VRIJDAG 9 APRIL 2010

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Na de 0-1 overwinning van FULHAM gisteravond in Wolfsburg, waardoor de Londenaren zich hebben geplaatst voor de halve finale van de EUROPALEAGUE tegen de Hamburger SV, vraag ik mij af of MOHAMED AL FAYED nog eigenaar is van die club. Bij een historische overwinning als die van gisteravond (de belangrijkste in de geschiedenis van de club sinds de oprichting in 1879) mogen wij immers wel verwachten dat de baas zelf ook acte de présence geeft beste MAAGD: Allerlei onderbrekingen kunnen u plagen en er zal onzekerheid groeien over uw carrière als uw baas wordt overgeplaatst. Ook dreigt ruzie met een partner of teamgenoot. Het zal moeite kosten een sfeer te creëren waarin u zich prettig voelt. SCHORPIOEN: Uw charme en gemakkelijke omgangsvormen maken u geliefd, maar uw idealen zijn nogal veranderlijk, evenals uw vriendschappen. U kunt ernstig in aanvaring komen met een oude vriend of zelfs met een heel gezelschap. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Bij die oude vriend denk ik vanzelfsprekend aan PETER OTTENHOFF en kijk daarom vandaag weer eens naar zijn horoscoop VISSEN: Relaties zijn aan verandering onderhevig; een zakelijke partner kan gaan verhuizen of een privérelatie loopt op de klippen. U zult financiële maatregelen moeten nemen en wellicht ook een alternatieve bron van inkomsten moeten regelen. De laatste keer dat ik PETER OTTENHOFF in levende lijve heb getroffen was op 28 januari 2004 als vermeld in WERKVERSLAG D.D. 29 JANUARI 2004 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. Wat mijn idealen betreft zijn die nog steeds hetzelfde als beschreven in mijn beleidsplan. Maar er doen zich steeds complicaties voor. Zo vernam ik gisteren dat PRINSES IRENE's zoons CARLOS (Hertog van Madrid) en JAIME betrokken zouden zijn bij de vestiging van het INSTITUTO CERVANTES in Amsterdam. Deze vestiging maakt gebruik van het logo van het Spaanse Instituto. In dit verband had ik gistermiddag tijdens de VOC-lunch een goede gesprekspartner aan de heer GILBERT MONOD DE FROIDEVILLE. De heer MONOD DE FROIDEVILLE is în de periode 1987 - 1997 aan het NEDERLANDSE HOF verbonden geweest als Ceremoniemeester van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. Hij wijdt zich thans aan de oprichting van een diplomatenschool met de naam INTERNATIONAL SCHOOL OF PROTOCOL AND DIPLOMACY. Dit sluit aan bij de door de astroloog vermelde idealen. Reeds tijdens mijn opleiding bij NIEUW ELAN in 1988 in Hotel Belvedere te Noordwijk werden er al jongere medecursisten van mij in een diplomatenklasje geplaatst. Mede door onze goede relatie met voormalig Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE en het INSTITUUT CLINGENDAEL aan de VAN ALKEMADELAAN tegenover het toenmalige kantoor van het bureau METACENTRUM van de heer VAN KOLCK met wie ik op 11 augustus 1991 een loopbaanadviesgesprek heb gevoerd op advies van LIESBETH HALBERTSMA. Volgens GILBERT MONOD DE FROIDEVILLE levert het gebruik van dezelfde naam door twee bedrijven alleen maar problemen op. Dat ben ik ook met hem eens gezien de problemen die ik hierdoor heb gekregen bij het NIOW. Ik heb hem echter wel laten weten dat ik niet bereid ben af te zien van mijn historisch verworven rechten op de naam Instituto Cervantes in de Benelux. In dit verband zie ik een aanknopingspunt bij zijn plannen tot de opbouw van zijn INTERNATIONAL SCHOOL OF PROTOCOL AND DIPLOMACY. Hierin zie ik wederom een sterke Angelsaksische invloed en ik ben en blijf van mening dat wij naar een goede BALANS moeten streven inzake de diplomatieke betrekkingen tussen de Benelux en de Engelstalige én Spaanstalige landen. Ik heb contacten gehad met de verantwoordelijken voor het protocol van zowel het SPAANSE HOF als het BRITSE HOF. Bij het BRITSE HOF was dat COLONEL ROSS, die ook verantwoordelijk was voor de organisatie van de begrafenis van PRINSES DIANA. Bij het SPAANSE HOF was dat JAIME ALFONSÍN als vermeld in onder meer MANUAL DEL PRÍNCIPE DESTINADO AL SECRETARIO DEL PRINCIPE DE ASTURIAS, TENDER LA PUENTE DESTINADO AL SECRETARIO DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, SYNERGIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VIAJE REAL TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS BACKUS VAN SPEEDWELL REIZEN (In dit verband vernam ik gisteren dat dit reisbureau failliet is en is overgenomen door CONNEXXION), VISITA - CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DE SU MAJESTAD EL REY, QUO VADIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, KEIZERIN ELIZABETH TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN VORSTEN, M484 KKG, GENERATIEKLOOF, FRIESLAND BOPPE, SPAANSE LES, BESCHOUWINGEN, PREPARING FOR DINNER , KERSEN ETEN, EL GRAN TEATRO DEL MUNDO TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, H&H AAN LIESBETH HALBERTSMA, H&H AAN TJITSE BREUKER, VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, POSTBUS 689, PURPLE HEART, KAREL AALBERS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, CERVANTES FONDS, OP DOOD SPOOR?, WETTELIJKE KADERS, DIANA'S MAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA D.D. 3 SEPTEMBER 2005, DE MANNEN VAN DIANA DEEL 1, TREVOR REES JONES, THE FINAL QUESTION, HET KOMPAS VAN FRIGILIANA, ADSL WERKT en KONINGIN ELIZABETH 80 JAAR. Op mijn vraag of het Spaans ook een belangrijke rol speelt in zijn geplande school liet de heer MONOD DE FROIDEVILLE mij weten dat er in Brussel een instituut actief is dat zich op soortgelijke wijze wijdt aan protocol en diplomatie inzake Spaanstalige landen en dat hij daarmee een samenwerking heeft afgesproken. Ik ben echter van mening dat een dergelijke school een zuigkracht dient te genereren jegens de Nederlandstalige docenten Spaans en hun leerlingen. Op dat punt hebben wij in Nederland nu reeds een geweldige voorsprong op de Belgen. De VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND heeft op dit moment 340 leden en het aantal groeit met de dag. Stel dat zij gemiddeld 20 leerlingen hebben, dan praten wij al over een uitstroom van pakweg 7000 hispanisten. En dat proces zal zich in de komende jaren onstuimig doorzetten in Nederland. Daarom ben ik gisteren na aankomst op Den Haag Centraal even in het ernaast gelegen MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP binnengelopen met de vraag of het MINISTERIE een compleet overzicht kan verstrekken van alle opleidingsmogelijkheden in de Spaanse taal in Nederland.

Dat was niet mogelijk. Daarom heb ik mij voorgenomen na de verkiezingen van 9 JUNI 2010 en de totstandkoming van een nieuwe NEDERLANDSE REGERING deze aangelegenheid persoonlijk te gaan bespreken met de opvolger van MINISTER RONALD PLASTERK. Ik ben en blijf immers de mening toegedaan dat er een permanente voorziening op het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP voor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX dient te worden getroffen. Mede in het verlengde van de afspraken die ik terzake met voormalig MINISTER VAN JUISTITIE WINNIE SORGDRAGER heb gemaakt. In dit verband doet het mij deugd dat in het voormalige gebouw van het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP aan de EUROPAWEG IN ZOETERMEER, waar ik tijdens mijn bestuurslidmaatschap van de VBMO de belangen behartigde voor het particulier mondeling onderwijs, thans de ALGEMENE INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENST AIVD is gevestigd, zoals ik vanmorgen op het NOS-journaal heb waargenomen. De eerste vergadering in VBMO-verband heb ik nog gevoerd in de NIEUWE UITLEG, nadat ik het bestuurslidmaatschap van G.P. BOOGAARD had overgenomen.. De positie van de Nederlandstalige docenten Spaans in BELGIË is niet zo rooskleurig als in NEDERLAND. In mijn gesprek op 24 SEPTEMBER 2009 in CÁDIZ met HANS LE ROY uit BRUSSEL is gebleken dat de Belgische vereniging van docenten Spaans praktisch uitsluitend uit Franstaligen bestaat. Ik hecht eraan dat de naam INSTITUTO CERVANTES BENELUX in het maatschappelijk verkeer wordt gebruikt en heb er geen moeite mee als onze Spaanse naamgenoten daarvoor hun logo beschikbaar stellen. Ik denk hierbij terug aan de constructie die in 1981 tot stand is gekomen nadat mijn FRANS-SPAANS INSTITUUT is omgezet in LINGUARAMA NEDERLAND B.V. onder de directie van mijn collega P.W. KARIS, waarbij de heer KARIS een FIFTY-FIFTY partnership is overeengekomen met het toenmalige Britse LINGUARAMA UK. In dit verband is de aflevering van vandaag van THE BOLD AND THE BEAUTIFUL illustratief. NICK MARONE heeft alle distributieketens opgekocht terwijl het nieuw opgerichte - in strijd met het handelsmerk FORRESTER CREATIONS handelende - FORRESTERS ORIGINALS zich uitsluitend op produktniveau heeft beziggehouden en hun produkten niet op de markt kan brengen. In een soortgelijke SPAGAATPOSITIE heb ik mijzelf ook laten manoeuvreren. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat wij er samen uit kunnen komen door de krachten te bundelen. Het CERVANTESNETWERK, dat in 1991 reeds in onze gedachtenwereld bestond, is de grootste netwerkorganisatie ter wereld geworden. Het gaat er nu om welk produkt er in dat netwerk wordt uitgezet en wie daarvoor de verantwoordelijkheden gaat nemen en de benefits ontvangen. LIESBETH is uitstekend thuis in het vastleggen van functieprofielen en de juiste functiescheidingen aan te brengen en GEORGE GÖRTEMÖLLER in het realiseren van horizontale en verticale bedrijfsintegratie. Daarom heb ik de heer GÖRTEMÖLLER al vanaf mijn eerste gesprek met hem op het toenmalige NCH-kantoor aan de Bezuidenhoutseweg bij mijn plannen betrokken. Maar laat ik terugkeren naar mijn gesprek met de heer GILBERT MONOD DE FROIDEVILLE. Nadat ik hem had laten weten dat ik de voorkeur geef aan DE ENGELENBURG IN BRUMMEN als vestigingsplaats van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX gaf hij mij te kennen dat dat naar zijn inzichten niet interessant is omdat de lokatie afgelegen is ten opzichte van de Randstad en er dus ook geen loop kan worden verwacht. Ik kan nu met hem meegaan dat DEN HAAG een goede lokatie is. Vooral in de wijk van al die ambassades en de nabijheid van alle regeringsgebouwen. Daarom werk ik graag mee aan de ontwikkeling van de INTERNATIONAL SCHOOL OF PROTOCOL AND DIPLOMACY. Keer ik terug naar de horoscoop U kunt ernstig in aanvaring komen met een oude vriend of zelfs met een heel gezelschap. Dan denk ik aan het management van het LUZAC COLLEGE. Nadat ik onder het toeziend oog van de heer PROF.MR. ERIK JURGENS (naar eigen zeggen een volle neef van mijn voormalige schoolvriend en klasgenoot FRANS JURGENS van het NIJMEEGS LYCEUM) als vermeld in BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL een afsluitend onderhoud heb gevoerd met de heer AXEL ROSENDAHL HUBER inzake de huidige bestuurlijke situatie van de STICHTING CERVANTES BENELUX en de betrokkenheid van de heer ROB ZAAGMAN - die ik op 23 JANUARI 2010 om 15:37 nog een bericht heb doen toekomen met kopie aan JOHAN AGRICOLA - bij het KABINET DER KONINGIN ben ik langs het voormalige woonhuis van PRINS WILLEM ALEXANDER en het PALEIS NOORDEINDE naar de Zeestraat gewandeld.

HARE MAJESTEIT was niet aanwezig. Er waren wel toeristen uit het voormalige oostblok om het standbeeld van WILLEM DE ZWIJGER te bewonderen.

In de Zeestraat heb ik vanaf 14:48 een bezoek gebracht aan het PANORAMA MESDAG

en ben nadien even langs de vestiging van het LUZAC COLLEGE gelopen op nummer 64.

Ik had inmiddels het volgende vastgesteld: Het in 1985 ten tijde van mijn VBMO-bestuurslidmaatschap opgerichte LUZAC COLLEGE is in 2006 door middel van een buy-out eigendom geworden van Rabobank Participaties en het management van Luzac. De directie bestaat uit drs. A.L.J. Busselman, algemeen directeur; drs. L.J. Koole, directeur; drs. F.J. Soonieus, directeur financiën en bedrijfsvoering; J.A. Warntjes, adjunct directeur; drs P.P. Leertouwer, adjunct directeur College en M.A. Poelman, adjunct directeur Lyceum. De Raad van Commissarissen bestaat uit mr. R. van den Bergh (voorzittter), D. van Vredenburch en L.M.L.H.A. Hermans. Laatsgenoemde heeft op 2 juni 1998 mijn brief UW BRIEF VAN 28 MEI 1998 TER ATTENTIE VAN DRS LOEK HERMANS en op 31 DECEMBER 1998 mijn brief CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN DRS LOEK HERMANS MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN toegezonden gekregen. Aangezien ik had besloten eerst de stichtingskwestie met de heer Geert Peters te bespreken ben ik niet op nummer 64 naar binnen gegaan, hoewel ik vriendelijk door het personeel werd toegewuifd. Ook het InterCollege maakt deel uit van deze groep. Ik heb in 1987 op dit instituut een sollicitatiegesprek gevoerd voor de directiefunctie. Dat was in de tijd dat mijn probleem met het NIOW nog niet was opgelost. InterCollege is vermeld in BUSINESS CLASS, DAGBOEK 001 INZAKE BERICHTGEVING AAN DE COUNTY COURT OF NORTHAMPTON EN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE, DAGBOEK 005 D.D. 7 JUNI 2002, 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, DAGBOEK 008 D.D. 10 JUNI 2002 en BRITTEN HERDENKEN DIANA. Ik had in de KLOOSTERKERK al vastgesteld dat WIM DEETMAN - vermeld in NO WEDDING SAYS DIANA - daar voorzitter is van het kerkbestuur en begin nu te begrijpen waarom die medewerkers van het LUZAC COLLEGE zo enthousiast reageerden op mijn terugkeer in Den Haag.

Zeker een reden om hierop terug te komen. Ik heb nadien enkele oude bekende plaatsen bezocht.

Hier was in mijn NIEUW ELAN-tijd het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID gevestigd.

Op de zolderkamer van dit pand aan de Javastraat 2 heb ik in de zomer van 1991 ook nog een belangrijk gesprek gevoerd. Mijn voormalige werkgever H.W. LULOFS van DE BAAK was toen onderwerp van gesprek.

Hier is tegenover het VREDESPALEIS het PROTOCOLBUREAU van GILBERT MONOD DE FROIDEVILLE gevestigd. Een van zijn medewerksters is REINILDIS VAN DITZHUYZEN. Zij is vermeld in LICHT OP ROOD, ORANJE EN PAARS, TRAFFORD PUBLISHING IN VICTORIA IS THE MOST IMPORTANT PUBLISHER IN THE WORLD, NIEUW LEIDERSCHAP en HERBEVESTIGING V TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. Bij de receptie van het VREDESPALEIS had ik een uitgebreid gesprek over mijn relatie met DE PRINSES VAN WALES en de behandeling van de zaak in de COURT OF JUSTICE OF NORTHAMPTON. In diezelfde Javastraat is de ambassade van ARGENTINIË gevestigd.

Vanzelfsprekend ging mijn aandacht ook uit naar het monument voor KONING WILLEM I

als vermeld in EXETER EN DE STRIJD OM DE TROON, DE TROON DEEL 2, DE TROON DEEL 3 - BELGIË IS VAN MIJ en DE TROON DEEL 4 - WILLEM, WILLEM, WILLEM EN WILLEM. Vandaar ben ik weer OPNIEUW NAAR DE LANGE VOORHOUT gewandeld.

Langs de BRITISH EMBASSY en de SPAANSE AMBASSADE. De brief naar aanleiding van het gesprek aldaar op 13 april 1992 met cultureel attaché MARÍA JESÚS ALONSO berust bij het advocatenkantoor NAUTA DUTILH als vermeld in INSTITUTO CERVANTES I.O. D.D. 14 JULI 1992 TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN NAUTA DUTILH.

Traditiegetrouw heb ik hierna een kort bezoek gebracht aan HOTEL DES INDES. Vanuit de lounche zag ik de Argentijnse vlag en vertelde in dit verband dat wat HOTEL DES INDES voor Den Haag is, is CAFÉ TORTONI voor BUENOS AIRES. Daarom heb ik nadien nog even als FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES gesproken met MANUEL van het achter HOTEL DES INDES gelegen Spaans-Argentijnse restaurant San Telmo.

MANUEL is naar zijn zeggen afkomstig uit MADRID. Naar aanleiding van mijn visitekaartje d.d. 1 AUGUSTUS 2008 als FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES spraken wij over de erfopvolging in SPANJE. Men stelt zich de vraag wanneer FELIPE zijn vader JUAN CARLOS gaat opvolgen en wat de rol wordt van DOÑA LEONOR. Indien FELIPE en LETIZIA geen zoon meer krijgen is de huidige HERTOG VAN MADRID volgens de SALISCHE WET automatisch de rechtmatige opvolger van FELIPE op de Spaanse troon. Volgens MANUEL heeft er thans een grondwetswijziging terzake plaatsgevonden. Daarover ben ik officieel nog niet in kennis gesteld. Op het Plein tegenover de TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL was het weer bijzonder gezellig.

En dit café doet mij uiteraard ook aan HOTEL BYBLOS denken. Om 20:30 uur ben ik in de KEIZER KARELSTAD teruggekeerd.

10 APRIL 2010 DE RIDDERZAAL EN DE ARIANERAKET