Mr. H.A. de Graaff MAARN. Datum: 9 oktober 2000 Betreft: UITGEVER Kenmerk: JH/HdG20001009. Nijmegen, maandag 9 oktober 2000. Beste Huub, Hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst op woensdag 20 september jongstleden. Ik bevestig de gemaakte afspraak dat ik in Spanje op zoek ga naar een Lionsclub ter plaatse teneinde aldaar de mogelijkheid te onderzoeken nader invulling te kunnen geven aan de 'We Serve'-gedachte. Ik hoop dat we gezamenlijk ook nader invullig kunnen geven aan de uitvoering van Charity Projects door de nog te vormen European Cervantes Foundation. Volgende week maandag 16 oktober vertrek ik weer tot 12 december naar Spanje. Ik ben benieuwd of je inmiddels een uitgever hebt gevonden voor mijn boek Letters to the King o.i.d. Bijgaand nog enkele 'hoofdstukken' d.d. 19, 20 en 22 september jongstleden. Hier houd ik het voorlopig bij. Deze week heb ik nog even ruimte. Verder ben ik uiteraard bereikbaar via mijn emailadres. Ik neem mij voor in maart 2001 - volgens afspraak - een 'afscheidspresentatie' voor de Lionsclub Maarn-Maarsbergen te verzorgen. Ik verneem graag nader van je. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN CC HdK

31 JANUARI 2001 PRESENTATIE TER ATTENTIE VAN MR H.A. DE GRAAFF IN MAARN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN