J.L. Van der Heyden Neude 30C 3512 AG UTRECHT De Heer Hans Backus DELFT Datum: 25 augustus 1997 Betreft: VIAJE REAL Kenmerk: JH/HB970825 Geachte Heer Backes, Met buitengewoon veel genoegen doe ik u hiermede mijn REPORT 35 toekomen, gericht aan The Princess of Wales. U bent de eerste die daadwerkelijk inzage krijgt in een deel van mijn correspondentie in Haar richting. Ik doe dit dan ook als blijk van grote waardering voor de wijze waarop u en mevrouw Catherine ter Laan mij een onvergetelijke reis hebben bezorgd naar The Royal Gardens én The Royal Palaces of England. Nogmaals Hartelijk Dank hiervoor. Zoals besproken zou ik zeer graag een soortgelijke reis voor Vorsten willen organiseren naar de Palacios Reales de España. Ik denk daarbij aan bezoeken aan het Palacio de Oriente

het Palacio de la Zarzuela, El Pardo, La Moncloa en eventueel El Prado (thans museum) in Madrid, El Escorial en'La Casa del Príncipe in San Lorenzo del Escorial en EL PALACIO DE ARANJUEZ in de omgeving van Toledo.

Ik ben daar zeer goed bekend en als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales heb ik uiteraard een zeer sterke affiniteit met het Spaanse Koningshuis. Ik spreek vloeiend Spaans (eerste graads bevoegd), heb een redelijke ervaring als reisleider, een aantal Madrileense vrienden en zal waar nodig specialisten inzetten. Als meest geschikt tijdstip lijkt mij de herfstvakantie in oktober 1998, aangezien dan ook onderwijskrachten vrij zijn en de temperaturen in Castilië te verdragen. Ik ben bereid deze reis tegen onkostenvergoeding voor te bereiden en te leiden in goede samenwerking met Speedwell en Vorsten. Ik zou het zeer op prijs stellen indien u terzake zou willen bemiddelen. Ingeval dit aanbod positief wordt gehonoreerd, zal ik mij in verbinding stellen met de heer Jaime Alfonsín, Secretario del Príncipe de Asturias, die mij persoonlijk kent als amigo. Ook de hoofdbewoner van het Palacio de la Moncloa is een goede bekende van mij. Ik ontving van hem en zijn echtgenote nog een persoonlijke kaart met kerst.

Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN