De MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN De heer RONALD PLASTERK Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JOCW Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Heer Plasterk, Mijn oprechte gelukwensen met uw benoeming tot MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN. Met veel belangstelling en genoegen heb ik regelmatig uw tv-column in het tv-programma Buitenhof gevolgd. Afgelopen zondag nog inzake de verschillende talen die in het Europese Parlement worden gesproken. Mijn mening inzake de indertijd ongevraagde uitbreiding van de Europese Unie met tien oosteuropese lidstaten zal u ongetwijfeld bekend zijn. Het begint aardig op een Babylonische spraakverwarring te lijken. Binnen het kader van mijn BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES concentreer ik mij uitsluitend op de talen NEDERLANDS, SPAANS en ENGELS. Dat werkgebied is al groot genoeg. Als nieuwe minister van Onderwijs krijgt U vanaf heden een belangrijke verantwoordelijkheid te vervullen. Zo heb ik al vanaf mijn bestuurslidmaatschap van de VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, thans VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND gepleit voor een permanente voorziening voor het vak Spaans op het departement van Onderwijs. Ik doe dit thans wederom als eigenaar van het HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX. Mijn laatste brief aan een van Uw voorgangers, de heer LOEK HERMANS, dateert alweer van 31 december 1998 met de titel CORRESPONDENTIE-OVERZICHT. Mijn volledige correspondentie met uw nieuwe departement betreft de brieven en faxberichten BRIEF AAN MINISTER RITZEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, BELEIDSONTWIKKELING (1) TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, BELEIDSONTWIKKELING (2) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, UW BRIEF VO/TAB-96011849 TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, UW KENMERK VO/TAB-96013953 TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, CORRECTIE, BASISONDERWIJS TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN DRS LOEK HERMANS MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik verzoek u hiermede tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE CC DE MINISTER-PRESIDENT REACTIE D.D. 4 APRIL 2007

Ik citeer. Den Haag 4 APRIL 2007 Ons kenmerk BOA/2007/M228 UW BRIEF VAN 23 FEBRUARI 2007 Onderwerp Dankzegging felicitatie. Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank voor uw felicitatie die u mij stuurde ter gelegenheid van mijn benoeming tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik ervaar uw felicitatie als een belangrijke ondersteuning van mijn beslissing om deze eervolle functie te aanvaarden. Ik zal er alles aan doen om het vertrouwen waar te maken dat u en vele anderen in mij stellen. Met vriendelijke groeten, De MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN. Dr. Ronald H.A. Plasterk.

14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MARJA VAN BIJSTERVELDT VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN