FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Datum: Donderdag 8 juli 2004 Betreft: THE TRUCE AND NOTHING BUT THE TRUTH Kenmerk: 20040708JHVDSN Beste Marjo, Het aftellen voor het congres in Segovia is begonnen. Nog zeventien dagen. Aansluitend aan mijn brief Jaarvergadering VDSN 2004 kan ik je het volgende melden. Gistermiddag heb ik mijn voorlopig laatste brief Healing and Reconciliation aan mijn gevolmachtigd directeur van CERVANTES HOLDING ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Het verslag van mijn bezoek aan de jaarvergadering van de VDSN tref je aan op Wit en Paars en Rood in de map Letters to Elizabeth op bijgevoegde CD van mijn website. Onder meer met deze foto's.

Dinsdag was het vooral in Londen een belangrijke dag waarvan een foto in de Daily Mail van gisteren. Vooral het paars en rode kader om deze foto is goed gekozen. De werkelijkheid begint eindelijk een beetje door te dringen in het Verenigd Koninkrijk. Na zeven jaar. Ik citeer de toespraak van koningin Elizabeth ter gelegenheid van de opening van de Diana Memorial Fountain in Hyde Park, nadat de tonen van 'John saved the Queen' waren verstomd.

It is sometimes difficult to believe that it is now nearly seven years since we heard that Diana, Princess of Wales, had been killed in a car crash in Paris. Certainly the days that followed are etched on my memory as we as a nation came to terms with the loss, united by an extraordinary sense of shock, grief and sadness. By any standard, Diana's tragic death held the attention of the world. Central to this remains the extraordinary effect Diana had on those around her. Her drive to empathise with those in difficulty, hardship or distress, her willingness to embrace a new cause, her shrewd ability to size up all those she met, allowed her not only to touch people's lives but to change them. This is her wider legacy. But I cannot forget - and nor can those of us here today who knew her much more personally, as sister, wife, mother, or daughter in law - the Diana who made such an impact on our lives. Of course there were difficult times, but memories mellow with the passing of the years. I remember especially the happiness she gave to my two grandsons. Such memories are most people's memorials; the departed live on in those they have helped to shape in life. But for some exceptional people there is a need for something more, a permanent and more public recognition. Creating a memorial to Diana has been no easy task. To present a likeness seemed at best unnecessary for someone whose image continues to exert such a fascination the world over. To find some other way to capture her spirit has been the challenge. I congratulate those who have created the memorial before us. I thank both the design team for the imagination which they have brought to this project and those who have realised their concept with such care and craftsmanship. I believe that you have given the Park, at the very heart of our capital city that Diana knew so well, a highly original memorial which captures something of the essence of a remarkable human being. I think Diana would have enjoyed it; and I believe she would want all of us to do so too. On behalf of Charles, William, Harry and all my family and of all the Spencer family with us today, I have much pleasure in declaring the Diana, Princess of Wales, Memorial Fountain open.

Een nieuw hoofdstuk is begonnen. 25 jaar geleden ben ik in goede samenwerking met het toenmalige Institute of English Studies te VEENENDAAL begonnen met het Frans-Spaans Instituut waaruit het Instituto Cervantes de facto is voortgekomen. Jij en Helma Dam waren mijn docenten van het eerste uur in Bussum en Oosterhout. Vandaar dat ik in mijn brief van gisteren aan Liesbeth Halbertsma het volgende heb geschreven.

De aanwezigheid van de voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland - Marjo Eurlings - op het congres in Segovia is van belang voor de uitvoering van ons beleidsplan. Zij en haar voorgangster Helma Dam - alsmede andere voormalige bestuursleden - hebben terzake van mij in de loop der tijd de volgende brieven ontvangen: Jouw brief, Strategisch Perspectief, Besluitvormingsprocessen, Spanjeproject, Cervantes Plan, Verhuizing, Gran Hermano en Jaarvergadering VDSN 2004. Van laatstvermelde brief heb je een kopie ontvangen. Thans is in mijn visie de aansluiting van de VDSN bij de FIAPE aan de orde, de Spaanse School Cervantes in Houten inzake het permanent rechtinstandhoudend gebruik van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux alsmede de uitvoering van ons beleidsplan door bij deze organisaties betrokken hispanisten. Ik hoop dat je dit jaar op 28 september wél acte de présence kunt geven in Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Op die dag is het exact 25 jaar geleden dat het FSI met haar cursusactiviteiten Spaans een aanvang heeft genomen. Dit heeft geleid tot een spin off-effect dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis. In alle redelijkheid kunnen we dan ook spreken over 25 JAAR SPAANS IN NEDERLAND. Gezien de marginale rol van vóór die tijd. Ook is het dan exact zeven jaar geleden dat ik met Prinses Diana in Apeldoorn in het huwelijk zou zijn getreden als Zij mijn voorstel had aanvaard. Waar het wel naar uitziet.

Uit het laatste AEPE-boletín heb ik opgemaakt dat er veranderingen gaande zijn in de directies van het Instituto Cervantes. In dit verband hecht ik eraan dat het 'Instituto' te Utrecht een Nederlandse directeur krijgt toegewezen die de belangen van de Nederlandstalige hispanisten voorop stelt. Dat kan in goede harmonie, maar wel binnen de door ONS gestelde wettelijke kaders. Ik verheug me op een constructieve week van samenwerking en graag tot zondag 25 juli in Segovia.

¡DESDE ESPAÑA UN ABRAZO!

JOHN L. VAN DER HEYDEN
(rechtsvoor)

Bijgevoegd: design website www.cervantes.nu

12 AUGUSTUS 2004 H&H AAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN