12 augustus 1991. Ik heb geen kaart uit Portugal van je ontvangen. Ik vind dit een wijs besluit dat ik respecteer. Beschouw mijn voorgaande brieven maar als het beste compliment dat ik je kon geven. Mijn strategische positie is mij nu helder na advies Schaake.

Ik ga daar zorgvuldig mee om en neem mij voor de tijd te nemen voor verdere, verantwoorde beslissingen. Ten aanzien van elkaar op de markt bestrijdende partijen waaraan ik mijn naam heb verbonden is mijn positie op dit moment neutraal. Ik heb mij voorgenomen mij te herpositioneren op de markt en kijk uit naar mogelijkheden voor verzelfstandiging en synergiebevorderende samenwerking. De aanwending van de outplacementgelden speelt daarbij een rol. Het gisteren gevoerde gesprek met de heer Van Kolck van Metacentrum heeft tot meer helderheid hierover geleid. Voor jouw adviezen en reacties houd ik mij open. Ik houd je op de hoogte. John.

27 AUGUSTUS 1991 BRIEF 5 AAN LIESBETH HALBERTSMA