Datum: Zondag 15 mei 2005 Eerste Pinksterdag Betreft: OP DOOD SPOOR? Kenmerk: 20050515JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van vrijdag 14.00 uur. Rond 11.30 heb ik de brief Candle in the Wind ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Met de trein van 12.10 ben ik naar Wellecom in Ellecom vertrokken. Daar kwam ik om 13.07 aan. Tijd dus om bij te komen van alle vermoeienissen. Een kopie van Candle in the Wind had ik meegenomen om nog een keer door te lezen. Ik was vooral benieuwd naar wat er onder de Duet Groep werd verstaan. Er stond ook een artikel over die situatie in de Gelderlander. Een klein artikeltje maar. Ik kreeg daarna ook nog gezelschap van Siebren van Hoog uit Deventer en zijn zoontje. Hij liet mij zijn nieuwe coachinggids 2005 zien. Jij staat er niet meer in. Ik vond wel een colllega van jou. Een andragologe met de naam Jeanne van der Heijden van de Dobbelmannweg 36 in Nijmegen. Ik ben geboren in dezelfde straat op nummer 41. Nummer 36 bevindt zich tegenover de plaats waar de school heeft gestaan waar ik vanaf 1971 tot en met 1979 als onderwijzer heb gewerkt. Siebren moest om 22.00 in Utrecht zijn voor de presentatie van zijn boek. Vanaf 16.00 waren mijn goede oude bekenden ook weer aanwezig: Erik, Rob, Irene en haar Nederlands Indische vriend uit Bronbeek en Peter. Alleen Peter wist mij te vertellen waar de Duetgroep vandaan komt. Het is volgens hem een 'meelfabriek' in Engeland. Daarna keek ik naar de foto op mijn briefhoofd. "Het zou best eens een duet van twee schaduwmanagers kunnen zijn" dacht ik toen en ben weer met bus 43 van 22.53 naar de Keizer Karelstad teruggekeerd. Maria zat deze keer niet in de bus. Om 00.00 uur was ik weer 'thuis'.

Zaterdag 14 mei 2005 Statistiek. 4565 hits.1883 bezoeken, gemiddeld 717. Jaartotaal 102.292 bezoeken. De zaak is helder. Ik heb vandaag de videorecorder van de heer J. Schell mogen lenen. Het kopiëren gaat nu goed. 14.13 De reprortage 'Op dood spoor' van de Nijmeegse Lokale Omroep waarop de heer Schell samen met mijn vader op 1 juli 1991 de laatste rit maakte met de trein van Nijmegen naar Kleef. Het was op 1 juli 1991. Diana's dertigste verjaardag. Alles komt nu in beeld. De reportage is gemaakt door de heren Peter en Paul van der Heijden. Ik heb nog nooit het genoegen gehad met die mannen kennis te maken. Men is nogal op privacy gesteld bij de Van der Heydens. Het is mij niet bekend of Peter van der Heijden ook maar engiszins met drugs te maken heeft. Ik heb nu wel vastgesteld dat mijn oudste zoon Mark in juli 1991 per vliegtuig naar Manchester is vertrokken op 14-jarige leeftijd. Naar een vriendje waarmee hij ook nog een treinreis door Wales heeft gemaakt. Zijn familie was werkzaam op de Britse basis in Laarbruch bij Weeze. De huidige luchthaven Niederrhein. Waar Dorothea van Dael tot Eyll vandaan kwam. De echtgenote van onze baron Joost van Baak tot Doornenburg. Elly en ik hebben hem toen persoonlijk naar Schiphol gebracht. Hij had immers als minderjarige persoonlijke begeleiding nodig. Ook in het vliegtuig. In Manchester is hij door zijn vriendje - waarmee wij nog in Arnhem hebben gekampeerd toen jij naar Amerika was vertrokken - op de luchthaven opgehaald. Ik kan nu wel uren over allerlei coïncidenties blijven praten. Zeker nu ik de opnames van de begrafenis van mijn 'parallel partner' weer zie. Het fragment hebben we vandaag nog eens met de heer Schell bekeken. Hij liet ons weten dat het niet gebruikelijk was om een machinist op grond van veertig jaren trouwe dienst koninklijk te onderscheiden. Hier moet dus een bijzondere verdienste aan ten grondslag hebben gelegen. Vermoedelijk heeft dat in die brief gestaan die mijn vader vliegensvlug in zijn binnenzak heeft gestoken. Die brief heb ik nooit meer gezien en hij heeft er ook nooit over gesproken. Maar het is wel bijzonder. Ik denk daarbij aan het verhaal over zijn wandeling door een veld met landmijnen als vermeld in Hoogtijd. Kort nadat ik dat verhaal had doorgecommuniceerd heeft Diana dat voorbeeld nagevolgd in Angola. Het is dus bijzonder dat ik van Les Jell de foto van Haar in Angola heb gekregen. Onder meer. Ik vraag mij dus af wat mijn vader allemaal in Londen heeft gedaan in november 1946. Ik heb het bij mijn moeder nagetrokken. Zij heeft haar jongste zus gedurende zes weken geholpen bij de bevalling van mijn nicht Lies Passway. In het St. John's hospital in Chelmsford. Dat was op 9 november 1946. Mijn vader is daar toen twee weken op bezoek geweest en alleen naar Londen gegaan. In februari waren zij blijkbaar weer in Nederland. ik kan dus nog moeilijk zeggen 'I was born in the Netherlands but made in the United Kingdom'. Nochtans ligt daar een belangrijk aanknopingspunt inzake de ontwikkeling van mijn loopbaan. Kort voor mijn vertrek uit Wellecom vroeg Rob mij wie de dame is die naast mij in het briefhoofd staat. Hierop heb ik geantwoord: "Je bedoelt 'Is that your first lady?'. Nein dass ist mein dritte". Laten we het daar maar bij houden. It's up to you. Van Jacques van Brekel, Commercieel directeur Modern Electronics kreeg ik vandaag een creditcard met een bestedingslimiet van 1.250 euro. Aan het liquiditeitsprobleem wordt dus al aardig gewerkt. Ik ben echter van mening dat hier wel een stevige vermogenspositie aan gekoppeld dient te worden. Ik ben nu aan het werk met het kopiëren van de opname van Diana's begrafenis van RTL5. Deze is op 6 september 1997 op video opgenomen. In de voorbeschouwing op band 1 heeft Margriet Vroomans laten weten dat Dodi Fayed erfgenaam was van het warenhuis Harrods. Gezien Al Fayeds laatste brief met een positieve toonzetting als reactie op mijn brief van 25 november 1997 vraag ik mij nu af wie hij thans tot erfgenaam van zijn bezittingen heeft benoemd. 18.54 Ik zie nu het interview van Margriet Vroomans met Peter Brusse op 6 september 1997. Het is duidelijk dat zij toen absoluut geen beeld hadden van de werkelijkheid inzake ons bedrijf in wording. Ik neem aan dat dat nu wel het geval is. Dat heb ik de vader van Margriet al uitgelegd in het Beatrixgebouw in Utrecht op 12 juli 2000. Zo die beelden terugkijkend denk ik dat mijn vader zijn koninklijke onderscheiding heeft gekregen omdat hij toen door dat mijnenveld is gelopen en hierdoor met gevaar voor eigen leven de aandacht op dat probleem heeft gevestigd. Een actie die later door Diana is voortgezet. 21.30 Ik zie nu de interviews van Victor de Koning voor RTL5 op 6 september 1997. Victor was een goede bekende van André Veltman. De DVD met de opnames tref je aan bij deze brief. De klant heeft niet altijd gelijk, zoals Claude Zarrouk uit Egypte en woonachtig in Parijs dat indertijd beweerde. Uitsluitend wanneer de klant zich aan de Europese Grondwet kan houden krijgt hij of zij van mij gelijk.

Zondag 15 mei 2005 - 14de verjaardag van León - Barcelona kampioen van Spanje Statistiek. 5244 hits.2715 bezoeken, gemiddeld 851. Jaartotaal 105.020 bezoeken. Speciale aandacht vandaag in de Top 100 van 737 verwijzende pagina's 66. Corporate Identity Top 20 van 191 zoekopdrachten 1. saint-george chapel 2. althorp 3. zwarte bruidsjurken 5. vis schoonmaken 6. de zee van binnen ramon sampedro 7. diana princess of wales 8. diana princess of wales 9. fiape la tuna 10. godfried van bouillon 11. jaime alfonsin 12. koningin elizabeth 13. letters to elizabeth 14. politie brief Hierbij denk ik aan de brief van Commissaris Velings van Nijmegen inzake de diefstal van de agenda van Hare Majesteit de Koningin van 26 september 1995 (aangehecht). 15. preparar el dele gratuito 16. sarah mccorquodale 17. spaanstalige werk 18. speech huwelijk 19. torremolinos 20. twigs of inman and spence

SUCCES MET DE START VAN ONS BLOEIENDE BEDRIJF

Bijgevoegd 4 DVD's met 1991-0701 Op dood spoor, 1991-07 Vierdaagse Nijmegen en vertrek Mark naar Manchester, 1992-06-01 Malaca Instituto, 1997-04-27 Warwick Castle, 1998-06 Interview met Charles Spencer, 2003-07-24 Alcalá de Henares

17 MEI 2005 KONINGSKIND