FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Mevrouw Drs H. Dam. Voorzitter Vereniging Spaans op School. TILBURG. Datum: 7 januari 1999. Betreft: VERHUIZING Kenmerk: JH/HD990107. Beste Helma, Op de allereerste plaats wens ik jou, het bestuur en alle leden van de VSOS een in alle opzichten gelukkig en succesvol laatste jaar van dit millennium toe. Aansluitend aan mijn brieven van 14 februari, 31 maart en 26 juni 1998 kan ik je hiermede laten weten dat mijn verhuizing naar Torremolinos definitief is. Vanaf 1 februari aanstaande wordt mijn nieuwe huisadres Torremolinos, Málaga, España. Zoals je aan bijgevoegde uitnodiging van de Baak kunt opmerken is de realisatie van Instituto Cervantes Holding LTD - dankzij grote inspanningen van mijn Noordwijkse collega's - thans een feit en sta ik als Vice President van dit nieuwe bedrijf te boek. Vanuit de holding worden binnenkort workshops, seminars en congressen georganisseerd voor het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje en Latijns-Amerika. Vanuit mijn functie neem ik mij voor in Spanje de contacten met de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE te gaan onderhouden. Ik trek mij dus graag op korte termijn terug uit de stichting. Daarom zond ik de sectie Spaans van Levende Talen vorige maand de volgende brief: STICHTING CERVANTES BENELUX. Ik heb in het laatste nummer van Levende Talen vastgesteld dat er besloten is tot structureel overleg tussen onze beide belangenbehartigers. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Ik heb een congres Spaans in het Bedrijfsleven in voorbereiding, welke conform mijn Businessplan Cervantes Management Centrum zal worden gehouden in Hotel Oranje te Noordwijk. Ik hoop daarbij op jullie medewerking te kunnen rekenen. Leden van de Spaanse en Nederlandse regering zullen daarbij worden uitgenodigd alsmede een aantal directies van in Spanje en Latijns-Amerika actieve ondernemingen. Binnen dit kader zal ook een lans worden gebroken voor de werkgelegenheid van alle Nederlandstalige hispanisten en hun leerlingen. Ik stel het derhalve op prijs alle cijfermatige informatie hieromtrent van jullie te ontvangen. Postbus 689 te Utrecht zal ten behoeve van de holding worden aangehouden. Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking. Met vriendelijke groet. Instituto Cervantes Holding Limited, John L. Van der Heyden.Vice President. Bijlage: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie de Baak d.d. 10-12-1998.

P.S. Wederom complimenten voor nr. 59 van 'Spaans op School'. Het wordt steeds professioneler. Wij hopen aan nummer 60 een substantiële bijdrage te kunnen leveren.

7 FEBRUARI 2001 GRAN HERMANO TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN