Directie de Baak. T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren. Directeur Management Centrum VNO-NCW. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 9 oktober 2000. Betreft: AHEAD ONLY Kenmerk: JH/HS20001009. Nijmegen, maandag 9 oktober 2000. Beste Harry, Aansluitend aan mijn brief d.d. 17 augustus laat ik je hiermee weten dat ik volgende week maandag 16 oktober tot 12 december weer naar Torremolinos vertrek. Opnieuw onder het motto De Wereld van Morgen begint Vandaag. Ik zie nog belangstellend uit naar het agendavoorstel voor onze eerstkomende ontmoeting. Vandaag heb ik kennis genomen van het artikel Stoelendans rond KLM opnieuw in volle gang (bijgevoegd). Uitgaande van Leo van Wijks uitspraak "Wij gaan in elk geval volle kracht vooruit' hoop ik dat het bedrijf in het kader van mijn businessplan op korte termijn tezamen met Swissair, Iberia en British Airways in CERVANTES HOLDING - in ontwikkeling - kan worden opgenomen. In Spanje houd ik mij graag bezig met de opbouw van het Cervantes Management Centre. Hieromtrent heb ik zondag 1 oktober jongstleden van gedachten gewisseld met Yoyo Olivier te Arnhem, jou welbekend van De Stoel (niet te verwarren met die van Rik Felderhoff). Van belang is een goede programmamanager vanuit de Baak, nadat de juridische structuur is vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van het Congres El Mundo de Mañana van 9 t/m 12 november aanstaande - onder mijn label - heb ik - middels onze advocaat Van Amstel - in handen gelegd van Liesbeth. Ik ga ervan uit dat ze dat aankan. Ze heeft al vaker voor hete vuren gestaan. Zo nodig zal ik je vanuit Spanje verder rapporteren omtrent mijn dagelijkse bezigheden aldaar. Herman de Koning in Nijmegen heeft waarschijnlijk al meer dan genoeg brieven van nij ontvangen tot op heden. Met hartelijke groet, J.L. van der Heyden. CC HdK

1 MAART 2001 CERVANTES MANAGEMENT CENTRE TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN