wij regelmatig met elkaar samen op reis naar Aken. Wij namen dan de Blauwe Engel van Heerlen naar Aken. Daar passeerden wij het Kasteel Terworm en bezochten de Domkerk met het graf van Karel de Grote. Ik vind het wel onverstandig van de heer Boonstra om bij Sylvia in te trekken voordat hij een goede regeling met zijn echtgenote heeft getroffen. Dat mag een topfunctionaris niet overkomen. Ik heb mevrouw Tóth overigens verzocht voorzichtig met de heer Boonstra om te gaan, aangezien ik hem graag als gast mee wil hebben tijdens de eerste handelsmissie naar Madrid. Ik zal mij vanmiddag inderdaad met de afwerking van de correspondentie bezighouden. Aangezien het Van der Valk-concern een uitstekende infrastructuur bezit die ook voor mijn bedrijf van belang kan zijn heb ik de directie van Hotel Heerlen de volgende brief geschreven: Kasteel Terworm. Ik denk niet dat ik erg veel meer macht heb dan jij. Ingeval dat zo mocht zijn is die macht er uitsluitend op gericht de samenwerking met jou te verstevigen. In de trein van 's-Hertogenbosch naar Utrecht trof ik twee dames van vermoedelijk Joodse afkomst op weg naar een rondreis langs de Poolse concentratiekampen, zoals Auschwitz en Sobibor. Zij logeren in het Holiday Inn Hotel in Warschau. In dat verband heb ik met hen gesproken over mijn verblijf in Holiday Inn te Windsor in augustus vorig jaar en de kidnapping van My Lady door Egyptenaren in dezelfde periode. In de postbus ontving ik een nieuwe uitnodiging voor Baak à la Carte.
Ik citeer: "Op vrijdag 15 januari 1999 vindt er wederom een Baak à la Carte plaats. Uit de vier hoofdthema's met workshops kunt u een keuze maken en deze dag uw eigen 'rode draad' bepalen. Als Baak-kring lid geniet u tot en met juni '99 20% korting op de entreeprijs of u kunt kosteloos een introducé meebrengen. Mocht u een introducé meenemen dan verzoeken wij u de naam van de introducé duidelijk op de antwoordkaart te vermelden. I.O. Filippo. drs. Hélène van den Broek, Ingrid Pieterse, programma-management."

Ik hoop dat wij voor die tijd tot goede zaken zijn gekomen en ik de heer Ottenhoff kan introduceren op die dag. Ik zie namelijk enkele bekende namen in het programma, zoals drs. Erica Rijnsburger, trainer/consultant Origin, Leonie Janssen, Talent Acquisition Consultant Lucent Technologies en drs. Ludo Lambrechts, docent o.a. Centrum Voortgezette Opleidingen Vlaamse Hogeschool, Brussel, België. Ik heb met die hogeschool ooit eens samen met de heer Ottenhoff en mevrouw Van der Does de Willebois uit Bilthoven - tijdens een van mijn spaarzame vrije dagen als directeur van van mijn toenmalige bedrijf - een interessante bespreking gehad. Mijn toenmalige partners waren daar in die tijd echter niet in geïnteresseerd. Het lijkt mij echter wel een zinnige gedachte dat die activiteit thans vanuit de holding weer wordt opgepakt. De heer Ottenhoff is daartoe de meest aangewezen medewerker, gezien zijn sterke affiniteit met onze zuiderburen. Ik ontving eveneens in dank de brochure met de nieuwe activiteit onder de naam Vrijdag? een betaalde werkplek voor laatstejaarsstudenten op vrijdag. Dat lijkt mij een leuk idee. Met name laatstejaarsstudenten Spaans kunnen hiervoor worden ingezet binnen de activiteit Cervantes Management Group. Dat dienen wij uiteraard goed te scheiden van de Baak. Met name het persoonlijke nootje van Harry spreekt mij zeer tot de verbeelding. Ik neem mij derhalve eveneens voor streng te selecteren. Dat is Peter Slagter en Cees van Esch wel toevertrouwd. Uiteraard dient Stuart Spencer daarbij te worden ingeschakeld. 17.15 Ik werd gebeld door de heer Breuker met de vraag of jij mij onder druk hebt gezet om tegen hem te getuigen. Ik heb hem laten weten dat dat geenszins het geval is en ik bezig ben met het opzetten van een gezamenlijke bedrijfsactiviteit. Op jullie enveloppe van 13.11.98 zie ik thans een boodschappenwagentje. Ik denk hierbij aan de boodschappen die wij samen hebben gedaan bij Albert Heijn in Noordwijk. Ik lees daarbij eveneens: Lachend: 'eindelijk is het zover'. PROFICIAT!!! Bijlagen: De prins die maar geen koning werd. HP/DE TIJD 13/11/1998 pagina's 92-97. Brief Feiten, geen meningen d.d. 16.11.1998. Fotoreportage Love is Life.

17 NOVEMBER 1998 WWW.CERVANTES.NBLEW