ZATERDAG 6 NOVEMBER 2004

WAARDE COLLEGAE,

De foto van Liesbeth heb ik maar even weggelaten. Zij heeft ook weekend. Het leek mij echter wel een goede zaak even aandacht te schenken aan een goede collega. Ik hoop wel dat zij mijn actiepuntenlijstje heeft afgewerkt als ik weer in Nederland terugkeer. Ik zie dat Herman Wijffels weer goed werk heeft geleverd. Dank Herman. Nu kan ONS POLDERMODEL weer worden voortgezet. Ik citeer: Voorzitter Schraven van VNO-NCW zei te hopen dat het akkoord nieuw elan zal geven aan de economie. "Samenwerken is beter dan actievoeren en beter voor de economie." Dit zijn de belangrijkste maatregelen. Ik hoop dat er nu ook ruimte is voor een salaris en pensioenregeling voor de initiatiefnemer van Nuevo Espíritu. Het heeft mij inmiddels handenvol geld gekost en ik ben nooit de straat opgegaan om te staken. Wij hadden gisteren 181 bezoeken op deze site. De meeste belangstelling is er voor deze foto.

'H&H' (Van der Heyden/Halbertsma') staat thans hoog genoteerd op 5. WIJ staan hier al bekend als een onverslaanbaar MANAGEMENT TEAM. De urls van cervantesonline.nl en cervantes.nu lopen nog door elkaar. Daar moeten we een aparte scheiding in aanbrengen conform het geplande communicatieplan, dat ik graag ter goedkeuring voorgelegd zie zodra de holding over financiële middelen beschikt. Er is veel aandacht voor mijn reisverslag naar Engeland met kerstmis 1997. De Millenniumreis naar Schotland is gisteravond ook nog besproken met een echtpaar uit Edinburgh. Ik sprak ook met een Engelsman uit Nottingham. Hij bleek goed bekend te zijn op ETON COLLEGE en Kensington Palace. Het was een prettig onderhoud. Ik heb hem laten weten dat ik bereid ben op Althorp te gaan wonen als Charles daarom verzoekt. Diana's werk dient immers te worden voortgezet en het is nog niet duidelijk of het Princess Diana Memorial Fund daartoe gerechtigd is. Met name in verband met mijn beschreven Hartoperaties op 16. In dit verband staat El Gran Teatro del Mundo ook hooggenoteerd. Ik had de heer Breuker deze week nog aan de telefoon. Hij is thans al aardig gespecialiseerd in juridische zaken. Zo dient de rechtsgeldigheid van het in LEARNING BY EXPERIENCE opgenomen testament ook nog zeer goed te worden beoordeeld. Met name in het licht van hetgeen ik Prins Charles en Tony Blair heb geschreven. In dit verband is het onderwerp Visie-ontwikkeling ook weer actueel geworden in het kader van John and Diana, their quixotic quest. Mede in verband met het Spaans Staatsbezoek aan Nederland en mijn brief terzake aan Karin de Winter van de Baak. Het lichtblauw heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan in

THE NUMBER ONE BAR

Cervantes Productions doet het geweldig goed. Ik hoop dat deze werkmaatschappij nu ook rond is. Dan hoef ik niet de straat op om te staken. Op 26 zien wij mijn collega Dr. José María Martín Valenzuela. Subdirector Académico del Instituto Cervantes in Alcalá de Henares. Zij zijn mij nog een fee verschuldigd voor het gebruik van mijn handelsmerk. De Selffulfilling Prophecy bevat een groot aantal bruikbare beelden voor de film THE ANGEL ON THE BRIDGE VAN STEVEN SPIELBERG. ANDERMANS VEREN treffen WIJ op 35. Gevolgd door het Businessplan ten behoeve van Diana (36). Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Ambassadeur Röell had daar indertijd - vandaag precies acht jaar geleden - niet de juiste mensen voor bij de Europese Commissie in Brussel. Een Nieuwe Regering bevat mijn voorbereidingen voor het indertijd geplande huwelijk in Apeldoorn. Ik zie dat ik Harry Starren nog niet bij de genodigden had staan. Sorry Harry. Dat was een ernstige tekortkoming van mijn kant. Maar dat kunnen we nog altijd goedmaken bij de start van ons bedrijf. Onze Cervantes Cruise staat immers ook nog in de planning. Interessant is vandaag het verslag van de DÍA DE ANDALUCÍA van dit jaar. Op 41 treffen we mijn brief aan Herman de Koning in verband met het overlijden van mijn toenmalige partner. Op 46 een brief aan de Stichting Wereldouders inzake de Stichting Cervantes Benelux. Het lijkt mij een goede zaak dat hun projecten worden ondersteund door de European Cervantes Foundation zodra Lady Sarah McCorquodale daartoe de juiste stappen heeft genomen. De brief VAN DER HEYDEN/SPENCER behoeft in dit verband geen nader commentaar. Zeker nu Julio Iglesias ook in beeld is gekomen van de Cervantes Kring. Alsmede mijn laatste brief aan Mohamed Al Fayed op 55. Ik heb zijn beloning nog niet ontvangen. Het wachten is nu dus op een uitspraak van De Koningin (56). Op 57 een stukje persoonlijke ontwikkeling. Binnen dit kader zong een Engelse dame gisteravond het schone lied 'Gimme, gimme, gimme ... a man after midnight', nadat ik had vastgesteld dat het inmiddels 'One o'clock in the morning' was. Retour Nijmegen-Wassenaar I is thans op 58 binnengekomen. Kedeng... Kedeng... Nous Maintiendrons op 65. Nummer 66 gaat over mijn Brief aan Oom Piet in Zuid-Afrika en de rechtszitting op 14 januari 1998 op de arrondissementsrechtbank van Utrecht inzake de overdracht van een aantal bezittingen aan de rechtmatige eigenaar. Op 66 vinden wij onder meer een foto van RAFAEL DEL MORAL. Hij heeft mij in Segovia toegezegd mijn boek in het Spaans te laten vertalen vanuit het Engels. Deze website moet overigens ook nog meertalig worden opgezet. Dat lijkt mij een leuke opdracht voor een van onze werkmaatschappijen. De Zwitserse Dr. Helga Hediger lijkt mij meer in bankzaken thuis. Zij woont in Bazel. Opmerkelijk is de binnenkomst van mijn faxbericht aan de voormalige Minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek om Regeringssteun. Dat is inmiddels al meer dan zeven jaar geleden. Zou Pim Fortuyn dát hebben bedoeld met zijn opmerking "Ze doen helemaal niets". Ik mag aannemen dat er nu wel schot in komt nu het sociaal accoord is afgewerkt. Nu de heer Bush voor de eerste keer op reglementaire wijze tot president is gekozen is hij nu ook welkom in El Portico Real te Segovia voor het nuttigen van een cochinillo.

Ik mag aannemen dat José María Aznar thans ook wel belangstelling heeft voor een bestuursfunctie in onze holding. Ik heb begrepen dat hij thans op Harvard University werkzaam is. Ik ben nog steeds geboeid door Het Schilderij op 70. Dat heeft Manuel Muñoz Ruiz voor mij gereserveerd.

Ik hang het bij voorkeur op de slaapkamer. Dan kan De Regenboog naar ons kantoor.

Ik vervolg. Op 72 is het onderwerp Hermandad aan de orde. 73 mijn bezoek aan Brussel tijdens het huwelijk van Filip en Mathilde. Op 75 mijn tweede Engelstalige brief aan Bill Holdsworth. Die Rode Bruidsjurken blijven voortdurend in beeld (77). 78 geeft een stuk loopbaanontwikkeling weer vanaf 1986. Dat is wel handig op deze manier. Zo hoef ik niet elke keer een nieuw c.v. te maken. En de hele wereld kan het lezen. De Nacht van Nijmegen staat thans op 80. De belangstelling voor Cervantes Travels neemt steeds meer toe (81). Op 84 mijn eerste faxbericht aan de Britse Ambassade nadat ik Diana ben kwijtgeraakt. Op 86 wederom een faxbericht aan de Nederlandse Minister van Binnenlandse Zaken en de Kroon op het Werk. Op 88 mijn brief van 8 juli van dit jaar aan de voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland. 90 gaat weer over Nieuw Elan. Het wordt steeds duidelijker 'who stole my dream'. Maar WIJ blijven POSITIEF DENKEN. Mijn benoeming tot company director van Instituto Cervantes England and Wales treffen WIJ thans op 93. Beelden van mijn vroege jeugd (1947-1965) op 94. Valkhofnieuws op 95. Gevolgd door mijn tweede brief aan onze huidige Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden. Zo hebben WIJ alles weer aardig onder controle. En dat allemaal dankzij een uitkering krachtens de WAO. Ik mag nu toch wel een onkostenvergoeding verwachten. Vind ik. Lodewijk de Waal is immers ook weer van de straat en kan nu gewoon aan het werk met Nieuw Elan. Ook de Europese Grondwet behoudt ONZE aandacht (97). En tenslotte is Huub de Graaf op de valreep op 99 en 100 binnengekomen inzake een afspraakbevestiging - Huub is immers Meester in de Rechten - en een uitgever voor mijn boeken. In de top 20 van 27 zoekopdrachten is 'al fayed' binnengekomen op 1. Vanaf 16 oktober 2004 is het hem verboden om nog langer de beeltenis van mijn partner te gebruiken. Op straffe van een dwangsom per dag. Nader vast te stellen door de heren Van Amstel en Moszkowicz alsmede het Haags Juristen College op Cyprus. Ook nieuw is 'heiden', de bakermat van de familie Van Zuylen van de Haar en overige kastelen rond Utrecht, zoals ik Thierry baron van Zuylen van Nijevelt heb laten weten in mijn brieven van 9 en 15 oktober 1998. Ik heb hier al de bijnaam Prince Charming meegekregen. Maar dit weekend werk ik nog even verder aan Gran Hermano. Dan zie ik dat snoepreisje wel komen. Bij voorkeur met ons eigen jacht of LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ. GOED WEEKEND P.S. Er is nu ook belangstelling voor deze site uit Luxemburg.

7 NOVEMBER 2004 BACK TO ALTHORP (2)