Maarn, 27 augustus 1991. Liesbeth, Graag laat ik even iets van me horen. In deze fase van mijn keuzeproces houd ik me bezig met het testen van mijn relaties. Ik heb hierdoor grote persoonlijke risico's genomen, met het gevolg dat ik me een gigantische persoonlijke crissisituatie op de hals heb gehaald, dat heb je inmiddels wel begrepen. Ik werk echter vanuit mijn overtuiging dat het overwinnen van elke crisis iemand een bewustzijnsniveau, en dus functioneringsniveau, verder brengt. Ik moet drie probleemvelden tot een oplossing brengen:
1. gezinssituatie
2. gezondheids/energieprobleem
3. werkprobleem
In deze volgorde ga ik ze oplossen. Probleem 1 en 2 dateren al van begin maart van dit jaar. Zij staan niet los van elkaar.

1. gezinssituatie
Om mijn gezinssituatie weer gezond te krijgen heb ik sinds juni een relatiedeskundige ingeschakeld. De therapie lijkt nog niet tot direct resultaat te leiden. Reden waarom ik de BVG heb verzocht dit probleem vanuit de ziektewet op te lossen.

2. gezondheids/energieprobleem
Mijn energiehuishouding is nog verstoord. Ik heb mij onder verantwoordelijkheid van de BVG-arts gesteld en laat nog enkele klachten, daterend uit begin maart van dit jaar, onderzoeken.

3. werkprobleem
Dit lost zich vanzelf op. Ik maak een aanvang met de voorbereidingen van een zelfstandige activiteit en houd me beschikbaar voor de markt. Begeleiding door een outplacement-bureau komt zeer waarschijnlijk te vervallen. Ik bestudeer mogelijkheden om de gereserveerde gelden in een eigen BV door te sluizen. Intern stuit ik nog op grote weerstanden. Hier ligt dus ook nog een relatie met probleem 1.

Je begrijpt waarschijnlijk wel dat ik mijzelf een afkoelingsperiode moet opleggen voordat ik weer mondeling contact met je opneem. Ik neem mij voor eind september contact met je op te nemen om een afspraak te maken voor een gesprek. Ik wens je veel geluk met en vooral succes in je nieuwe directiefunctie. Vriendelijke groet, John.

30 AUGUSTUS 1991 BRIEF 6 AAN LIESBETH HALBERTSMA