Ook heb ik afscheid moeten nemen van mijn beste collega in Noordwijk. Nochtans ben ik nadien continu voor haar door het vuur gegaan als zij in problemen dreigde te komen. Nadat zij een oud-cursist van Nieuw Elan had laten weten "John zal als een fenix herrijzen" is voor mij het sein weer op groen komen te staan. In maart 1992 heb ik - na een daartoe strekkend advies van onze raadsman Mr. G. van Amstel - een handelsmerk gedeponeerd. Dit werd het handelsmerk 'Instituto Cervantes' voor opleidingen, trainingen en cursussen. Ook heb ik de Stichting Cervantes Benelux opgericht, die thans gevestigd is in de Winthontlaan te Utrecht. Goede bestuurders heb ik tot op heden nog niet kunnen vinden. Conform het advies van mijn Collega Liesbeth Halbertsma om ervoor te zorgen dat ik 'kan blijven eten', heb ik al vanaf 1991 een WAO-uitkering mogen 'genieten'. Van 'Hot naar Haar' ben ik gereisd. Van Parijs naar Madrid, Van Londen naar Balmoral, van Utrecht naar Brussel en door uitputtingsverschijnselen zelfs nog lange tijd in een Nijmeegs ziekenhuis opgenomen, om van daaruit de ontwikkeling van de organisatie te kunnen blijven stimuleren. Anderhalf jaar lang ben ik bestuurslid geweest van de Vereniging Spaans op School om collega's aan het werk te helpen. Die vereniging is thans omgedoopt in Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Na mijn handelsmerk definitief op mijn naam te hebben gekregen heb ik dat aan de direct betrokkenen gemeld. Op de eerste plaats aan onze Minister-President. Staat van de Unie Op 19 september 1996 heb ik hem - op officieel briefpapier van het 'paarse' Instituto Cervantes Benelux - mijn eerste Staat van de Unie doen toekomen. Op deze wijze heb ik een persoonlijk wereldwijd netwerk opgebouwd dat nog groter is als in de tijd van Keizer Karel V en alles juridisch volledig legitiem en dichtgetimmerd. Ik heb nog geen geld verdiend aan deze zaak. Integendeel. Eind december 1996 heb ik een begin gemaakt met de opbouw van het Instituto Cervantes in het Verenigd Koninkrijk. Begin 1997 ontving ik mijn benoeming tot directeur van Instituto Cervantes Limited England & Wales. De ontwikkelingen terzake kunt u lezen in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, dat u via internetsite Trafford Publishing Canada kunt kopen. U kunt hieruit ook opmaken wie mijn partner was in het Verenigd Koninkrijk. De grootste tegenslag in mijn leven heb ik - en velen mét mij - dus ook moeten verwerken na Haar dodelijk ongeval op 31 augustus vijf jaar terug. Hoewel ik persoonlijk begaan ben met de heer Mohamed Al Fayed - directeur eigenaar van Harrods in Londen en het Ritz Hotel in Parijs - omdat hij daarbij ook zijn zoon is kwijtgeraakt, ben ik van mening dat hij - in juridische zin - de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dat ongeval, zoals ik dat ook onmiddellijk daarna aan de Britse Ambassadeur in 's-Gravenhage heb gemeld in een faxbericht. Ik acht een schadevergoeding aan de 'limited' ter grootte van het volledige vermogen van de Prinses van Wales op het moment van overlijden dan ook volledig op zijn plaats. Inmiddels ben ik doorgegaan met het uitontwikkelen van het Cervantes Concept. Zo lijkt het mij een goede zaak dat de 'limited', na de aanstelling van een goed bestuur, een goede raad van commissarissen en het aantrekken van een groot aantal 'capital investors' om te bouwen in een Instituto Cervantes Holding met werkmaatschappijen conform de in mijn boek beschreven ontwikkelingsstrategie. De voormalige Stichting Toezicht Effectenverkeer is hier inmiddels van op de hoogte en kan op preventieve wijze met de ontwikkeling meedenken, teneinde te voorkomen dat er nog eens problemen ontstaan zoals met de heer Boonstra is overkomen. Mevrouw drs. S. Fuengshunut en de heer H. Plokker van de Stichting Toezicht Effectenverkeer - aanwezig tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de Baak in DRIEBERGEN op 20 juni 2001 - zijn dus bij deze van harte uitgenodigd om met de ontwikkeling van het bedrijf mee te denken en problemen in de toekomst te voorkomen. Dus geen redeneringen meer achteraf. Preventief werken dus en geen valkuilen meer! De strategie van de holding voorziet ook in participatie door de Spaanse hotelketen NH Hoteles, die dan wereldwijd in Hotels Cervantes kan worden omgezet in goede harmonie met het Hotel Cervantes te Torremolinos. Zij hebben inmiddels ook de Krasnapolsky-groep overgenomen. Hierop vooruitlopend heb ik een credit card van American Express bij deze hotelketen aangevraagd. Hierop kreeg ik vandaag de volgende reactie.

CONFIDENCIAL JOHANNES L VAN DER (De meeste Spanjaarden denken dat 'HEYDEN' mijn 'segundo apellido' is. In 1567 werden Wij al met 'herejes' aangeduid) Madrid, 24 de Mayo de 2002 Estimado/a Sr./a.: Le agradecemos el interés que ha demostrado al hacer llegar a American Express su solicitud de Tarjeta, que hemos analizado teniendo en cuenta la información facilitada en la misma. Una vez evaluada dicha información, sentimos comunicarle que, en principio su solicitud no se ajusta a las condiciones que se requieren para poder emitir dicha Tarjeta. No obstante, si Vd. tuviera información adicional que nos pueda ayudar a reconsiderar esta decisión (otra referencia bancaria, ingresos adicionales no reflejados en la solicitud, etc.), le ruego la envíe a la atención del Dpto. de Cuentas Nuevas (a nuestro fax o dirección), citando la referencia arriba indicada. Atentamente Soledad Moreno Departamento de Cuentas Nuevas D01.

"Zodra er VERTROUWELIJK boven een brief staat ligt de inhoud ervan al op straat" was een gevleugelde uitdrukking van mijn collega Koolschijn. Na verdere evaluatie van de ontwikkelingen zal ik hier verder op reageren. Nu kan dat immers niet, bij gebrek aan feedback. Als lid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL heb ik in maart nog een bezoek gebracht aan het KREMLIN. Zo afgaand op de ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan binnen de thematiek EL ESPAÑOL COMO ENLACE INTERCULTURAL: TRAYECTORIA Y PERSPECTIVAS denk ik dat het bezoek van het Instituto Cervantes NBLEW aan de Russische hoofdstad in politiek opzicht een groot succes is gebleken nu de heren Poetin, Ivanov, Kok, Aznar, Blair en Prodi vrij aardig op één lijn zijn gekomen, hetgeen ook de bedoeling was van 'Paars 1'. 'Paars 2' heeft er echter niet zoveel van gebakken en heeft zich in feite op oneigenlijke wijze de huiskleur van mijn bedrijf toegeëigend, zoals de heer Zalm vandaag ook heeft toegegeven. Hij is ook nog geld verschuldigd aan de Stichting Cervantes Benelux. De boekwaarde van mijn handelsmerk loopt inmiddels in de miljarden euro's. Nochtans is mijn portemonne thans leeg en is het zaak dat ons bedrijf nu gaat draaien. Er zit inmiddels tien jaar ontwikkelingswerk in en ik heb geen idee hoe ik dat moet kwantificeren. Liesbeth Halbertsma is daar - naar mijn idee - het beste in met haar accountantsachtergrond. Vandaar dat ik haar van dit bericht ook in kennis stel. Dank ook aan haar vermoedelijke echtgenoot Jules Maaten, in het Europees Parlement. Ik hoop snel kennis met hem te kunnen maken. De kabinetsformatie volg ik uiteraard eveneens met veel belangstelling. Aan het WAO-probleem dient hard te worden gewerkt, maar ik denk dat Herman Wijffels pas tot een structurele oplossing kan komen door geld uit te trekken voor hispanisten die gewoonweg aan het werk willen. Dat genereert immers nieuwe economische activiteit en dus ook weer INKOMSTEN voor de schatkist. Geachte heren Offerhaus en Busselman. Dit was een lang verhaal. Maar ik geef u graag ter overweging op welke wijze wij tot een vorm van structurele samenwerking kunnen komen, die ook mij geld oplevert in plaats van alleen maar uitgaven 'voor het goede doel'. Ik wens u morgen veel succes met de opnames en breng hiermee mijn groeten over aan Harry Mens. Hij heeft veel respect van mij gewonnen. Ik herken zijn probleem. Daar heeft hij zich fantastisch overheen gezet. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN - TORREMOLINOS. 16.54 Ontvangen Your message :- "Business Class" on Fri, 31 May 2002 16:47:00 +0200 has been received.

1 JUNI 2002 THE COURT OF JUSTICE OF NORTHAMPTON