FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Marjo Eurlings Voorzitter VDSN HOUTEN Datum: 25 maart 2004 Betreft: 'Jaarvergadering VDSN 2004' Kenmerk: 20040325JHVDSN Beste Marjo, Hartelijk dank voor de separate toezending aan het Instituto Cervantes Benelux inzake het congres van zaterdag. Voor de goede orde neem ik in deze brief mijn emailbericht op van dinsdag 24 februari jl. 15.52 Hartelijk dank voor de toezending van de uitnodiging voor het zesde didaktisch congres Spaans op 27 maart in Utrecht. Ik geef hierop even een voorlopige reactie. Graag zou ik hierbij aanwezig willen zijn. Mijn belangstelling gaat uit naar het taller van jou en María José en de lezing van Yolanda Rodríguez over de Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. Dit laatste onderwerp sluit sterk aan bij mijn belevingswereld zoals dat staat beschreven in Verslag Alcalá de Henares en La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes Er is echter nog wel een probleem. Op maandag 22 maart kom ik naar Nederland terug en op vrijdag 26 maart ben ik even voor ziekenhuisbehandeling in het CWZ te Nijmegen opgenomen voor een aderlating. In de regel ben ik nadien erg slap en ik denk dus niet dat ik de volgende dag al vroeg in Utrecht kan zijn. Hoe graag ik ook wil. Dan ben ik om twaalf uur al 'leeg'. In ieder geval vind ik het wel belangrijk om de jaarvergadering bij te wonen van de VDSN vanaf 12.00 uur. Ook vormen de financiën nog een voorbehoud. Inmiddels heb ik al mijn geld gestoken in de ontwikkeling van mijn beleidsplan en mijn boek. Tot de laatste céntimo. Hoewel mijn boek - zoals je ziet - thans ook door de grootste verkooporganisatie ter wereld wordt verkocht naast Wal*Mart, hebben tot op heden hier nog geen inkomsten tegenover gestaan. Toch kom ik graag. Zo rond de middag. Graag verneem ik hoe jullie daarover denken. Ik heb ook nog een Spaanse vertaler of vertaalster nodig voor mijn boek. Elke suggestie is welkom. Een hartelijke groet uit DE ZEVENDE HEMEL op http://www.cervantes.nu/ P.S. Patrick, Wil je de informatie van amazon.com s.v.p. doorzenden naar eventueel geïnteresseerde vrienden en collega's? Bij voorbaat dank. Graag maak ik zaterdag de jaarvergadering mee. Nadien ga ik naar Paleis Noordeinde om de laatste eer te bewijzen aan H.M. Koningin Juliana. Wellicht is aangehechte brief van 17 oktober 2001 aan voormalig Minister-President Kok nog van belang voor de jaarvergadering. Ik vestig hierbij met name jullie aandacht op punt 3 op pagina 32 en 33 in aangehechte print out.

3. Permanente voorziening voor het Spaans bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Als voormalig bestuurslid van de Vereniging Spaans op School heeft het Instituto Cervantes Benelux zich in de periode 1994/1995 ingezet voor een volwaardige plaats van het Spaans in het Nederlandse onderwijsbestel. Ik verzoek hiermede om een permanente voorziening voor het Spaans bij het Ministerie van O, C & W onder auspiciën van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, dat onlangs uit de Vereniging Spaans op School is voortgekomen. Mijn algehele correspondentie met bewindslieden vanaf het depot van mijn handelsmerk in 1992 is thans op mijn website te lezen. Ik ben benieuwd naar de stand van zaken. TOT ZATERDAG John L. van der Heyden NIJMEGEN CC EH

8 JULI 2004 THE TRUCE AND NOTHING BUT THE TRUTH TER ATTENTIE VAN MEVROUW DRS MARJO EURLINGS VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN