WOENSDAG 28 MAART 2012

Gisteravond werd mij in het SPORTS PALACE gevraagd of ik geen MINISTER-PRESIDENT kan worden in NEDERLAND in plaats van MARK RUTTE. Ik heb hierop laten weten dat dat moeilijk te combineren valt met mijn verantwoordelijkheden voor de BENELUX, ENGELAND EN WALES. In dit verband gaat de aandacht op deze website vandaag uit naar CERVANTESKRING en in mijn BELEIDSPLAN CERVANTES (NEDERLANDS) naar NAAM VAN DE ORGANISATIE, JURIDISCHE CONSTRUCTIE, BESTUUR EN DIRECTIE, WERKWIJZE, GEDIVERSIFIËERDE ORGANISATIE, ONDERSTEUNING, SAMENWERKING MET HET SPAANSE INSTTITUTO CERVANTES, RESEARCH & DEVELOPMENT, BEHEER ADMINISTRATIEKANTOOR, OVERIGE ACTIVITEITEN, PERSONEEL, ADMINISTRATIE, AARD VAN DE ACTIVITEITEN, JAARRAPPORT, BELASTINGZAKEN, BEHOEFTES, MANAGEMENTSTRUCTUUR, ORGANISATIEDOELSTELLING, POSITIE VAN BEDRIJVEN IN DE NEDERLANDS-SPAANSE HANDELSRELATIE, RISICOBEPERKING, SPAANS EN MANAGEMENT IN NEDERLAND, OPLEIDINGSPROJECTEN SPAANS EN MANAGEMENT, SPAANS EN MANAGEMENT IN SPANJE, SEMINARS EN WORKSHOPS, BEDRIJFSADVISERING, NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S, DOELGROEPEN, WERKGEBIED, MARKTANALYSE, ONDERSCHEID en KRACHT VAN DE ORGANISATIE. Ik ontving gisteren een telefoontje op mijn mobiele telefoon van mevrouw NOOR KLEIN HORSMAN van het bedrijf HAPPINEZ met de vraag of ik zin heb in een nieuwe uitdaging. Vanavond vindt van 19:30 tot 20:30 een Online Presentatie plaats van dit bedrijf. Ik heb mij hiervoor aangemeld. De "Registration Confirmation" ontving ik om 20:06 van de heer JOHN VAN HOUT. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 1841 bezoeken. Nieuw in de Top 20 van 87 zoekopdrachten

7. Instituto Cervantes Utrecht Hierover heb ik voormalig BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN van Utrecht op 24 MEI 1997 geschreven: "Instituto Cervantes De Wellenkamp 1530 6545 NM NIJMEGEN De Burgemeester van Utrecht Mr I.W. Opstelten Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Datum: 24 mei 1997 Betreft: AANMELDING Kenmerk: GG/IC/BvU970524 Geachte heer Opstelten, Hiermede meld ik mij aan als nieuwe burger van Utrecht. Tevens heb ik de eer U bijgaand de brochure van de Government Game Competitie 1997 te doen toekomen.

De hierop afgebeelde foto heeft mij geïnspireerd tot bijgaande afbeelding welke op 22 april jongstleden tijdens de Changing of the Guard voor BUCKINGHAM PALACE te Londen is genomen.

Ik heb besloten mij vanaf 2 juni aanstaande - voor enige tijd - te vestigen op het adres Neude 30C, 3512 AG Utrecht (boven 't Neutje) om van daaruit in een gezamenlijke inspanning uitvoering te gaan geven aan het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. Als wettig eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux en de Limited Liability Company Instituto Cervantes England and Wales, betekent dat wel dat vanaf die datum Uw stad twee instituten met dezelfde naam herbergt, één legaal en één illegaal (het Spaanse)." (Deze laatste mening ben ik nog steeds toegedaan. Het idee om een Instituto Cervantes in de Benelux op te richten is immers voortgekomen uit het gesprek dat ik in het voorjaar van 1987 met DR JACQUES KOOLSCHIJN in MAASTRICHT heb gevoerd als logisch gevolg van MIJN STUDIE IN DE SPAANSE TAAL- EN LETTERKUNDE).

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maar ik denk dat we die problematiek in gezamenlijk overleg wel tot een goed einde kunnen brengen en hoop te zijner tijd daarover eens met u van gedachten te kunnen wisselen. De hoofdvestiging van mijn organisatie wordt overigens Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk. Mijn ontwikkelingstaken aldaar heb ik reeds gedelegeerd. In het vertrouwen U hiermede naar tevredenheid te hebben geïnformeerd teken ik met vriendelijke groet en de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. Van der Heyden

P.S. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent een aantal goede lijfwachten voor 't Neutje te posteren." Ik heb MIJN SPAANSE COLLEGA'S van MIJN RECHTEN in kennis gesteld in de volgende brieven en faxberichten: 20 FEBRERO 1992 CARTA A DON NICOLÁS SÁNCHEZ ALBORNOZ EN ALCALÁ DE HENARES, 26 DE MARZO DE 1992 VISITA A ESPAÑA, CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA, 16 DE JULIO DE 1992 CARTA A DON JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES, 30 DE MAYO DE 1995 SU ANUNCIO EN DE VOLKSKRANT DEL 27 DE MAYO BAJO EL NOMBRE DE INSTITUTO CERVANTES, 1º DE JUNIO DE 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX INZAKE NEDERLANDS-SPAANSE COMMUNICATIE, 15 DE JULIO DE 1995 SU CARTA DEL 10 DE JULIO DE 1995, CARTA DIRIGIDA AL INSTITUTO CERVANTES DE ALCALÁ DE HENARES, 18 DE JULIO DE 1995 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA (FAX), 30 DE JULIO DE 1995 BALTASAR GARZÓN, 1º DE AGOSTO DE 1995 GENEALOGÍA, PRIMERO DE AGOSTO DE 1995 CARLOS V, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CAMBIO DE DIRECCIÓN, 4 DE NOVIEMBRE DE 1995 ATENTADO, 21 APRIL 1996 UW AANKONDIGING IN LEVENDE TALEN TER ATTENTIE VAN HET INSTITUTO CERVANTES UTRECHT, 18 DE OCTUBRE DE 1996 DERECHO PERMANENTE - CARTA DIRIGIDA A MIS COLEGAS EN ALCALÁ DE HENARES, 21 SEPTIEMBRE 1997 COLABORACIÓN en 19 DE JUNIO DE 2007 COLABORACIÓN Y MÚTUO APOYO, CARTA DIRIGIDA A DOÑA CLARA LORDA VIDAL.

8. Letters to Diana, J.L. van der Heyden. Hierin is de bovenvemelde ontwikkeling op 24 MEI 1997 beschreven op pages 254 - 256.

11. BUCKINGHAM PALACE ENVELOPE Dat zijn er drie:

17. Hein van Hoeckel Fernández bestaat uit twee componenten. Hein van Hoeckel treffen wij onder meer aan in 21 JUNI 1999 JIJ BENT HET BEGIN, 4 NOVEMBER 1999 OLIFANTEN, 13 NOVEMBER 1999 LADY IN BLUE AND PURPLE, 9 FEBRUARI 2002 BLOESEMTOCHT OP VRIJDAG 8 FEBRUARI 2002, 5 JANUARI 2006 SPANJEPOLIS, 22 MAART 2007 HEIN VAN HOECKEL, 24 JUNI 2007 HARRY STARREN EN HEIN VAN HOECKEL MALAGA, VERMELDING VAN PRINSES MÁXIMA, VERMELDINGEN VAN PRINS WILLEM-ALEXANDER, VERMELDINGEN VAN PRINSES IRENE, VERMELDINGEN VAN PRINS CONSTANTIJN en BERICHTEN UIT DE KEIZER KAREL STAD IN HET JAAR 2007. En de naam Fernández vinden wij in VALOR Y PODER ECONÓMICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 18 DECEMBER 1992 VOORBEREIDING BEZOEK LEEUWARDEN TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN, 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE, 10 FEBRUARI 1998 CASA REAL, 12 FEBRUARI 1998 SPARRENHEUVEL, 18 FEBRUARI 1998 LADY IN RED/HELDERE COMMUNICATIE, 25 FEBRUARI 1998 VIJF MARGRIETEN, 26 FEBRERO 1998 AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DE SU MAJESTAD EL REY, 27 JANUARI 1999 HOTEL CERVANTES TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 23 FEBRUARI 1999 TUSSENRAPPORTAGE, 10 JUNI 1999 FEESTDAG, 11 JUNI 1999 WERVING EN SELECTIE, 5 SEPTEMBER 1999 SPAANSE LES TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 31 OKTOBER 1999 BEGROTING, 11 NOVEMBER 1999 NUEVO LANJARÓN, 5 DECEMBER 1999 BRUXELLES, OFWEL HET HUWELIJK VAN KROONPRINS FILIP VAN BELGIË EN PRINSES MATHILDE, 24 NOVEMBER 2000 PREPARING FOR DINNER, MAANDAG 23 JULI 2001 START XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AEPE IN CÁCERES, DINSDAG 24 JULI 2001 ¿CÓMO CONOCER A LOS HABITANTES DE CÁCERES?, 28 JUNI 2002 DAGBOEK 010 EXTRA, 24 JULI 2002 LORCA EN MURCIA, 8 AUGUSTUS 2002 AANSLAG 681.87.038.H.96 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.M. FRUSCH VAN DE BELASTINGDIENST/PARTICULIEREN/ONDERNEMINGEN BUITENLAND TE HEERLEN D.D. 8 AUGUSTUS 2002, 4 APRIL 2004 VERVOLG INZAKE HANDELSMERK TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 7 JULI 2004 HEALING AND RECONCILIATION, 28 JULI 2004 EXCURSIE NAAR SALAMANCA, 29 JULI 2004 HET GAAT GOED MET HET SPAANS, 23 MAART 2005 INSTITUTO CERVANTES BENELUX PRIMER CONGRESISTA DE FIAPE, 25 MAART 2005 TERUGBLIK OP WITTE DONDERDAG, 31 MAART 2005 VAN GAAL EN NIEUW ELAN, 22 JULI 2005 HET HUIS VAN DE TOEKOMST, 10 NOVEMBER 2005 GIBRALTAR, 27 JULI 2006 CERVANTES EMPRESARIAL, 28 FEBRUARI 2007 DÍA DE ANDALUCÍA 2007, 4 MAART 2007 EARL CHARLES SPENCER EN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ, 19 MEI 2007 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN SPANJE, 21 MEI 2007 GELUKWENS AAN MIJN JONGSTE ZOON, 29 MEI 2007 CONGRATULACIONES AL ALCALDE DE TORREMOLINOS, 5 JUNI 2007 CERVANTESFEEST TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 30 JULI 2007 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ Y PELAYO, 1 AUGUSTUS 2007 CERVANTES HOLDING IN HET PALACIO DE SOBRELLANO IN COMILLAS, 23 SEPTEMBER 2007 ROMERÍA DE SAN MIGUEL, 27 SEPTEMBER 2007 LOTTE MAARTJE ELISABETH EN DE OPENING VAN HET CONGRES DOOR PROF. DR. WALTER BERNECKER EN ONTMOETING MET OUDE BEKENDEN, 28 SEPTEMBER 2007 HERNIEUWD BEZOEK AAN HET ALHAMBRA, 29 SEPTEMBER 2007 PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES, 7 OKTOBER 2007 LOTTE MAARTJE ELISABETH, 19 FEBRUARI 2008 MOHAMED AL FAYED IN COURT, 5 MAART 2008 HILLARY IN ALLE STATEN, 13 DE ABRIL DE 2009 EL ESPAÑOL EN LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD - PRIMER DÍA, 14 DE ABRIL DE 2009 EL ESPAÑOL EN LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD - SEGUNDO DÍA, 15 APRIL 2009 EL ESPAÑOL EN LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD - TERCER DÍA, 30 JULIO 2009 PRESENTACION DE MI BUENOS AIRES QUERIDO, 20 SEPTEMBER 2009 IN ALKMAAR BEGINT DE VICTORIE PARA LOS IMPERIALES, 24 SEPTEMBER 2009 START VAN HET DERDE INTERNATIONALE CONGRES VAN DE FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL, 25 SEPTEMBER 2009 GISCARD, DIANA... Y LOS ESCÉPTICOS, VRIJDAG 30 JULI 2010 SLUITING VAN HET 45E INTERNATIONALE CONGRES VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN LA CORUÑA EN BANKET IN HET HOTEL HESPERIA, ZONDAG 31 OKTOBER 2010 HAASJE CLAES EN DE DOCHTER VAN DE KEIZER VAN JAPAN, 1 NOVEMBER 2010 EEN WEEKEND MET MR.DRS. MARC VAN HOORN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010 DE KLOOF, VRIJDAG 1 APRIL 2011 ARGENTINIË IN BEELD, DINSDAG 10 MEI 2011 BEZOEK AAN DR SERGIO TORREGROSA CASAÑAS, ZONDAG 15 MEI 2011 AZERBEIJAN WINT EUROVISIE SONGFESTIVAL EN AJAX KAMPIOEN VAN NEDERLAND, DINSDAG 28 JUNI 2011 ONSTUIMIG WEER, DONDERDAG 28 JULI 2011 WORKSHOPS, PRESENTATIES VAN UITGEVERIJEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING EN MUZIKAAL ONTHAAL, ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011 JEROEN SNEL IN BUENOS AIRES, ZATERDAG 15 OKTOBER 2011 MONTESINOS en WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012 SCHRIKKELJAAR.

19. Marselis Jans van Bommel is mij niet bekend. De enige bekende binnen mijn relatiecircuit met de naam VAN BOMMEL treffen wij aan in 8 OKTOBER 2000 TWEE MAAL VEERTIEN, 9 OKTOBER 2000 AHEAD ONLY TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 15 NOVEMBER 2000 VAN HAVER TOT GORT, 6 JUNI 2004 D-DAY TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 6 JUNI 2004 KLINKKLAAR TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN.

20. Overschrijvingskaart aan brief treffen wij aan in 7 JUNI 1998 BINGO, 8 SEPTEMBER 2000 ANWB TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING IN NIJMEGEN, 6 AUGUSTUS 2002 AANSLAG 681.87.038.H.96 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.M. FRUSCH VAN DE BELASTINGDIENST/PARTICULIEREN/ONDERNEMINGEN BUITENLAND TE HEERLEN, 27 MEI 2004 TEAMSPIRIT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 4 JUNI 2007 VAN ZWAARWICHTIG BELANG, WOENSDAG 7 MAART 2012 VOORBEREIDING SYMPOSIUM DUURZAAM ONDERNEMEN OVER GRENZEN HEEN beste MAAGD: U boekt de beste resultaten als u zich flexibel opstelt. Schrik niet van onverwachte wijzigingen. Een romantische ontmoeting wordt opwindend, intens en onvergetelijk. Een gesprek met een techneut zal uw dadendrang stimuleren. SCHORPIOEN: Voer ernstige onderhandelingen heel voorzichtig en stel ze uit als u er niet geconcentreerd genoeg voor bent. Breng uw positie niet gevaar om een ander een plezier te doen. U maakt meer indruk door voet bij stuk te houden. Daar ben ik het mee eens. Ik heb de presentatie van JOHN VAN HOUT uit BAARN inzake het bedrijf FOREVER LIVING gezien. Deze activiteit kan worden ondergebracht bij CERVANTES ENTERPRISES. 22:30 In mijn BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTERS-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN gaat de aandacht THANS uit naar 2 SEPTEMBER 1997 MY LADY DI TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 22 MEI 2002 BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL VOOR MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 3 JUNI 2002 INZAKE 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

DONDERDAG 29 MAART 2012 DE KONINKLIJKE WEG NAAR VALKENSWAARD