TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Binnenlandse Zaken. Zijne Excellentie H.F. Dijkstal. Afzender: ICNBLEW. Datum: 21 april 1998. Tijdstip: 10.40 uur. Betreft: DE KROON OP HET WERK Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Dijkstal, Aansluitend aan mijn faxbericht van 13 maart 1998, 15.05, meld ik u dat ik veilig uit Spanje ben teruggekeerd. Voor uw medewerking terzake hartelijk dank. Tijdens de retourvlucht ontving ik van Holland Air stoelnummer D1. Dat betekent uiteraard veel voor mij. In dit verband lees ik dat de heer Trevor Rees-Jones zijn relatie met de heer Mohamed Al-Fayed heeft verbroken en hij dus beschikbaar is voor een objectief onderzoek zonder inmenging van zijn voormalige werkgever. Ook stel ik vast dat de heer Chevènement thans bij u en mevrouw Sorgdrager op bezoek is. Het is mij ernst dat de oorzaak van het ongeluk in Parijs op 31 augustus vorig jaar snel wordt opgehelderd. Daarom kan ik u eveneens melden dat ik eveneens een exemplaar van mijn Letters to Diana, Princess of Wales in september heb overgedragen aan de Britse Ambassade ter attentie van Ambassadeur Dame Rosemary Spencer. Mijn contactpersoon bij de ambassade is Miss Ruth Coward.

Het lijkt mij verstandig dat de heer Chevènement dienaangaande ook met hen contact opneemt. De heer Trevor Rees-Jones zal mijn verhaal ongetwijfeld kunnen bevestigen. Morgen bezoek ik in de Grote Kerk van 's-Gravenhage de bijeenkomst Kroon op het Werk. Ik hoop dat die kroon dan ook daadwerkelijk op mijn werk kan worden gezet en het Instituto Cervantes Benelux daadwerkelijk van start kan gaan met de steun van al degenen die ik daar in de afgelopen jaren bij heb betrokken. Morgen is het namelijk exact een jaar geleden dat ik mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk aan Prinses Diana heb overgedragen.

Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN Esq.

21 APRIL 1998 DE KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF)