14 januari 1998. Betreft: BONUM EST CONFITERI Kenmerk: JH/LH980114

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Bij technische of werktuigbouwkundige bezigheden denk ik aan de exploitatie van een luchtvaartmaatschappij. Dat dient Mohamed Al Fayed nog maar eens ernstig in overweging te nemen. Ik kreeg van Mieke Vermeulen de gegevens van een gezagvoerder met de achternaam Khan die uitsluitend vliegtuigen vliegt van koninklijke families. Ik had vandaag ook een reis gepland naar Vitalizee in Scheveningen, maar beschik over te weinig liquide middelen. Ik hoop daarom morgen daar naar toe te gaan. Wellicht een leuke plaats voor jou om de schade te herstellen jegens iemand die je ooit uit je leven hebt verbannen. Op dit moment van schrijven vindt op de Arrondissementsrechtbank de zitting plaats waarvoor ik je heb opgeroepen. Ik ben niet op de rechtbank verschenen. Ik kan immers niet in de rechtzaal verschijnen met mijn meest geliefde collega aller tijden. Ik weet niet of wij ooit een liefdesaffaire hebben gehad. Jij was voor mij wel liefde op het eerste gezicht vanaf 1 november 1989. Ik weet niet of men dat een affaire kan noemen. Liefde wel. Omdat het prima klikte tussen jou en mij. Voor elkaar door het vuur gaan. Elkaar steunen op elke plaats en op elk moment. Ik kijk in dit verband nog even naar jouw foto in de 'berekuil'. Het ziet er naar uit dat je goed gesteund wordt door Harry en Ruud. 'En dat is ze geraden ook!', denk ik dan. Een andere reis is de geplande reis naar Zuid-Afrika. Ik heb gisteren weer struisvogelvlees gegeten in The Ostrich en mijn motieven daar uiteengezet. Als de zaken glashelder zijn zal een reis naar Zuid-Afrika voorlopig nog wel niet nodig zijn. Een andere reis gaat naar Spanje. Die gaat in elk geval door omdat hij al betaald is. Dienaangaande verzond ik vandaag een brief met de volgende tekst naar Spanje: CERVANTES ENTERPRISES. Te elfder ure heb ik ook nog kopieën van de kerstkaarten van Koningin Elizabeth en José María Aznar bijgevoegd. Ik zou het zeer op prijs stellen als jij bij deze reis wél aanwezig kunt zijn. Ik heb jou immers ooit eens aangekondigd bij Ida Wiladsen als mijn grote liefde in de Nederlanden. Ik denk daarbij ook aan het gesprek dat wij hebben gehad toen ik jou haar foto liet zien omdat ik vond dat ze op jou leek. "Ze lijkt helemáál niet op me!", was jouw heftige reactie. Dat geloof ik ook wel, want ik houd meer van jou dan van Ida. Ida wil je wel graag ontmoeten. Ze is zeer in jou geïnteresseerd. Dus ga je mee, kom dan naar Vitalizee. Dan kunnen we nieuwe afspraken maken. Ik kan onmogelijk elke keer opnieuw een uitwedstrijd spelen en Scheveningen lijkt mij een neutrale plaats. Jij hebt dan zelfs nog het thuisvoordeel van de zee. Ik hoop dat je komt. Dan heb ik geen therapie meer nodig, want ik ken geen betere therapeute dan Liesbeth Halbertsma. Alleen al omdat je goed kunt luisteren. By the way. Ik werd in The Ostrich bediend door een prachtige Afrikaanse dame in traditionele kledij. De manager heeft mijn gegevens genoteerd om me uit te nodigen eens een modeshow van hen bij te wonen. Dat vind ik erg aardig. Het zou dan ook wel leuk zijn als ik iemand mee kan nemen die die kleding ook kan dragen. Het struisvogelvlees komt overigens uit Friesland. Geloof, Hoop en Liefde zijn de drie basiselementen van ons bestaan. Daarbij speelt vertrouwen een belangrijke rol. Vandaar dat ik je ook op de hoogte houd over mijn familieonderzoek. Ik ontving een tijd geleden al binnen dit kader ook nog de volgende brief uit Hilversum: 'Hilversum, 11 dec. '97. Zeer Geachte Heer, Uw brief d.d. 9 dec. ontving ik en onderstaand vindt U mijn reaktie daarop. Ik denk dat het onderzoek naar Uw afstamming via mijn familie doodloopt en wel om de volgende redenen. Ik woon sinds 1956 in Hilversum maar ben oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam en mijn familie heeft verder geen banden met Hilversum of Blaricum. Mijn fam. is afkomstig uit Amsterdam en Noord Holland. Onze familie is van Nederlands Hervormde huize. Ik vermeld dit omdat ik denk dat Uw familie Rooms Katholiek is, gezien tenminste de verschillende voornamen en de afkomst uit het zuiden des lands. Bij de door U vermelde namen en woonplaatsen gaat er geen enkel lichtje bij mij branden. Zodat ik helaas tot de conclusie moet komen dat er geen banden bestaan tenzij uit een heel ver verleden. Hopende U tot zover voldoende te hebben ingelicht en U verder veel succes toewensend met Uw onderzoek. Hoogachtend, J.A. van den Broek Hilversum. PS Ik zal Uw brief doorsturen naar een neef van mij, van wie ik weet dat hij met een dergelijk onderzoek bezig is." Ook vermeld ik een faxbericht: "23-12-97. Mijnheer van der Heyden, Ik heb U getracht te bellen, om u te bedanken voor het certificaat van Prinses Diana. Vandaar nu maar mijn fax. Ik ben weer in Nederland. Mocht U mij willen bellen, mijn nummer is ******. Met vriendelijke groet, Constance Barend' (De schrijfster van het gedicht over Di). Vervolgens wederom een brief van de heer Franssen met de tekst:

"Afdeling Hypotheken. Datum 12 januari 1998. Geachte heer Van der Heyden, U heeft uw huidige hypotheek afgesloten bij de ING Bank. Misschien heeft u inmiddels weer verhuisplannen of voldoen uw huidige woning en hypotheek nog prima. Voor nu of in de nabije toekomst willen wij u graag het ING Bank Verhuiscertificaat aanbieden. Met dit Verhuiscertificaat betaalt u slechts 0,5% afsluitprovisie in plaats van 1% wanneer u een nieuwe hypotheek afsluit bij de ING Bank. Hierbij geldt een minimale korting van f 1.000,- Op de bijgevoegde informatiekaart leest u hoe u van deze korting gebruik kunt maken. Daarnaast vindt u er alles over de zeer gunstige verhuisregeling van de ING Bank. Deze regeling biedt u een aanzienlijk financieel voordeel. We begrijpen dat het nog enige tijd kan duren voordat u aan een nieuwe hypotheek toe bent. Daarom blijven het verhuiscertificaat en de voordelen van de verhuisregeling de gehele looptijd van uw huidige hypotheek geldig. Bewaart u het certificaat dus goed, bijvoorbeeld in uw ING Bank Hypothekenmap. Dan heeft u het bij de hand wanneer het u van pas komt. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de ING Bank. U kunt hier natuurlijk ook terecht voor een berekening van uw nieuwe hypotheek, informatie over de rentestand en andere vragen. Vraagt een verandering in uw persoonlijke situatie om een aanpassing van uw huidige hypotheek, dan geven wij u graag vrijblijvend advies. De ING Bank zorgt er graag samen met u voor dat uw hypotheek past bij uw manier van leven, zodat u niet uw leven hoeft aan te passen aan uw hypotheek. Op het telefoonnummer bonvenaan deze brief kunt u terecht voor al deze en andere hypotheekvragen. Wij zijn u graag van dienst. Met vriendelijke groet, ING Bank R.M.H. Franssen, directeur".

Ik hoop dat ik hier snel gebruik van kan maken. Vooral met het oog op de toezeggingen die ik aan Jan Toet heb gedaan in Oegstgeest. Vandaag 1.14 is een historische dag. Over 2 weken is het 1.28. Het doet mij denken aan mijn kamernummer in Holiday Inn te Windsor in August of last year. Het wordt ook de 52ste verjaardag van mijn ex en het zal precies tien jaar verder zijn dat mijn gezin werd vernietigd door een oud-collega waarvoor ik ooit de beste energie van mijn leven heb gegeven. Die brokstukken zijn niet meer te lijmen, maar elke dag is inderdaad een nieuw begin. Ook dán begint er weer een nieuwe toekomst. Ik begin thans met de grote schoonmaak. Daar kunnen de Amway-produkten een belangrijke rol in spelen. Eerst zal ik echter de boekhouding bijwerken om een exact beeld te hebben van de gemaakte kosten voor The Business. Laten we de volgende 28ste opnieuw starten en er een feest van maken. Het is dan de tijd van de Waterman. Dan ben ik niet voor niets naar Waterman's House gegaan in Henley. Bijgaand ontvang je ook nog enkele foto's die ik hier vorige week heb gemaakt. Niet slechts als herinnering, maar voor Opnieuw een Nieuwe Start. De Familie J.L. van der Heyden kreeg ook de mogelijkheid om voor honderd gulden de eerste EURO aan te schaffen met de inlay-druk "Nederland". Dit als belegging. Uiteraard is dit interessant, maar op dit moment moet ik even wachten totdat ik weet wat de financiële positie van The Business gaat worden. De Franse Euro heb ik wel ontvangen. Die zal ik bewaren voor het moment dat Peter in Parijs op een landgoed gaat wonen. Hij houdt ook van vooruitgang. De tijd van diamanten moet nog komen. Het resultaat van mijn Golden Heart Operation eveneens. Vandaar bijgevoegde informatie van Goldina voor jou. De EURO Gedenkpenning "Karel de Grote" (bestelnr.: 255.601.6) zou ik ook graag willen aanschaffen met het oog op Strategisch Perspectief 2000, maar wellicht beschik jij thans over betere investeringsmogelijkheden binnen ons team. 15.00 Afspraak gemaakt met belastingadviseur te Nijmegen op maandag 9 februari, 14.00 uur. 15.35 Wat de technische of werktuigbouwkundige bezigheden betreft wordt mijn aandacht thans getrokken door een helikopter op een vaste positie boven de stad. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik dagelijks een heli boven mijn hoofd had. De boekhouding kan ik nog niet afsluiten, aangezien ik de Eurocard-afschriften uit Engeland nog niet heb ontvangen met de koersberekening. Dit was het weer voor vandaag. Graag tot ziens. Bijlagen: Gouden Hart van Goldina. Foto's uit Utrecht. P.S. Het is weer druk in de lucht met de heli's. Een vertrouwd beeld.

17 JANUARI 1998 VITALIZEE TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA