9 oktober 2000. Betreft: AHEAD ONLY Kenmerk: JH/HdK20001009. Nijmegen, maandag 9 oktober 2000. Beste Herman, Vandaag weer een goede bekende in de krant. Hij heeft zaterdag de troon van Luxemburg bestegen als eerste van mijn op 31 juli 1996 beoogde bestuursleden van de Stichting Cervantes Benelux. Ik heb hem toen in drie talen aangeschreven, mede vanwege het feit dat hij een Spaanstalige echtgenote heeft uit Cuba. Ik citeer Zijne Koninklijke Hoogheid De Erfgroothertog van Luxemburg. Hierop ontving ik onderstaande reactie. Ondanks het feit dat Z.K.H. op dat moment vooralsnog geen mogelijkheid had om in het bestuur zitting te nemen acht ik het van eminent belang dat hij - en zijn overige collega's - kennis heeft genomen van de stichting. De datum 1 oktober 1996 was daarbij uitstekend gekozen, omdat op die dag het mandaat afliep dat ik Jan Wilzing had gegeven om zijn probleem op te lossen met de criminelen. Het enige probleem dat hem thans nog resteert is de betaling van mijn factuur aan de Stichting Cervantes Benelux. De stichting heeft nog steeds geld nodig om docenten Spaans aan het werk te helpen in het regulier onderwijs, zoals ik Toon van Bommel zaterdag heb laten weten. De in dit kader door mij georganiseerde Slotdag op 25 juni 1996 heb ik dan ook de titel meegegeven:

HELP DE ADEL IN HET ZADEL

Ik stel het buitengewoon op prijs dat Groothertog Henri ter gelegenheid van zijn troonsbestijging een gele sjerp heeft omgedaan. Het betekent voor mij dat mijn 'gele' partner nu ook voor het bedrijf verder aan het werk kan gaan in de Franse taal. Ook dient er weer actie te worden genomen inzake ons luchtvaartbedrijf. Zeker nu ik lees: Stoelendans rond KLM opnieuw in volle gang KLM-president Leo van Wijk vertrok direct na de breuk met British Airways met vakantie. Er is geen sprake van een 'breuk met British Airways'. Slechts van een tijdelijke terugtrekking uit de onderhandelingen. Moest de kapitein in deze moeilijke omstandigheden niet op de brug van het zwalkende KLM-schip blijven? Is hij nog wel de aangewezen man om de weg te wijzen naar de zoveelste alliantie? En zijn die er in alle redelijkheid nog wel? Daar ben ik meer dan honderd procent van overtuigd. Zeker als 'De Kapitein' zich even in Spanje zou hebben teruggetrokken om daar de plannen met Iberia stevig door te spreken. Ik zal vandaag dan ook een afschrift van deze brief doen toekomen aan mijn vriend Loek van Munster. AHEAD ONLY dus. Vandaar dat ik Harry Starren vandaag de volgende brief heb doen toekomen: AHEAD ONLY. Ik had gehoopt dat het mannelijke geslacht deze keer iets meer aandacht zou krijgen. Het ziet er echter naar uit dat de dames iets teveel noten op hun zang beginnen te krijgen. Het wordt hoogtijd dat daar eens een keer verbetering in komt. Ik ben absoluut geen sympathisant van het Vlaams Blok, maar het is wel van belang dat wij als mannen hier ook weer eens een keer de gelegenheid krijgen om aan het werk te komen. Tot op heden heb ik uitsluitend nog geïnvesteerd in het creëren van werkgelegenheid. Vanaf het moment dat jij de Calle Roquedal in Torremolinos hebt bezocht zijn we alweer iets gevorderd in het kader van 'Plus Ultra'. Het wachten is alleen nog op de vertaling in klinkende munt. Zo werd ik tijdens het veertigjarig bestaan van de Baak verzocht plaats te nemen achter een levensgrote afbeelding van de Baak en mijn hoofd door een van de twee hierin uitgezaagde gaten te steken teneinde mij aldus te laten fotograferen. "Dan wil ik graag met Harry Starren op de foto", heb ik de desbetreffende dame toen laten weten. "Dat gaat veel geld kosten", was daarop haar reactie. "Dat klopt" zei ik, "maar dat kan Harry wel betalen". Ik hoop derhalve dat die situatie thans is ingetreden. Ik had immers in mei al een uitnodiging verwacht. Voor de Baak-kring kan hij mij echter wel weer inschrijven. Dat heb ik nog vergeten te laten weten. Het wordt wel tijd dat onderling wantrouwen wordt weggenomen. Mijn boek kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Ik zal al mijn brieven aan jou op floppies zetten. Ook krijg je mijn Letters to Diana. Wellicht kun jij dit in goed overleg met Huub bespreken met een nog samen te stellen redactie ten behoeve van de uitgave van mijn boek(en). Loek van Munster krijgt in ieder geval de volgende brief, met afschrift van deze brief: BRIEF AAN LOEK VAN MUNSTER D.D. 9 OKTOBER 2000. Van mijn "schat" heb ik inderal lange tijd niets meer vernomen. Alleen via onze advocaat. Haar laatste brief dateert alweer van 14 maart 1997. Er klopte iets niet met haar geboortedatum. Is dat nu 13 september 1955 of 13 september 1956? Van der Heyden wacht op antwoord. Zij is in ieder geval van al mijn investeringen op de hoogte en kan aangeven welke investering verstandig en welke onverstandig is geweest. Inmiddels heb ik naar mijn inzichten al meer dan Hfl. 130.000,- uitgegeven op grond van haar loopbaanadvies. Ik heb er echter geen moeite mee om een tijdje kort bij kas te zitten. Als het maar niet lang meer duurt. Dat is mijn 'Gele Manager' wel toevertrouwd op de Winthontlaan 200 B12, 3526 KV Utrecht. Liefde is... ...hem eruit spelen. Het is alweer een tijd geleden dat ik op de bowlingbaan heb gestaan. In oktober 1990 was dat nog in Noordwijk. In 1995 heb ik na de districtsconventie van de Lions in Deventer nog een balletje opgegooid. Ik had toen het hoogste aantal punten ten gevolge van drie 'lucky strikes' in de laatste beurten. De eerste prijs ging toen echter wel naar de Past Governor Max Busch. Dat heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet begrepen.

11 OKTOBER 2000 BRIAN WOODS