Instituto Cervantes NBL EW Postbus 689 3500 AR UTRECHT De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Maliebaan 34 3581 CR UTRECHT Datum: 3 januari 1998 Betreft: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 Kenmerk: ICB/Justitie980103 Geachte heer/mevrouw, Aansluitend aan mijn stuk ICB/Justitie971227 van vorige week ten behoeve van de zitting van 14 januari aanstaande ontvangt u hieronder enige aanvullende informatie, t.w.

1. De tekst van mijn laatste brieven gericht aan de directeur van het Management Centrum VNO-NCW vanaf 29 december 1997 tot en met heden.
2. Fotoreportage van mijn laatste reis naar Engeland onder het motto
Eindfase Operation Fifth Rose.

"Directie de Baak, T.a.v. drs E.H. Halbertsma, Directeur Management Centrum VNO-NCW, Koningin Astridboulevard 23, 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 29 december 1997. Betreft: Elizabeth. Kenmerk: JH/LH971229, JH/LH971230, JH/LH971231, JH/LH980103." HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Ik wens u veel wijsheid.

6 JANUARI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (8) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN