ZATERDAG 30 OKTOBER 2004

Gisteravond zag ik mijn collega Harry Starren op de televisie. Harry is een zeer gewaardeerd collega. Een eigentijdse managementgoeroe in de Lage Landen aan de Zee. Ik heb Harry leren kennen in de tijd dat ik met Liesbeth Halbertsma de leiding had over de bedrijfsactiviteit Nieuw Elan van de Baak in Hoofddorp. Hij sprak gisteravond als pleitbezorger voor Johan Cruyf als de Grootste Nederlander. Ik heb inmiddels in mijn bericht van woensdag 27 oktober laten weten wie naar mijn mening die titel toekomt. Zij komen echter niet voor in de laatste top tien. In feite komt hij zelf ook voor die titel in aanmerking. Onderstaande foto staat bij mij te boek als Supertrio.

Deze foto staat nog op mijn bureau met een blauwe wasknijper met het opschrift HOUD MIJ VAST. Die wasknijper dateert van augustus 1996 en is het resultaat van het verzoek van Liesbeth Halbertsma om na mijn ontslag bij mijn keuzeproces betrokken te mogen blijven. Met dit verzoek heb ik toen ingestemd, zoals vermeld in mijn eerste brief aan onze advocaat op 6 juli 1998. Harry treffen wij hier linksonder in de zitkuil aan. In feite zou hij ook in aanmerking kunnen komen als DE GROOTSTE NEDERLANDER. Vanzelfsprekend is dat die andere ROTTERDAMMER: ERASMUS. Dat was een bruggenbouwer in Europa. Zo heb ik tijdens een gesprek op 14 mei 1997 met Susan Polet van MCC Nederland in Amsterdam vernomen dat Harry Starren medeverantwoordelijk is voor onderstaande groepsfoto.

Die centrale figuur ontving in de tijd dat hij inmiddels was benoemd tot directeur van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales onderstaande brief.

Ik had hier geen toestemming voor gegeven, maar nochtans vond ik het wel een goede vondst van mijn Supertrio. Boven in die berenkuil ziet u de heer Ruud van der Zalm. Ik heb hem rond 1990 nog ingewerkt als financieel-economisch directeur van de Baak. Ik ben Harry veel dank verschuldigd. Zo heeft hij mij op 13 november 1996 tijdens het congres DE NIEUWE ECONOMIE zijn stoel beschikbaar gesteld naast toenmalig VNO-voorzitter Hans Blankert. Op diezelfde dag heeft er ook overleg plaatsgevonden met Prinses Diana. In dat verband heb ik ook eens ooit een programma gezien van Reinout Oerlemans met de naam 'DE GROOTSTE LEUGENAAR ALLER TIJDEN'. Hierbij kwam mijn grote vriend Bill Clinton als Nummer Eén uit de bus.

Dit is echter DE WERELD OP ZIJN KOP. Ik ben van mening dat die 'eretitel' eerder kan worden toegekend aan de eigenaar van het warenhuis Harrods in Londen vanwege zijn opmerking dat Prinses Diana zou gaan trouwen met zijn zoon. Dat is echter van elke logica gespeend aangezien ik ten tijde van het fatale ongeluk in afwachting was van haar reactie op mijn aanzoek. In dat verband trof ik in mijn administratie nog een belangrijke brief van 3 augustus 1997 aan mevrouw Yvonne Vergeer van de Baak. De inhoud spreekt voor zich en het is dus vanzelfsprekend dat Harry Starren mij op 24 november 1999 - zoals vermeld in mijn brief met het onderwerp Uitnodiging - heeft verzocht onze relatie voor een half jaar te bevriezen. In dit verband heb ik gisteravond nog even geluisterd naar de woorden van Hans van den Broek en Jaap de Hoop Scheffer - bekend van de 'gaten in de paarse sokken' - in Den Haag Vandaag. Nadien had ik in THE NUMBER ONE een gesprek met twee heren uit Eindhoven en ROTTERDAM. De man uit ROTTERDAM draagt de welluidende naam Van Tuyll van Serooskerken. Ik heb hen laten weten dat het mij bevreemdt dat Pim Fortuyn zo'n hoge plaats inneemt in de 'Top tien van De Grootste Nederlander'. Hij had zeker zijn verdienste voor ROTTERDAM, maar voor het overige heb ik de heer Ferry Hoogendijk op 20 juni 2002 een brief doen toekomen met de titel Met Andermans Veren. Hierbij dacht ik uiteraard ook aan de veren op onderstaande brieven.

Nadat 'Prince Lee' voor de zoveelste keer het schone lied 'Diana' had aangeheven 'on behalf of Mr. JOHN VAN DER HEYDEN' en ik de heer Van Tuyll een getekend exemplaar van deze foto had verstrekt

trad er een klein mannetje binnen in de bar met een grote bos struisvogelveren. Die waren eindelijk op hun plaats in

TE NUMBER ONE

Er is een invitatie onderweg. Die zie ik met belangstelling tegemoet HARRY!

GOED WEEKEND

31 OKTOBER 2004 NIEUW ELAN