Postbus 689 3500 AR UTRECHT Telefoon 030 - 233 1574 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Maliebaan 34 3581 CR UTRECHT Datum: 27 december 1997 Betreft: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 Kenmerk: ICB/Justitie971227 Geachte heer/mevrouw, Aansluitend aan mijn stuk ICB/Justitie971220 van vorige week ten behoeve van de zitting van 14 januari aanstaande ontvangt u hiermede enige aanvullende informatie, t.w.

1. London Report Christmas 1997 gericht aan de directeur van het Management Centrum VNO-NCW d.d. 27 december 1997, kenmerk JH/LH971227 welke ik heden aangetekend heb verzonden onder nummer 3S RRRU 5549178 vanuit het postkantoor op de Neude, alhier.

2. Foto's van mijn inmiddels overleden beoogde partner Lady Diana Frances Spencer in de kleuren rood en paars (onze beider huiskleuren), met afschrift van de kerstkaart van BUCKINGHAM PALACE welke ik vorige week in dank van Her Royal Majesty Queen Elizabeth II and Prince Philip mocht ontvangen.

3. Fotomontage A Princess Remembered met foto van The Changing of The Guards op 22 april 1997.

4. Liturgie Christmas Morning 1997 van King's College Chapel te Cambridge.
5. Beleidsplan
Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, twaalfde redesign d.d. 16-10-1997, 20.51 uur. Nadere informatie zal ik u doen toekomen (fotoreportage Engeland). Gaarne verzoek ik u mij bevestiging van de goede ontvangst van deze informatie te doen toekomen alsmede van het stuk van vorige week. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN.

3 JANUARI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (7) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN