FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Mevrouw Drs H. Dam. Voorzitter Vereniging Spaans op School. Pelgrimsweg 12. 5018 EN TILBURG. Datum: 31 maart 1998. Betreft: SPANJEPROJECT Kenmerk: JH/HD980331. Beste Helma, Graag breng ik je mijn brief BESLUITVORMINGSPROCESSEN van 14 februari jongstleden in herinnering. Het nieuwe blad, nummer 56, heb ik in dank ontvangen. Het ziet er schitterend uit. Mijn complimenten aan Nina Kremers. Dit is dus de eerste reactie 'uit het veld'. Leuk is de rubriek Holland Experience. Het doet mij denken aan het programma Experiencias Holandesas van Radio Nederland Wereldomroep. Zo'n kleine acht jaar geleden heb ik voor dat programma een interview afgegeven in het Spaans in het kader van een samenwerkingsproject tussen het toenmalige VNO en de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE. Dat heeft mij toendertijd tegelijkertijd een wereldwijde naamsbekendheid opgeleverd in de Spaanstalige wereld. Reden waarom ik vermoedelijk afgelopen zaterdag stoel 1D toegewezen heb gekregen tijdens mijn vlucht van Málaga naar Amsterdam. Ik hoop dat mijn initiatieven in de Benelux, Engeland en Wales vanaf heden op een zeer positieve wijze worden opgepakt. Ik heb behoefte aan een goed managementteam dat mijn beleidsplan ten uitvoer brengt. Dan verhuis ik nadien naar Spanje om daar contact te houden met mijn bestaande netwerk ter plaatse. Ik vond het ook aardig mijn naam weer eens terug te zien in het verslag van de jaarvergadering, alsmede van alle bekende collega's. Ik heb nota genomen van het gestelde onder punt 4. Jaarverslag en enquête en verzoek je derhalve de lijst toe te zenden met de gegevens van hen die daar geen bezwaar tegen aantekenen. Wellicht kan ik dan in het volgende nummer een bijdrage leveren waarin ik de ontwikkeling van mijn initiatief kan uiteenzetten. Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN

26 JUNI 1998 CERVANTESPLAN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN