Datum: Dinsdag 21 september 2004 Betreft: VERTROUWEN Kenmerk: 20040921JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Vertrouwen is het thema dat Hare Majesteit dit jaar aan de troonrede heeft toegekend. Ik denk hierbij ogenblikkelijk terug aan de brief die ik op 5 november 1997 aan Helma Wijffels heb geschreven. Ik vervolg mijn brief van gisteren. 15.00 Brief Ich Dien met bijlagen verzonden. Even voor 17.30 werd ik via het telefoonnumer van mijn moeder gebeld door mevrouw M. van Duin van de afdeling bijzondere zaken van UWV te Amsterdam. Om 21.25 heb ik mijn brief Bemiddelingstraject aan haar in de brievenbus van het postkantoor Dukenburg gedeponeerd ter verzending (kopie aangehecht met brief JK/ev/03.1582 van de UNIE d.d. 8 april 2003).

Dinsdag 21 september 2004 - Prinsjesdag
Nieuw in de Top 100 van 359 verwijzende pagina's 23. Diana Dit betreft het begin van Diana's einde. Mijn eerste waarschuwing. Hierin komen ook de 28 rozen van 28 augustus 1996 ter sprake. Ook het cadeau dat Diana mij heeft bezorgd of laten bezorgen op 29 oktober 1996. Zij is nog zelf komen kijken of het pakket op de juiste plaats was bezorgd. Toeterend reed zij weg in haar groene autootje op die dag in een prachtige hemelsblauwe jas. In deze brief ben ik niet vriendelijk geweest voor haar. Het was dan ook een grote misstap in mijn ogen. De vraag is daarbij wel wie verantwoordelijk is geweest voor de berichtgeving waardoor de hele wereld vermoedelijk op het verkeerde been is gezet. Kasteel Oudaen komt hier weer ter sprake en de advocaat uit Cáceres, waar ik vier jaar later te gast ben geweest als eigenaar van het Instituto Cervantes Benelux. Ook Her Majesty's tax collector die de activiteiten even heeft stopgezet totdat wij ons familiebedrijf van start konden laten gaan. Vannacht is er in Apeldoorn een loods van de politie in vlammen opgegaan waar communicatie-apparatuur werd gemaakt. De Telegraaf: Weer politievoertuigen in brand gestoken. De motieven zijn niet duidelijk volgens RTL5. Eerder deze week schijnen er ook alweer soortgelijke acties te hebben plaatsgevonden in ZEIST, Deventer en Nederhorst den Berg. Deze foto van de fietsende vorst is op 21 augustus 1996 nog gemaakt door een gast van de Baak uit Nederhorst den Berg.

Wie zorgt er nu voor de veiligheid volgende week in Apeldoorn? De uitspraak 'I'm so in love' is uiteindelijk geen juiste communicatiestrategie gebleken. De vraag is of zij dat ook ooit heeft gezegd of dat het een interpretatie is geweest van een of andere op sensatie beluste journalist van The Mirror. Alleen de feiten tellen. Ook het feit dat ik geen vertaling van deze brief in Weekly Report 32 heb opgenomen. Anders stond dit verhaal nu ook in mijn boek. Feit is wel dat ik de beschreven situatie in zijn geheel heb veroordeeld. De arabieren waren uitsluitend interessant als investeerders. Daar heb ik nooit enig misverstand over laten bestaan. Mohamed Al Fayed draagt nog steeds de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor Diana's overlijden en de beeldvorming die daarna in de wereld heeft postgevat. Op zijn minst vanwege publieksmanipulatie. John Kerry heeft de aanval van Amerika op Irak opnieuw veroordeeld. Hij heeft wel gelijk. Bush vindt het vreemd dat hij nu een andere mening is toegedaan dan voorheen. Beleidsbeslissingen worden genomen op basis van beschikbare informatie. Verandering is de enige constante volgens Henk Lulofs. Dat is het enige leidend beginsel voor beleidsbepalende instanties en personen. Klaarblijkelijk heeft de 'heer' Bush daar nog geen rekening mee gehouden. Ik mag aanemen dat Kerry thans van de inhoud van mijn boek op de hoogte is. Op zijn minst van het persbericht terzake van Trafford Publishing. Dat is de realiteit waarmee ook de 'heer' G.W. Bush rekening dient te houden. Dat geldt ook voor Ben Bot die vandaag een toespraak houdt voor de Verenigde Naties. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Voorts hoop ik dat Theo van Heijningen en George Görtemöller volgens afspraak met mijn plannen aan het werk zijn gegaan. 34. Selffulfilling Prophecy Dit is het verslag van mijn reis naar Engeland van 17 tot en met 30 april 1997. Hij bevat alle afspraken die ik ten behoeve van Diana heb gemaakt, alsmede mijn overdracht van bevoegdheden. Achteraf bezien is het - wellicht - niet wijs geweest om mij met de hierboven beschreven situatie in te laten. De berichten in de pers waren echter dermate verontrustend dat ik mij geroepen voelde een aantal waarschuwingssignalen af te geven. Het verhaal van David Cohen en Paul Burrell heeft achteraf aangegeven dat mijn verontrusting niet onterecht was. De afgelopen dagen heb ik veel gesproken over hetgeen er op 30 en 31 augustus 1997 in Parijs is gebeurd. Als Diana zelf had gereden was er niets gebeurd. Denk ik. In Engeland had zij ook steeds zelf het stuur in handen tussen Warwick en ETON COLLEGE. Ten gevolge van een volledig identificatieproces heb ik dat aan den lijve ondervonden met kerstmis 1997. Tijdens de onderhandelingen met Al Fayed was zij 'in command' namens ons bedrijf. Die situatie is door Al Fayed onvoldoende gerespecteerd. Dat is ook de reden waarom ik hem een fax heb gestuurd op de dag ervoor (29 augustus). Die man hield nergens rekening mee. Ook deze brief van 10 mei 1997 kan in zijn totaliteit als episode in de film THE ANGEL ON THE BRIDGE worden verfilmd. 39. Baak-Kring/Cervanteskring Dit verhaal behoeft geen verder betoog. Ik moet hierbij wel denken aan de rit die wij ooit samen hebben gemaakt naar Diemen toen er gereorganiseerd moest worden. Daarbij heb ik toen de vraag gesteld "wat gebeurt er als er voor ons geen geld meer is bij Nieuw Elan?" "Dan staan jij en ik op straat" was toen jouw antwoord. We zijn nu TOP OF THE WORLD. Daar is Harry's medewerking wel voor nodig. Ik begrijp goed waardoor Harry's geagendeerde uitnodiging zo lang op zich heeft laten wachten. Ik mag nu echter wel aannemen dat de opbouw van de Cervanteskring zijn voltooiing nadert. Bush en Aznar hebben nog iets te verrekenen, als dat nog niet gebeurd is.

"Tengo un gran problema. El Señor Van der Heyden
quiere que le pague un montón de dinero por los derechos en el Benelux"

67. De Ronde Tafel In mijn telefoongesprek van gisteren heb ik mevrouw Van Duin al laten weten dat ik over mijn beleidsplan al contact heb gehad met voormalig Minister Melkert. Ik ben benieuwd of mijn dossier Instituto Cervantes Benelux op zorgvuldige wijze aan zijn opvolgers is overgedragen. Dat geldt ook ten aanzien van zijn overige collega's van Paars I. Vanmiddag zullen we in de troonrede kunnen zien of mijn dossier op de juiste wijze is overgedragen door de verschillende bewindslieden in verband met de broodnodige continüiteit van beleid. Nu al is er gestaakt. Dat is nooit de opzet van mijn plan geweest. Integendeel. Ook is in deze brief mijn machtiging aan jou van 9 oktober 1997 opgenomen. Ik zie dat de opbrengsten van de verkoop van mijn boek naar The Business gaan. Conform mijn eigen opdracht. Ik ben dus benieuwd naar de stand van zaken.

Is dit jouw broer? Hij lijkt erg veel op jou. Gaan wij nog een keer naar Zuid-Afrika? Het ziet ernaar uit dat het hele personeel van de Engelenburg daar inmiddels op vakantie is geweest. "Voor jou ben ik nog altijd DE EERSTE". Vanzelfsprekend! 83. Prinsjesdag Ik heb die dag brief Tender la Puente verzonden aan de heer Jaime Alfonsín ter attentie van de Spaanse Kroonprins. Alsmede Uw brief d.d. 12 september 1996 aan Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT Adviseur van Prins Filip van België. 88. Plan de Empresa Instituto CERVANTES Benelux Ik ben bereid een deel van het door de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid verschuldigde bedrag te investeren in dit Spaanstalige beleidsplan. Ik denk dat dat het beste in holdingverband kan gebeuren. 92. Verzekeringen Vanzelfsprekend ben ik benieuwd of de heer Cor Guijt mijn kaart heeft gevonden die ik vorige week in de Oranjesingel bij zijn kantoor in de brievenbus heb gedeponeerd. 94. Mission Statement Stichting Cervantes Benelux Het moment is thans aangebroken dat de Stichting Cervantes Benelux in European Cervantes Foundation dient te worden omgezet, als dat nog niet is gebeurd 98. Alcalá de Henares Nadat het bovenstaande is geregeld zijn mijn Spaanse vrienden vanzelfsprekend van harte welkom in ons bedrijf. 100. Oranje kaviaar Zeer toepasselijk voor Prinsjesdag. Het wachten is thans op Mijn Prinses. Uit de Top 20 van 88 zoekopdrachten 19. boeterente ing bank In mijn dagboek van 22 juni 2002 stuitte ik terzake op de naam Franssen. Hij was filiaaldirecteur van de ING in het Winkelcentrum Dukenburg in de tijd dat ik op de Wellenkamp woonachtig was. Het betreft de Nederlandse vertaling van mijn boek inzake 12 mei 1997, de dag dat ik Diana mijn volmacht had gestuurd, die later op jou is overgegaan. Het Engelstslige verhaal staat op blz. 239. Mijn dagboek van 23 juni 2003 vermeldt: "Dinsdag, 13-05-1997 Teneinde een financieel dilemma op te lossen heb ik een kopie van de brief van de heer R.M.H. Franssen van gisteren naar NatWest Kensington Royal Garden Branche National Westminster gestuurd (de heer T. Cottrell), 55 Kensington High Street met mijn machtiging, Memorandum of Association, Declaration on application for registration en Regulations for Management of a company limited by shares". Ik ben nu echt benieuwd wat Diana daarmee heeft gedaan. 20. concerten andalucia Ik heb Hans Schimmel van het Gelders Orkest in 2002 uitgenodigd een concert te verzorgen in het Teatro Cervantes in Málaga. Ik ben benieuwd of hij daarover al afspraken heeft gemaakt, zodat wij dat concert kunnen bijwonen met de Cervanteskring. Nieuw in de Top 27 van 27 landen 8. Onderwijs/onderzoek (.edu) Ik heb inderdaad behoefte aan een professioneel advies. Het betreft met name het commerciële gebruik van mijn internetnamen. Dat moet een goudmijntje worden. Maar ik kan het niet meer betalen uit eigen middelen. Ik ben mijn moeder ook nog een betaling verschuldigd voor het gebruik van het internet via haar telefoonlijn vanaf juni 2003. Het verschuldigde bedrag bedraagt thans EUR 221,66. Op de Baak heb ik drie professionele adviezen ontvangen in het kader van de Baak-kring. Van Paul Riegen, Edwin de Beukelaar en Ruud van der Zalm. Het volgende professioneel advies heb ik weer graag van jou. Zo mogelijk een bindend advies voor de rest van mijn leven. Al bij al geloof ik nog steeds in de positieve ontwikkelingsmogelijkheden voor ons bedrijf. Zaak is dat goede professionals zich hiermee verder bezig houden onder een strak gezag. Er is alweer een topman opgestapt bij Fortis. Dit soort mensen kan in principe allemaal voor de Bank Cervantes Benelux aan het werk als daar serieus werk van wordt gemaakt. De juridische mogelijkheden zijn aanwezig en ook de Zwitsers zullen geïnteresseerd zijn in een 'stronghold' in de Benelux. Dat was uiteindelijk het laatste onderdeel van jouw loopbaanadvies: "Zorg dat je kunt blijven eten, maak een plan en zoek dan een financier". Die volgorde heb ik steeds aangehouden. 12.00 Ik ben nu in afwachting van de troonrede. Hiervan heb ik kennis genomen. De volgende elementen uit de troonrede sluiten aan bij mijn First State of the Union van 19 september 1996. Vertrouwen geeft een samenleving veerkracht en daadkracht - sterkere economie, een veiliger samenleving, een slagvaardiger overheid en een goed functionerende democratie - hernieuwd vertrouwen en nieuw perspectief - Een sterke economie is essentieel voor werkgelegenheid en welvaart - van bedrijven en werknemers wordt een toekomstgerichte opstelling gevraagd. Onderwijs, onderzoek, kennis en innovatie zijn van wezenlijk belang voor de productiviteit van de Nederlandse economie. Het onderwijs wordt ontdaan van overbodige regels zodat scholen en universiteiten meer ruimte krijgen voor eigen initiatief en verbetering van kwaliteit. Hierdoor kan door de scholen ook meer aandacht worden besteed aan het onderwijs in de Spaanse taal teneinde van daaruit te gaan differentiëren naar managementfuncties. Het vertrouwen van burgers in de toekomst wordt vergroot door verbetering van de veiligheid. De inspanningen van regering, gemeenten, politieregio's, rechterlijke macht, openbaar ministerie en gevangeniswezen beginnen hun vruchten af te werpen. Bijdragen aan vrede en veiligheid betekent dat landen medeverantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor de internationale rechtsorde en solidariteit. Uitgangspunten voor Nederland daarbij zijn een daadkrachtige Europese Unie, een sterke transatlantische relatie, vooral in NAVO-verband, en een effectief functioneren van de Verenigde Naties. Bevordering van handelsbetrekkingen is gunstig voor de economische groei van ontwikkelingslanden. Vanzelfsprekend denk ik hierbij aan Spaanstalige landen. Het is essentieel dat binnen de Europese Unie afspraken over veiligheid en migratie, interne markt, mededinging, begrotingsbeleid en economische hervormingen worden nagekomen. Op het Nederlandse voorzitterschap rust een grote verantwoordelijkheid om beslissingen over de verdere uitbreiding van de Europese Unie zorgvuldig voor te bereiden, in het besef dat draagvlak daarbij onontbeerlijk is. Daartoe zullen de gestelde toetredingscriteria strikt moeten worden toegepast. Terecht. De regering zal de Nederlandse Antillen krachtig ondersteunen om de zorgelijke sociaal-economische situatie het hoofd te bieden en de toenemende criminaliteit te bestrijden. Ook de hervorming van de bestuurlijke en financiële verhoudingen op de Nederlandse Antillen en een nieuw perspectief voor het Koninkrijksverband vragen de aandacht. Het is een positieve boodschap waarin ik enkele persoonlijke accenten van Hare Majesteit en haar directe relatiekring bespeur. Ik heb verder nog geen directe verwijzing naar het Beleidsplan Instituto Cervantes kunnen waarnemen. Wel heb ik uit de woorden van Maartje van Weegen begrepen dat Friso en Mabel in Londen woonachtig zijn en Mabel daar de verantwoordelijkheden van Diana inzake HIV- en aidsbestrijding naar zich heeft toegetrokken. Ik hoop dat dit geschiedt vanuit de European Cervantes Foundation. Ook hebben Máxima en Willem-Alexander een positief signaal afgegeven door een bezoek aan Spanje aan te kondigen. In dit verband kunnen zij binnen mijn beleidskader een belangrijke katalysatorrol vervullen. Mochten zij daarbij Alcalá de Henares willen aandoen, dan ben ik daarbij graag aanwezig aan hun zijde. In dit verband heeft ambassadeur Schelto baron van Heemstra een wezenlijke schakelfunctie.

HOPE TO SEE YOU SOON

23 SEPTEMBER 2004 POSTBUS 689 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA